Måndagsexkursion till Sandön
14 maj 2018

Måndagsexkursion, foto Anna-Lena Harmsund

Måndagsexkursionen den 14 maj blev en kväll för jämförelser för de drygt 30 KOF:are som mött upp vid Sandön. Flera artpar som inte är helt lätta att särskilja visade upp sig på närmaste när- och/eller tubhåll:

- en läcker årta simmade ovanligt öppet vid sidan av närmsta släktingen krickan
- sävsångaren i vassen sjöng rörligt samtidigt som rörsångaren en bit bort sjöng sävligt
- sävsångaren visade också upp sin sångflykt tätt följt av en törnsångare som också tillhör de ganska få arterna som sjunger i flykten; en bra karaktär för artbestämning ibland!
- det var nog ingen som tvekade på att de små, lätta måsarna som landade bland skrattmåsarna var dvärgmåsar
- en relativt kortnäbbad rödbena sökte föda tillsammans med en lång- och spetsnäbbad svartsnäppa och flera gluttsnäppor med svagt uppåtböjda näbbar

Sävsångare, dvärg- och skrattmås, foto Paul Ork

Många jämförelser blev det… Dessutom kom några bivråkar, med smal hals och litet huvud på lätt kupade vingar, på väg norrut.

Hanen hos det lokala bruna kärrhökparet tog en runda över Sandön och en gök kom samma väg. Från vassen hördes flera sjungande sävsparvar och några skäggmesars karaktäristiska lockläten.

Det blev, kort sagt, en riktigt händelserik och trevlig kväll!

Anna-Lena, Lars och Thomas


Text: Thomas Wallin
Foto: Anna-Lena Harmsund och Paul Ork


Kontakta KOF