Rapphöna (Perdix perdix)
1 jan - 15 mars 2010

Rapphöns, foto: Linnea Hneriksson Rapphöns i vinterlandskap. Så här vill vi ha dem för en lätt upptäckt - foto: Linnéa Henriksson

En art i repris - rapphönan! Inför denna säsongs webbinventering finns det önskemål om att vi åter igen tittar närmare på rapphönan och artens förekomst här i NV. Rapphönan är en art som lever en ganska så anonym tillvaro och som lätt missas om det inte råkar vara lite snö på marken.

Vi gjorde ett upprop och inventering redan säsongen 2000/2001 och resultatet kan du titta på här. Men vad kan ha hänt sedan dess? Hur är statusen idag? Vi "kör på" enligt beprövat koncept som framgår nedan. Du är alltså välkommen med din iakttagelser av rapphöns under tidsperioden 1 jan - 15 mars 2010.

- Christer Strid -

Rapphöns, foto: Anders Henriksson
Men kanske blir det så här istället. På nära håll går rapphönsen att urskilja från
grödan, men ...? - foto: Anders Henriksson

Vi vill gärna få mycket hjälp av medlemmar och andra intresserade! Rapportera dina iakttagelser.

Observationer kan i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan eller direkt till Christer Strid.

Iakttagelser av rapphöns som rapporterats in ...

Med hjälp av rapportsystemet Svalan länkar vi in iakttagelserna 1 jan-15 mars 2009 av arten inom KOF:s rapportomåde.

Frågor och kommentarer ...

... om inventeringen - hänvisas i första hand till Christer Strid.

Stöd verksamheten bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!


© KOF 2010-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-01-02 av Christer Strid.