Att skilja skärpiplärka från vattenpiplärka i sommardräkt är inte lätt... Efter en rapport (inkl. bilder i Galleriet) av Bengt Andersson, Lars Nilsson, Björn Karlsson och Leif Dehlin från Torekovs rev 2007-03-10 startade en intressant diskussion.

Vi bad Thomas Svanberg att reda ut begreppen Förutom ordförande i föreningen är Thomas ledamot av Skånes Regionala Rapportkommitté med särskilt ansvar för ärlor och piplärkor.

Skärpip- eller vattenpiplärka?
 
Skärpiplärka
Torekovs rev
Foto: Lasse Nilsson
Skärpiplärka
Torekovs rev
Foto: Björn Karlsson

Bilderna ovan visar en skärpiplärka i sommardräkt. Klicka på resp bild för att se den i full storlek.

En vattenpiplärka skulle kunna vara i sommardräkt vid den här tidpunkten men erfarenheten visar att åtminstone de vattenpiplärkor som uppträder i Sverige under vårarna först har ruggat till sommardräkt en bit in i april.

Egna studier visar också att skärpiplärkorna ruggar till sommardräkt någon/några veckor tidigare än vattenpiplärka och faktiskt har några vattenpiplärkor vid Hittarps rev visat sig ha ett avsevärt snabbare ruggningsförlopp än skärpiplärkor. Huruvida detta är representativt skall här låta sig vara osagt men intressant.

Det som visar att piplärkan på bilden är en skärpiplärka stöds bl a, av att hela undersidan är gulrosa. En vattenpiplärka hade uppvisat en vit buk som hade kontrasterat till bröstets skära färg.

Piplärkan på bilden visar en tendens till färgskillnad mellan rygg och nacke vilket är en karaktär för fåglar i vinterdräkt. Dock verkar skärpiplärkor i sommardräkt kunna uppvisa en sådan skillnad varför denna karaktär enskilt inte räcker för en säker artbestämning.

Ögonbrynsstrecket hade på en vattenpiplärka varit tydligare såväl framför som bakom ögat medan piplärkan på bilden visar ett svagare ögonbrynsstreck framför ögat.

Att ge akt på när man ställs inför en skär/vattenpiplärka i sommardräkt är främst övergumpens färg. En vattenpiplärka uppvisar en murrig brun övergump vilket inte skärpip gör. Kan man dessutom bocka av ljust brun rygg, ett huvud i en stålgrå färg, ett högt och ganska brett vitt ögonbrynsstreck, svag streckning på vita flanker och ett bröst med ljus skär färg som kontrasterar mot vit buk samt vita yttre stjärtpennor ser det bra ut för vattenpiplärka!

Locklätet skiljer sig åt mellan vattenpiplärka och skärpiplärka. En vattenpip har ett vassare lock än skärpiplärka men att genom endast lätet särskilja de båda arterna åt avrådes bestämt!

 
Skärpiplärka
Torekovs rev
Foto: Lasse Nilsson

Piplärkan på bilden är en annan individ än den på de andra 2 bilderna.

Denna fågel, som ännu inte ruggat färdigt till sommardräkt, diskvalificerar sig från vattenpiplärka på att ha alltför grov streckning på bröst och flanker.

Vidare hade en vattenpiplärka uppvisat en vit bottenfärg, tydligare ögonbrynsstreck och vingband. Intressant med denna fågel är den ljusa benfärgen vilket inte är typiskt för en skärpiplärka men med allt sammantaget visar det på skärpiplärka.

Thomas Svanberg


Kom gärna med frågor eller tillägg i vårt forum.© KOF 2007-2019
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2019-01-02 av Thomas Wallin