Vinterskådning i Kullabygden
18 februari 2018Vi var 10 förväntansfulla skådare som samlades på morgonen i Allerum. Vi tog oss sedan norrut över åkermarkerna i riktning mot Stureholm.

Under vägen gjordes ett antal stopp där vi spanade efter rovfåglar och annat. Vi såg ett antal röda glador och några ormvråkar, däribland en vackert tecknad ljus ormvråk (börringevråk). Vid varje stopp hördes och sågs flera sånglärkor. Det verkar som att de nu har kommit på bred front över Kullabygden.

På vägen mot Stureholms våtmark stod en ensam tofsvipa i vägkanten. Vi gick sedan en runda ut till hygget med förhoppning att få se varfågel, men det ville sig inte denna gång.

Vid fågeltornet var det full fart på mesar, finkar och en nötväcka vid matningen. Två större hackspettar trummade. Precis när vi skulle kliva in i bilarna kom en kungsörn ut över vindkraftsparken. Den mobbades i början en av kråka och kretsade sig sedan vidare mot nordost. Många tyckte nog att det var dagens höjdpunkt.

Vidare till Sandön där vi bland annat såg isländsk rödbena, flera storspovar och ett 15-tal gravänder.Dagens sista stopp var vid gräsmatteodlingen, Kulltorp. Här fanns mycket sångsvanar och gäss i majsfältet. Bland gässen såg vi ett par spetsbergsgäss och någon bläsgås. Ute på gräsmattan hoppade en dubbeltrast.

Text och foto:
Oskar Lindberg


Kontakta KOF