När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2012?

Upplaga 2012 av vår fenologilista ser du nu framför dig. Årets förteckning har samma upplägg som tidigare år och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2012 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2011. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2011.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram. Vi fortsätter även att länka till Svalan-systemet (dvs alla iakttagelser som kommer in i detta system) och där kan du också följa artens förekomst inom vårt verksamhetsområde. Klicka på artnamnet.

Rapportera en vårfågelobs till KOF !

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.


Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Lappsparv

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1)

Lappsparv, foto: Alf Petersson
2 maj, 1 ex, Jonstorp (Leif Klintroth).         
27 mars
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2, 13/1)

Tofsvipa, foto: Peder Winding
1 jan, Ingelsträde (Lennart Engman m.fl.). 2 jan, 1 ex, Hyllinge (Simon Jakobsson m.fl), 15 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson) och 3 ex, Lönhult (Thomas Svanberg och Kalle Nilsson)

Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning för tofsvipans uppträdande, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. Under januari och början av februari gjordes ett flertal iakttagelser av enstaka ex, men även några flockar som eventuellt kan vara en "påfyllning" från söder.

7 jan, Farhult (Bengt Andersson m.fl).
21 feb
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2, 30/1)


Sånglärka, foto: Anders Dahl
6 jan, 10 ex, Mjöhult (Kaj Möller).

Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning för sånglärkan, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare.

7 jan, 10 ex, Lönhult (Pedr Winding och Klas Rosenkvist) 15-30 jan, enstaka ex på många lokaler
Uppgift saknas
 
Sädesärla

(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3, 9/2)Sädesärla, foto: Tommi Sandberg

1-31 jan, 1-3 ex, Båstad hamn (Thomas Svanberg m.fl.)

Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning för sädesärlan, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare.

16 jan, 1 ex, Filbornatippen, Helsingborg (Peder Winding).   22 jan, 1 ex, Wrams ängar (Lars Karlsson m.fl.)
23 mars
 
Skogsduva

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2, 12/2)


Skogsduva, foto: Alf Petersson
7 jan, 20 ex, Torshult (Christer Strid). 14 jan, Djuramosa (Lennart Engman). 21 jan, 1 ex, Vrams Gunnarstorp(Ulrik Alm m.fl.).  
18 feb
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2)

Roskarl, foto: Ronny Svensson
4 maj, 1-2 ex, Rönnen och Sandön (Paul Nilsson, Mats Persson m.f.).   9 maj, 1 ex, Ören (Karl-Göran Nilsson), 2 ex, Torekovs rev (Phil Benstead).   11 maj, 1 ex, Torekovs rev (Phil Benstead).  
1 maj
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2, 1/3)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson
24 feb, 1 ex, Ören Strandbaden (Alf Petersson), 2 ex, Rönnen (Leif Klinteroth).   25 feb, 2ex, Rönnen (Peder Winding, Klas Rosenkvist o Gustav Eriksson).   26 feb, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson, Björn Herrlund) och 1 ex, Torekovs rev (Thomas Wallin Bill Andersson och Hans Lomosse).  
24 feb
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3)

Trana, foto: Ronny Svensson
30 jan, 1 ex, Eskilstorps ängar (Kaj Örjan Svahn). 26 feb Rörstånga (Henrik Mundt). 3 mars, 3 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg).  
6 april
 
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3, 6/3)

Taltrast, foto: Johan Stenlund
Övervintrande: 2-28 jan, 1 ex, Tjällran (Erik och Marianne Johansson), 1 ex, Ripagården (Bengt Andersson m.fl.) och 1 ex, Torekovs rev (Kaj Örjan Svanhn m.fl.)... 13-25 feb, 1 ex Ingelsorpsstran (Jens Ramnebro), 1 ex Ripagården (Phil Benstead) och 1 ex Höganäs reningsverk (Mats Henriksson m.fl.), 1 ex, Barkåkra (Josefine Brantmark).  13 mars , sjungande ex, Barkåkra (Lars Hallbeck), Rååns dalgån (Rolf T Hansson), Ljungabolet (Merete Carlsson).
Uppgift saknas
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3)

