Måndagsexkursion till Sandön
13 maj 2019

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Anna-Lena Harmsund

Måndagkväll på våren betyder exkursion med KOF.

Sandön var målet den här gången, och det blev en fin men ganska blåsig kväll.

Mer än 40 deltagare anslöt, och vi inledde med ägretthäger. Vackra fåglar som blir allt vanligare i Sverige. Den kom inte riktigt överens med gråhägrarna, som ibland gjorde försök att köra bort den.

Fisktärna. Foto Anna-Lena Harmsund

Vi såg en hel del fisktärnor och många gravänder, men även rödbenor, gluttsnäppor och större strandpipare. En kråka och en tornfalk "bråkade" en stund i luften en bit bort. En gök flög förbi, liksom en gulärla.

En hane och en hona brun kärrhök hade flyguppvisning över vassruggarna och inne i vassarna sjöng säv- och rörsångare, sävsparv och törnsångare. Både sävsångaren och törnsångaren spelflög och vi fick möjlighet att jämföra läten. Även skäggmes hördes och sågs.

Kungsfiskare och ägretthäger. Foto Nellie Gustafsson

Avslutningsvis gick vi en liten bit upp längs Vege å. Där hördes plötsligt en kungsfiskare som snabbt "pilade" förbi uppströms och försvann. En liten stund senare lyckades Nellie (en av deltagarna) hitta igen kungsfiskaren, som satt i ett träd på andra sidan ån. Hon lyckades även få den på bild och vi fick se den en ganska lång stund innan den flög vidare.

En havsörn, med en kråka efter sig, flög förbi över ån och inåt land.

Vi är nöjda med kvällen och jätteglada att så många kommer och är med på våra exkursioner. Tack!

/ Anna-Lena, Thomas och Lars


Text: Anna-Lena Harmsund
Foto: Nellie Gustafsson och Anna-Lena Harmsund


Kontakta KOF