Inventering av tornfalk vintern 1999/2000


Hur många tornfalkar övervintrar i KOF's rapporteringsområde? Det hoppas vi få svar på genom vinterns inventering.

Vi är nog många som när vi varit ute och åkt bil sett en tornfalk sitta på en stolpe eller ryttla längs vägkanten, ofta på samma ställe från gång till gång. KOF's forskningskommitte tyckte att vi skulle försöka utnyttja detta till att på ett lättsamt sätt inventera tornfalkbeståndet under vintern. För att göra undersökningen så aktuell och intressant som möjligt kommer observerade falkar att prickas in på nedanstående karta efterhand som rapporter inkommer.

Rapportera alla observationer av tornfalk under perioden december 1999 - februari 2000. Ange datum samt plats så noga som möjligt, gärna i förhållande till närliggande vägar eller gårdar. Uppgifter om kön och/eller ålder kan vara värdefullt för att skilja olika individer, men är inte nödvändigt.

Skicka dina observationer av tornfalk till KOF.

Kartan nedan visar rapporterade tornfalkar i KOF's rapportområde t.o.m. 1 mars 2000.

December 1999:
Januari 2000:
Februai 2000:

Siffran vid respektive punkt motsvarar en individ enligt tabellen som följer efter kartan,
eller bland observationer i december 1999
eller bland observationer i januari 2000.