Hämpling, foto: Tommi Sandberg
Övervintrande: 1 jan-7 jan, 1 ex. Ingelsträde våtmark (Mikael Olofsson m.fl.), 10 ex, Båstad (Lasse Sunnerstig) och 1 ex, Höjar (Ronny Svensson). 10 feb, 30 ex, Lerberget (Mats Rellmar)  26 feb, 40 ex, Allrumsskogs våtmark (Thomas Svanberg).
11 mars
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3

Trädlärka, foto: Johan Stenlund
1 feb, 1 ex, Helsingborg (Paul Tufvesson). 19 feb, 5 ex, Esjilstorps ängar (Mikael Olofsson).   25 feb, 1 ex, Kattviks hamn (Mats Henriksson m.fl.).  
13 mars
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson
10 mars, 4 ex, Farhult (Rolf Helmersson, Leif Klintroth, Håkan Johansson).   11 mars, 5 ex, Farhult (Kaj Möller).   12 mars, 2 ex, Farhult (Mats Persson).  
17 mars
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3)

Brun kärrhök, foto: Tommi Sandberg
17 mars, 1 hane, Ekebergs, Påarp (Mikael Jönsson).  18 mars,1 hane, Annelunds våtmark (Christer Strid och Björn Ekelund).  19 mars,1 hane, Rydebäck (Liselott Andersson). 
1 april
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3, 12/3)

Ljungpipare, foto: Ronny Svensson
Övervintrande: 2-6 jan, 15 ex, Lönhult (Thomas Svanberg m.fl.), 40 ex, Pilshults gård (Leif Klinteroth) och 21 ex, Påraps mal (Herbert Baumann m.fl.). 25 mars, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Mikael Jönsson). 28 mars, 9 ex, Torekovs rev (Per-Arne Fransson m.fl.).
19 mars
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3)

Kentsk tärna, foto: Tommi Sandberg
Övervintrande: 4 jan, 1 ex, Båstad (Thomas Svanberg m.fl.). 29 mars, 1 ex, Jonstorp (Leif Klinteroth m.fl.).  8 april, 1 ex, Kattvik (Per-Erik Holmlund). 
8 april
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3)

Skogssnäppa, foto: Johan Stenlund
Övervintrande: 21-30 jan, 1 ex, Felleberga (Ulrik Alm m.fl.) 22 mars, 1 ex, Klarningen (Phil Benstead).   24 mars, 1 ex, Djurholmen (Thomas Wallin och Per Muhr).  
29 mars
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3)

Gransångare, foto: Tommi Sandberg
Övervintrande: 1-14 jan, 1 ex, Sibirien, Ängelholm (Mikael Olofsson m.fl.), 2 jan- 3 feb, 1ex, Kattvik (Thomas Svanberg, Phil Benstead m.fl.), 14 jan-3 feb, 1 ex, Lerberget (Björn Elmlund, Leif Klintroth m.fl.). 18 mars, 1 ex, Krapperup (Thomas Svanberg). 21 mars, 1 ex, Jonstorp (Leif Klinteroth). 
4 april
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg
23 mars, 1 ex, Lerberget (Kaj Möller). 25 mars, 1 ex, Skälderviken (Lars Hallbeck).  28 mars, 1 ex, Söderåsens Forsgård (Lars-Bertil Nilsson). 
21 mars
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3)

Brushane, foto: Alf Petersson
12 april, 1 ex. Ugglarps broar (Håkan Johansson).  21 april, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson och Björn Elmlund), 4-6 ex, Stureholms våtmark (Jonas Nykvist, Göran Paulson m.fl.), 1 ex, Jonstorp (Leif Klintroth).  22 april, 5 ex, Stureholms våtmark (Ronny Svensson), 3-6 ex, Klarningen (Phil Benstead m.fl.), 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson). 
17 april
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3)

Skedand, foto: Thomas Svanberg
15 mars, 3 ex, Dammarna Hasslarp (Jan Skidell).  17 mars, 3 ex, Farhult (Rolf Helmersson, Thomas Wallin), 4 ex, Dammarna, Hasslarp (Rolf H Hansson).  18 mars, 4 ex, Bruces skog (Karl-Erik Söderqvist), 3 ex, Farhult (Peter Franzén m.fl.). 
29 mars
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3)

