Trollsländeexkursion på Hallandsåsen
10 juni 2018

Trollsländeexkursion. Foto: Tommi Sandberg

Kungstrollslända. Blå kejsartrollslända. Kilfläckslända. Flera flicksländearter och båda jungfrusländorna. Artlistan blev lång och imponerande när 18 KOFare exkurerade i markerna runt Rössjön den 10 juni. Hela 26 arter blev det till slut!

Trollsländeexkursion. Foto: Tommi Sandberg

Ledde på sedvanligt engagerat sätt gjorde Patric Carlsson från Örkelljunga. Patric har inventerat och följt trollsländorna i området under många år och tack vare bla hans insatser är området runt Rössjöholm klassat som ett av de artrikaste i landet.

Trollsländeexkursion. Foto: Tommi Sandberg

Vi vandrade på de små skogsvägarna söder om Ugglemossen där kungstrollsländor, stenflodtrollsländor och båda arterna av jungfrusländor flög.

Vid Gamlegård, ”vägen mellan dikena”, mötte oss oväntat många gulfläckade glanstrollsländor och mindre sjötrollsländor.

Trollsländeexkursion. Foto: Anna-Lena Harmsund

Avslutade gjorde vi vid fd grustaget i Lärkeröd där nästan ofattbart många sländor for fram och tillbaka över dammarnas vattenytor. Allra flest var de annars tämligen sällsynta pudrade kärrtrollsländorna - glänsande nyförvandlade torkade de sina vingar sittande på vasstrån, i buskar och i träd. En kilfläckslända (bara observerad någon enstaka gång tidigare i området) väckte förtjust uppmärksamhet liksom de blå kejsartrollsländor som patrullerade på behörigt avstånd.

Några fåglar hann vi också skåda; två tranor flög över, flera kungsfåglar och trädpiplärkor sjöng. Glador och ormvråkar skruvade upp över skogen.


Text: Thomas Wallin
Foto: Anna-Lena Harmsund och Totta Sandberg


Kilfläckslända - Tommi Sandberg, Pudrad kärrtrollslända - Anna-Lena Harmsund, Mindre sjötrollslända - Anna-Lena Harmsund

Artlista - 26 arter

Blåbandad jungfruslända
Blå jungfruslända
Spjutflickslända
Ljus lyrflickslända
Mörk lyrflickslända
Sjöflickslända
Större rödögonflickslända
Större kustflickslända
Röd flickslända
Blågrön mosaikslända
Brun mosaikslända
Kilfläckslända
Blå kejsartrollslända
Stenflodtrollslända
Kungstrollslända
Guldtrollslända
Gulfläckad glanstrollslända
Metalltrollslända
Pudrad kärrtrollslända
Myrtrollslända
Citronfläckad kärrtrollslända
Nordisk kärrtrollslända
Bred trollslända
Fyrfläckad trollslända
Större sjötrollslända
Mindre sjötrollsländaKontakta KOF