Rapporterade tornfalkar februari 2000

2. 1 hona, överflygande vid gamla Gunnebo spikfabrik vid Ramlösa stn, 5 feb (Kristian Linde)
2. 1 ex. längs påfarten till E4:an vid avfarten mot Elineberg, 14 feb (Thomas Svanberg)
2. 1 ex. ryttlar vid Skåneterminalen kl. 09.45, 16 feb (Mats Peterz)
3. 1 ex. vid området runt Fleninge-avfarten, 1-4, 17 och 21 feb (Kristian Linde, Tommy Malmberg)
3. 1 ex. ryttlar 400 m söder om Fleninge utmed Västkustvägen, 12 feb (Thomas Svanberg)
3? 1 ex. väg 110 1 km väst korsningenE4/110, 7 feb (Mats Peterz)
3 el. 6. 1 hane, ryttlande vid vägkorset Djurhagshus, väg 110, kl. 16.00, 4 feb (Lars Unger)
5. 1 honf. väg 110, väst rondellen i Bjuv, 2, 4, 7, 10 och 18 feb (Mats Peterz)
6. 1 hane, Djurhagshus-Väla, 7, 24 och 25 feb (Mats Peterz, Tommy Malmberg)
6. 11. 2 ex. sitter på lyktstolpar vid Väla västra, flera tillfällen i feb (Mats Peterz, Mikael Sunesson, Lars Unger)
6. 11. 2 ex. E4:an mellan rondellen Berga och avfarten mot Väla, 19 feb (Thomas Svanberg)
9. 10. 2 ex. flera tillfällen längs E4, vid Åstorp, vecka 7, (Patric Carlsson)
13. 1 ex. sittande på järnvägskontaktlinje mellan Vegeholm-Ählm, strax norr Vegeå, kl. 12.12, 11 feb (Lars Unger)
13. 1 ex. längst ut på Klören-spetsen, 22 feb (Thomas Svanberg)
13. 1 hane. Klören parkeringen Vegeholm/Vegeå, 19 och 22 feb (Tommy Malmberg, Henrik Johansson)
14. 1 ex. Rydebäck, PETAB, 6 och 22 feb (Mikael Sunesson, Lars Unger)
14. 1 ex. väster Gantofta, 25 feb (Mikael Sunesson)
14 o 78. 2 ex. längs Landskrona vägen söder om Råå, 26 feb (Mats Peterz)
15. 1 ex. väg 111 vid avfarten mot Allerum, 12, 20 och 25 feb (Thomas Svanberg, Mats Peterz)
16. 1 ex. gamla E6 vid avtagsvägen Ängelholms flygplats kl 16.30, 24 feb (Tommy Malmberg)
18. 1 ex. Ornakärr, 26 feb (Henrik Johansson)
20. 1 ex. sitter i ett träd vid Bräcke mölla, kl 09.00, 2 feb (Lars Unger)
20. 1 hane, ryttlande vid Bräcke mölla, Krapperup, hela feb (Lars Unger)
22. 1 hane, vid Kemira, Hbg, 9 feb (Mats Peterz)
22. 1 hane, vid järnvägen syd Ramlösa stn, 16 feb (Mats Peterz)
25. 1 hane, vid rondellen vid Kronoslätt öster om Ängelholm, 5 feb (Kristian Linde)
25. 1 ex. vid järnvägsspåret, S:a Industriomr. Ä-holm, 13 feb (Mats Peterz)
26, 48. 2 ex. hela vintern vid flygfältet, Ängelholm, 10 feb (Henrik Ehrenberg)
27. 1 ex. Ranarp, Bjäre, 20 feb (Martin Gierow)
26. 1 honf. avfarten, S. Pomona, Ä-holm, 13 feb (Mats Peterz)
28. 1 ex. på lyktstolpe vid korsn. Österleden/Vasatorpsvägen, Hbg, 12 och 20 feb (Thomas Svanberg)
29. 1 ex. mellan Österleden och E6, kl 16.45, 3 feb (Mats Peterz)
29. 1 ex. utmed Österleden vid avfarten mot Långeberga, 17 och 25 feb (Thomas Svanberg, Mikael Sunesson)
29, 58. 2 ex. utmed Österleden mellan avtag Långeberga och Humlegården, 21 feb (Thomas Svanberg)
32. 1 ex. Citygross, Hyllinge, 4 och 7 feb (Mats Peterz)
33. 1 ex. 1 km väst Wrams Gunnarstorp, 2 och 17 feb (Mats Peterz)
38. 1 ex. E4 norra infarten Hbg, vid Drottninghögrondellen, 4 och 22 feb (Mats Peterz, Lars Unger)
38. 1 ex. flög mot norr över Drottninghög, Hbg, 8 feb (Thomas Svanberg)
39. 1 ex. ryttlande omedelbart norr om Svedberga Kulle, 14 feb (Boris Olsson)
42. 1 ex. Ekeby, flera tillfällen i feb (Mikael Sunesson)
43. 1 hane, vid Södra vägen i Bjuv, 9 feb (Mats Peterz)
43. 1 hane, 1 km NW Mörarp, 17 feb (Mats Peterz)
44. 1 ex. vid väg 110, strax sydväst Billesholm, 9 och 17 feb (Mats Peterz, Thomas Svanberg)
44? 1 ex. väg 110, mellan Bjuv och Billesholm, 17 feb (Mats Peterz)
48. 1 ex. strax söder Ängeltofta, 13 feb (Mats Peterz)
52. 1 hane, på lyktstolpe Prästavägen i Svanebäck/Viken, 22 feb (Lars Unger)
53? 1 ex. Rönneå, Ugglarps broar, 13 feb (Per Venhagen)
57? 1 ex. ryttlande vid väg 111 strax norr om Kulla Gunnarstorp, 27 feb (Lars Unger)
62. 1 ex. ryttlande omedelbart väster om Svedberga Kulle, 14 och 19 feb (Boris Olsson, Marie Gadolin)
65. 1 hane, ryttlande vid Vattentornet, Lerberget, 27 feb (Lars Unger)
69. 1 honf. kring fyren, Hallands Väderö, 13 feb (Mats Peterz)
70. 1 ex. ryttlade över en gräsåker på morgonen i Lya, Båstad, 10 feb (Ingmar Persson)
71. 1 ex. utmed järnvägsvallen 300 meter söder om Rögle ,20 feb (Thomas Svanberg)
72? 1 hane. sittande på järnvägskontaktlinje mellan Rögle-Vegeholm, kl. 12.10, 11 feb (Lars Unger)
74. 1 hane, vid avfarten till Domsten norra, 3 feb (Kristian Linde)
74. 1 hane, sittande på sjömärket vid Gråläge, kl. 12.40, 15 feb (Lars Unger)
74. 1 ex. på lyktstolpe, korsningen Döshultsvägen/väg 111 i Viken, 28 feb (Lars Unger)
78. 1 ex. söder om Råå, 25 feb (Mikael Sunesson)
82. 1 hane, vid Gunnarstorps, 10 och 17 feb (Mats Peterz)
86. 1 ex. Tåssjö kyrka, 18, 20 och 27 feb (Patric Carlsson)


© KOF 1999-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-01-02 av Christer Strid.