Måndagsexkursion till Rönnen
28 maj 2018

Småskrake, skärfläcka och ladusvala. Foto: Paul Ork

KOFs avslutande måndagsexkursion gick till Rönnen och vi var strax över 20 pers.

Fin uppvisning av skärfläckor i bästa tänkbara kvällsljus. En grupp skedandhannar en bit ut.

På revlarna; storspov, strandpipare, rödbena, strandskata, tärnor.

På småfågelfronten; hämpling och törnsångare.


Text: Ulrik Alm
Foto: Paul Ork


Kontakta KOF