Vinterinventering av spillkråka (Cryocopus martius) i nordvästra Skåne - 2006/2007 .

Spillkråka Spilkråka som söker föda i en stubbe - foto: Mårten Müller.


Då vi tidigare år diskuterat vilken eller vilka arter vi kan tänka oss titta närmare på som en sk."webbinventeringsart", har de större hackspettarna - dvs spillkråka och gröngöling - varit på tal flera gånger. Och i år tänkte vi ta oss an dessa två arter.

Spillkråkan är kanske inte riktigt lika vanligt förekommande som gröngölingen, men ses dock regelbundet och den noteras också som regelbunden häckfågel inom KOF:s rapportområde.

Spillkråkan atlasinventeringen

Pågående Atlasinventering (häckningskriterier) visa på kartan ovan artens status i dagsläget. Utbredningsområdena sammanfaller väl med gröngöingens. Är det även så för vinterbeståndet? Precis som för gröngölingen är vi intresserade av att ta reda på hur många individer som kan ses under några vintermånader. Hjälp oss ge svaret!

Under tidsperioden 1 december t.o.m 31 mars är vi alltså mycket intresserade av alla iakttagelser av arten.

Vi vill gärna få mycket hjälp av medlemmar och andra intresserade! Rapportera dina iakttagelser.

Observationer kan i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan eller direkt till Christer Strid.

Iakttagelser av spillkråkor som rapporterats in...

Med hjälp av rapportsystemet Svalan länkar vi in de senaste iakttagelserna av arten inom KOF:s rapportomåde.

Frågor och kommentarer ...

... om inventeringen - hänvisas i första hand till Christer Strid.

Stöd verksamheten bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!


© KOF 2006-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-01-02 av Christer Strid.