KOF - inventering av röd glada

Inventering av övernattande glador

Röd glada, foto Henrik Ehrenberg

Helgen 2-3 december genomfördes den årliga inventeringen av röda glador på nattplatser. Räkningen är ett internationellt samarbete som organiseras av Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) och ornitologer i Schweiz.

De röda gladorna har under vintern för vana att samlas i flockar för gemensam övernattning. Detta ger goda möjligheter att få en uppfattning om antalet övervintrande fåglar. 2016 räknades 216 glador på våra nordvästskånska övernattningsplatser. Årets räkning gav hela 390 ex!

Kommun Lokal Antal Rapportör
Bjuv Norra Wrams prästgård  2 (19) Erik Svensson
Helsingborg Allerum/Mariedal 24 Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg Ottarp/Tågarp 18 (6) Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg Höghult/Mjöhult 2 Bengt Andersson
Höganäs Brunnby 2 Karl-Göran Nilsson
Klippan Lyckås  85 Bengt Hertzman
Klippan Gråmanstorp 58 (46) Judith Brolid
Klippan Stidsvig 6 Judith Brolid
Klippan Bjärhus 16 (19) Roland Månsson
Klippan Vedby 10 Roland Månsson
Klippan Bonnarp 22 (25) Inger Persson
Åstorp Tomarp 10 Bengt Hertzman
Ängelholm Berchshill 70 (24) Kjell-Åke Hall
Ängelholm Ugglarps broar 65 (48) Lasse Nilsson/Thomas Wallin
Summa   390 (216)  

Siffrorna inom parentes anger antalet glador på resp. lokal 2016. Då sågs även glador i Varalöv (9), Rögle (15) och Kropp (5). Observera dock att räkningarna är tämligen löst organiserade vilket gör att ffa totalantalen inte är helt jämförbara.

Känner du till fler lokaler där det övernattar glador? Rapportera i så fall på Artportalen eller via mail till Thomas Wallin, thomas.wallin(a)kof.nu.


Foto: Henrik Ehrenberg
Text: Thomas Wallin


Kontakta KOF