Stenskvätta, foto: Tommy Malmberg
25 mars, 1 ex, Grytskären (Annika Olsson och Thomas Wallin).  29 mars, 1 ex, Rålehamn (Per Johan Ulfendahl m.fl.). 7 april, 1 ex, Hittarps rev (Eva Edmand), 1 ex, Lönhult, (Bengt Andersson), 1 ex, Grytskären (Mats Ljunggren) och 1 ex, Rammmsjö strand (Jonas Johansson).
3 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4)

Årta, foto: Patrik Söderberg
30 mars-11 april, 1-2 ex, Dammarna Hasslarp (Britta Svensson m.fl.).  11 april, 1 ex, Ören, Strandbaden (Karl-Göran Nilsson och Kaj Möller).  12 april, 1 hane, Klarningen (Phil Benstead).  
5 april
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar
1-14 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Leif Klinteroth, Liselott Andersson m.fl.).  14 april, 1 ex, Rönnen (Johan Frölinghaus)., 1 ex, Kvidinge grustag (Leif Dehlin)  15 april, 1ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Svanberg), 1 ex, Klarningen (Mats Ljunggren). 
20 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund
12 april, 1 ex, Lerberget (Patrik Söderberg), 1 ex, Hittarps rev (Peder Winding o Klas Rosenkvist), 4 ex, Klarningen (Phil Benstead), 1 ex, Vikens hamn (Mikael Sunesson).  13 april, 1 ex, Björkeröd Ronny Svensson, Lena Jansson m.fl.), 1 ex, Dammarna Hasslarp (Phil Benstead)  14 april, 3 ex, Annelunds våtmark (Christer Strid), 4-10 ex, Klarningen (Jonas Holgersson, Jan Skidell m.fl.), 1 ex, Domsten Lars J Johansson), 2-4 ex, Dammarna Hasslarp (Rolf H Hansson m.fl.), 1 ex, Rönnen (Johan Frölinghaus), 1 ex, Kullens fyr (Kaj Möller o Alf Petersson).  
20 april
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4)

Ringtrast, foto: Ulf Ståhle
8 april, 1 ex, Påarps mal (Phil Benstead)  12 april, 1-2 ex, Kullaberg (Lars-Göte Nilsson, Kalle Nilsson m.fl.)  13 april, 3-5 ex, Björkeröd (Ronny Svensson m.fl.) 
12 april
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4)

Gluttsnäppa, foto: Thomas Svanberg
12 april, 1-3 ex, Klarningen (Phil Benstead och Greger Persson), 1 ex, Jonstorp (Leif Klintroth).  14 april, 1-2 ex Sandön (Ola Bondesson m.fl.), 1 ex, Rönne (Rolf Helmersson).  15 april, 2 ex, Farhult, Per Muhr, Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson och Kaj Möller), 1 ex, Sandön (Thomas Svanberg), 1 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall), 1 ex, Gröthögarna (Mats Ljunggren). 
27 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4)

Backsvala, foto: Tommi Sandberg
14 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Leif Klintroth).  16 april, 1 ex, Sandön (Thomas Blomsterberg).  19 april, 1 ex, Hovs hallar (Leif Klintroth). 
24 april
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg
15 april, 1 ex, Ripagården (Mats Ljunggren).  17 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Leif Klintroth).  20 april, 1 ex, Hittarps rev (Klas Rosenkvist). 
25 april
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar
14 april, 1 ex, Björkeröd (Johan Frölinghaus), 1 ex, Kvidinge grustag (Judit Varady och Anders Brolid).  15 april, 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg).  20 april, 1 ex, Kullaberg (Karl-Göran Nilsson), 1 ex, Jonstorp (Leif Klintroth). 
20 april
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson
16 april, 1 ex, Vasatorp (Bengt Andersson och Kar-Erik Söderkvist).  19 april, 1 ex, Billeholm (Martin Persson).  20 april, 1 ex, Bälteberga (Bengt Hertzman). 
16 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4)

Rödstjärt, foto: Johan Stenlund
14 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Johan Frölinghaus).  15 april, 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg m.fl.).  16 april, 1 ex, Vasatorp (Bengt Andersson och Karl-Erk Söderkvist). 
21 april
 
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4)

