Vinterinventering av gröngöling (Picus viridis) i nordvästra Skåne - 2006/2007 .

Gröngöling Gröngöling på födosök - foto: Patrik Wantzin


Tillsammans med spillkråkan är gröngölingen årets sk."webbinventeringsart".

Storleksmässigt är den mindre än spillkråkan. Både hanen och honan har röd hjässa och svart mustaschstreck. Färgen i övrigt är en grön översida och en mera grå undersida.

Gröngölingen ses regelbundet året runt inom KOF:s rapportområde och den förekommer också som häckande art, bland annat på Kullaberg och i de nordöstra delarna upp mot Hallandsåsen. Sammanfaller ganska väl med spillkråkans utbredningområde.

Gröngöling atlasinventeringen

Från pågående Atlasinventering (häckningskriterier) visa på kartan ovan artens status i dagsläget.

Om vi går till vårt grannland, Danmark, har man på senare år vid punkttaxeringarna kunnat märka en svagt neråtgående trend i vinterbeståendet. Hur många individer kan vi då tänka oss här under några vintermånader? Det är en fråga vi hoppas vi skall kunna få hjälp med att besvara.

Under tidsperioden 1 december t.o.m 31 mars är vi alltså mycket intresserade av alla iakttagelser av arten.

Vi vill gärna få mycket hjälp av medlemmar och andra intresserade! Rapportera dina iakttagelser.

Observationer kan i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan eller direkt till Christer Strid.

Iakttagelser av gröngölingar som rapporterats in ...

Med hjälp av rapportsystemet Svalan länkar vi in de senaste iakttagelserna av arten inom KOF:s rapportomåde.

Frågor och kommentarer ...

... om inventeringen - hänvisas i första hand till Christer Strid.

Stöd verksamheten bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!


© KOF 2006-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-01-02 av Christer Strid.