Valberedningens förslag

Valberedningens förslag inför årsmötet i Kullabygdens Ornitologiska Förening år 2019.

Kassör
Annelie Dahlqvist, omval t o m årsmötet 2021

Ledamöter
Karl-Erik Söderqvist; nyval t o m årsmötet 2021
Anna-Lena Harmsund, omval t o m årsmötet 2021
Jan Skidell, omval t o m årsmötet 2021

Suppleanter
Håkan Johansson, omval t o m årsmötet 2020
Lars Forsén, nyval t o m årsmötet 2020

Kvarstående mandattid som vald ordförande
Mats Peterz, t o m årsmötet 2020

Kvarstående mandattid
Oskar Lindberg, t o m årsmötet 2020
Thomas Terne, t o m årsmötet 2020
Tommi Sandberg, t o m årsmötet 2020

Revisorer
Jonas Nykvist, omval t o m årsmötet 2020
Lars-Bertil Nilsson, omval t o m årsmötet 2020

Revisorssuppleant
Anders Henriksson, omval t o m årsmötet 2020


Valberedningen har under året bestått av Ulrik Alm och Thomas Svanberg.Kontakta KOF