Vilka arter har vi inventerat?

Det har blivit några olika arter som vi "tittat närmare på" genom åren. För några arter har detta också gjorts vid mer än ett tillfälle. Det har varit både rena häckfågelinventering, men även om hur en art uppträtt under andra tidsperioder på året inom KOF:s verksamhetsområde.

För någon art, t.ex. fiskgjusen har vi kunna följa externa inventeringsarbeten.

Brandkronad kungsfågel, foto Thomas Svanberg
Brandkronad kungsfågel - foto: Thomas Svanberg

 

Brandkronad kungsfågel 2018
Fiskgjuse 2008-2009
Fjällvråk 2002
Spillkråka 2006/2007
Gröngöling 2006/2007
Gråhäger 2003
Järnsparv 2010
Kattuggla 2001
Kentsk tärna 2006-2014
Näktergal 2001
Skärpiplärk/Vattenpiplärka 2007
Rapphöna 2000/01
Rapphöna 2010
Rödbena 2005-2006
Rödhake 2007/08 och 2008/09
Storspov 1999
Svart rödstjärt 1998
Tornfalk 1999/2000
Turkduva 1998
Turkduva 2006
Turkduva 2019

Kontakta KOF