Valberedningens förslag

Valberedningens förslag inför årsmötet i Kullabygdens Ornitologiska Förening år 2018.

Ordförande
Mats Peterz, nyval t o m årsmötet 2020

Ledamöter
Oskar Lindberg, omval t o m årsmötet 2020
Thomas Terne, omval t o m årsmötet 2020
Tommi Sandberg, omval t o m årsmötet 2020

Suppleanter
Håkan Johansson, omval t o m årsmötet 2019
Karl-Erik Söderqvist, nyval t o m årsmötet 2019

Kvarstående mandattid som vald kassör
Annelie Dahlqvist, t o m årsmötet 2019

Kvarstående mandattid
Anna-Lena Harmsund, t o m årsmötet 2019
Jan Skidell, t o m årsmötet 2019
Tobias Christoffersson, t o m årsmötet 2019

Revisorer
Jonas Nykvist, omval t o m årsmötet 2019
Lars-Bertil Nilsson, nyval t o m årsmötet 2019

Revisorssuppleant
Anders Henriksson, omval t o m årsmötet 2019


Valberedningen har under året bestått av Ulrik Alm och Thomas Svanberg.Kontakta KOF