Svarthätta, foto Alf Petersson
Övervintrande -25 mars, 1 hona, Mölle (Eva Pagden).  13 april, 1 ex, Jonstorp (Peter Franzén).  14 april, 1 ex, Björekröd (Johan Frölinghaus). 
28 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund
11 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg), 1 ex, Båstad hamn (Lars Hallbeck).  12 april, 3 ex, Sandön (Hasse Berglund).  14 april, 1-5 ex, Sandön (Rolf H Hansson och Rolf Helmersson). 
20 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4)

Småspov, foto: Mårten Müller
7 april, 1 ex, Hjärnarp (Jonas och Johanna Johansson).  19 april, 4 ex, Sibirien, Ängelholm (Lennart Persson).  20 april, 1 ex, Ranarpsstrand (Lars Hallbeck). 
19 mars
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg
12-14 april, 1 ex, Klarningen (Greger Persson, Jan Skidell).  19 april, 1 ex, Lönhult Dammar, Grevie (Phil Benstead).  21 april, 1 ex, Selleberg (Jimmie Larsson), 1 ex, Gröthögarna (Phil Benstead).  
25 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl
14 april, 1 ex, Sandön (Ola Bondesson).  19 april, 3 ex, Dammarnna Hasslarp (Ronny Svensson), 2 ex, Eskilstorps strand (Leif Klintroth), 20 ex, Sandön (Krister Svanvik), 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svansberg och Bengt Andersson).  21 april, 1 ex, Sandön (Per Muhr och Thomas Wallin). 
6 maj
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg
12 april, 1 ex, Sandön (Hasse Berglund).  14 april, 1 ex, Ören Strandbaden (Karl-Göran Nilsson).  19 april, 1 ex, Sandön (Leif Klintroth). 
26 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4)

Svart-vit flugsnappare, foto: Lars Nilsson
24 april, 1 ex, Himmelstorp (Alf Petersson).  27 april, 1 ex, Kungshult Helsingborg (Björn Ekelund), 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg).  28 april, 1 ex, Båstad (Jonas Holgersson). 
25 april
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson
11 april, 2 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg).  12 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Bengt Andersson).  13 april, 1 ex, Klarningen (Phil Benstead). 
4 maj
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricksson
21 april, 1 ex, Rgle dammar (Björn Aldén).  24 april, 1ex, Hittarp (Oskar Lindberg), 1 ex, Ramlösa Brunnspark (Sonja Gunnarsson).  25 april, 1 ex, Ramlösa (Mats Persson och Sonja Gunnarsson). 
30 april
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson
10 april, 4 ex, Klarningen (Jonas Ramnebo).  14 april, 4 ex, Klarningen (Jan Skidell).  18 april, 8 ex, Klarningen (Jan Skidell). 
2 maj
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck
20 april, 1 ex, Kullaberg (Kaj Möller och Karl-Göran Nilsson).  24 april, 1 ex, Ransvik, Kullaberg (Henrik Andersson).  28 april, 1 ex, Hittarp (Oskar Lindberg). 
29 april
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson
Övervintrande: 28 jan-4 feb, 1 ex, Magnarps hed (Henrik Johansson, Patrik Söderberg, Thomas Svanberg m.fl.). 21 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Thomas Wallin).  24 april, 1 ex, Kullaberg (Leif Klintroth). 
27 april
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson
21 april, 1 ex, Ängelbäcksstrand (Björn Herrlund).  23 april, 1 ex, Lerberget (Mia Elmlund), 1 ex, Rydebäck (Patrik Wantzin), 1 ex, Kullaberg (Henrik Andersson)  24 april, 1 ex, Hittarp (Oskar Lindberg), 1 ex, Kullaberg (Leif Klintroth och Alf Petersson), 1 ex, Ramlösa (Liselott Andersson. 
29 april
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4)

