Måndagsexkursion till Stureholm
27 maj 2019

Spaning vid Stureholms våtmark. Foto Ulrik Alm

- Kolla ljuset, kolla ljuset! Gastade jag minst åtta gånger under exkursionen till alla sexton deltagare. Alla fåglar, även vanliga, blir fina upplevelser i långt gult västerljus med bakgrund av mörkt blygrå regnmoln.

Rödbena. Foto Paul Ork

Tofsvipa. Foto Paul Ork

Gluttsnäppa. Foto Paul Ork

Hägrar, rödbenor, tofsvipor, gluttsnäppor och gravänder gjorde sig perfekt när solen bröt genom i perfekt spotbelysning.

Snatterand. Foto Paul Ork

Snatterand gladde i dammen och trädpiplärkan visade upp sig över hygget mycket pedagogiskt - både sångflykt och stillasittande.

Tidvis mycket svalor övervattenytan, ett par buskskvättor och törnsångare parkerade på tråd och stolpar. Fick bra fart på en gök som sedan inte lämnade oss - och småfåglar ! - någon ro under kvällen.

Buskskvätta. Foto Paul Ork

Törnsångare. Foto Paul Ork

Glada, ormvråk, sparvhök och brun kärrhök gladde, samt kvällens vackra final; en lärkfalk kom klippande över risiga grandungen ute i betesmarken, svängde upp nära oss och visade sin svagt rödtonade underbyxor. Wow!!

Läs mer om Stureholms våtmark.


Text: Ulrik Alm
Foto: Nellie Gustafsson, Paul Ork och Ulrik AlmKontakta KOF