Måndagsexkursion till Stureholm
12 augusti 2019

Exkursion i Stureholm, foto Magnus Persson
Foto Magnus Persson

På måndagskvällen samlades några skådare vid City Gross i Höganäs för vidare färd till Stureholms våtmark. Där väntade en gedigen skara. Totalt cirka 35 fågelintresserade. Ulrik Alm höll i exkursionen med gott stöd av Micke Jönsson & Thomas Wallin.

Efter diverse parkeringsmanövrer så vandrade vi ut mot våtmarken. De senaste dagarnas regnande hade verkligen fyllt upp, så de leriga våtmarkerna, som var synliga för nån dag sen bara, var nu närmast helt översvämmade.

Kvällen bjöd på en behagligt len sensommarvärme där regnmolnen sjönk ihop alltmer och lämnade oss helt utan regn från det vi kom till dess vi sorterade ut bilarna på parkeringen.

Skådandet inleddes redan i kanten av parkeringen med diskussion om vad det var för pjoddar som satt i en samling torrakor. Efter diverse diskussioner bland kunniga skådare slöt vi oss till att det var steglitser 1k i lite udda dräkter.

Tornfalk och grönbenor - foto Paul Ork
Tornfalk och grönbenor - foto Paul Ork

Kvällen bjöd sen på rovfåglar; 1 havsörn, 8 glador, 1 tornfalk och 1 sparvhök. Lärkfalken som brukar finnas i området undvek oss noggrant. Det som kanske till antalet imponerade mest var starflockarna. Det räknades och diskuterades hur man bäst kan skatta antal i en flock. Vi landade i att där var ett 1000-tal starar totalt under kvällen.

Gluttsnäppor - foto Paul Ork
Gluttsnäppor - foto Paul Ork

På de resterande maderna kunde ett flertal vadare noteras. Bland annat skogssnäppa, svartsnäppa och brushane. Mest enskilda individer. Viporna dominerade förstås. Här fanns också gluttsnäppor, grönbenor exvis. De flesta är nu ungfåglar och visar inte de dräkter som annars gör bestämningen lite enklare.

På fälten runt oss fanns rådjur, hare och boskap. Vi diskuterade den fosterutveckling som rågeten har förmåga att åstadkomma; parning i augusti och kidet föds i början av juni. Under vintern med dess begränsade födotillgång så prioriterar rågeten att ta sig genom vintern för att i januari accelerera fostertillväxten igen. Då sker implantationen av det befruktade ägget i livmoderväggen. Innan dess har det befruktade ägget delat sig några få gånger och svävat fritt i livmodern. Ett exempel på god anpassning även om rågeten med sina kids just nu får stå ut med råbockar som flörtar genom att jag henne i korta rusher.

Starar i olika dräkter - foto Paul Ork
Starar i olika dräkter - foto Paul Ork

Att fåglarna inte sjunger och heller inte har sina praktdräkter är en anpassning till att reproduktion inte längre är prioriterad då kullarna sannolikt inte skulle klara flytt eller vinter. Men några fåglar blir då & då ”sångnödiga”, enligt Ulrik.

Vi vandrade sedan västerut till hygget längst inne i björkskogen. En hackspett flög förbi och några hämplingar och även nån steglits sågs och hördes. Björnbären längs vägen var smakliga.

Ivrigt diskuterande vände vi tillbaka för ett sista span ut över dammarna innan kvällen avslutades med mycket nöjda deltagare.

Text: Lasse Blychert
Foto: Paul Ork och Magnus Persson


Kontakta KOF