Buskskvätta, foto: Ronny Svensson
22 april, 1 ex, Kullen (Kaj Möller och Alf Petersson).  24 april, 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg, Mats Persson), 1 ex, Kullens fyr (Alf Petersson.  27 april, 1 ex Norrebro hamn (Bengt Andersson och Karl-Erik Söderkvist), 1 ex, Ingelträde våtmark (Leif Klintroth). 
29 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson
21 april, 1 ex, Farhult (Henrik Johansson).  25 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Söderberg).  30 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Rolf H Hansson m.fl.). 
2 maj
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund
30 april, 1 ex, Björkerödsdammen, Kullaberg (Alf Petersson), 1 ex, Rammsjstrand (Jonas Johansson), 1 ex, Höganäs (Göran Paulsson), 1 ex, Eskilstorps dammar (Phil Benstead), 2 ex, Lerhamn (Kaj Möller)  1 maj 1-3 ex, Fleninge (Patrik Söderberg), Kullen (Peter Schmidt m.fl.), Gröthögarna (Phil Benstead, m fl.), Hallands Väderö (Håkan Winqvist), Mäsinge strand (Mats Ljunggren), Lerhamn (Perder Winding).  2 maj, 1-5 ex, Vattenmöllan (Karl-Göran Nilsson), Kullen (Leif Klintroth m.fl.), Dammarna Hasslarp (Mats Persson).  
30 april
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl
21 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Ronny Johansson).  1 maj, 2 ex, Gröthögarna (Phil Benstead), 1 ex, Svanshall (Leif Klitroth).  4 april, 1 ex, Utvälinge (Oskar Lindberg). 
10 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller
28 april, 1 ex, Sibirien Ängelholm (NicK Gräntz).  29 april, 1 ex, Grevie (Thomas Wallin och Per Muhr).  30 april, Himmelstorp (Alf Petersson). 
8 maj
 
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 24/4)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson
6 maj, 1 ex, Allerums mosse (Klas Rosenkvist).  9 maj, 1 ex, Kullen (Alf Petersson), Helsingborgs stad (Peder Winding och Klas Rosenkvist), Hallands Väderö (Mikael Haraldsson).   10 maj, 1 ex, Pålsö slott Helsingborg (Christer Strid). 
10 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4)

Gräshoppsångare, foto: Mårten Müller
30 april, 1 ex, Eskilstorps dammar (Phil Benstead).  1 maj, 1 ex, Åvarp (Max Jensen och Thomas Kraft).  2 maj, 2 ex, Eskilstorps dammar (Göran Ericson). 
11 maj
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4)

Gök, foto: Anders Henricksson
29 april, 1 ex, Lya ljunghed, Älemosse (Mats Ljunggren).  30 april, 1 ex, Ljungabolet (Merette Carlsson).  1 maj, 1 ex, Vattenmöllan (Kaj Möller). 
6 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4)

Törnskata, foto: Ronny Svensson
5 maj, 1 ex, Förslöv (Phil Benstead).  7 maj, 1 ex, Kullaberg (Lennart Engman m.fl.)   9 maj, 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson), Jordberga (Martin Persson), Ripagården (Phil Benstead). 
9 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5) (9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg
1 maj, 1 ex, Kropps våtmark (Staffan Sundin och Annsofie Öström).  9 maj, 3 ex, Rönnen (Håkan Johansson och Björn Herrlund), 3 ex, Strandbaden (Karl-Göran Nilsson), 1 ex, Halland Väderö (Mikael Haraldsson), Gröthögarna (Phil Benstead).  10 maj, 1 ex, Nyhamnsläge (Alf Petersson) 
6 maj
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson
14 april, 1 ex, Lerhamn (Ann Davidsson).  1 maj, 1 ex, Kullen (Peter Schmidt)  2 maj, 1 ex, Kullen (Thomas Svanberg), Björkeröd (Henrik Andersson). 
6 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund
5 maj, 1 ex, Mäsingestrand (Mats Ljunggren).  6 maj, 1 ex, Eskilstorpsstrand (Phil Benstead).  10 maj, 1 ex, Kullen (Leif Klintroth). 
12 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar
28 april, 1 ex, Örby ängar (Sonja Gunnarsson), Dammarna Hasslarp (Oskar Lindberg)  29 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg).  30 april, 2 ex, Pommon Ängelholm (Lars Hallbeck). 
11 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson
13 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Christer Strid).  15 maj, 1 ex, Stenkrossen (Rolf Helmersson), 1 ex, Eriksfält Höganäs (Göran Paulsson).  19 maj 1 ex, Åvarp (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson).
18 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5)

Rosenfink, foto: Patrick Söderberg
10 maj, 1 ex, Kullaberg (Leif Klintroth).  16 maj, 2 ex, Kullaberg (Alf Petersson).  19 maj, 1 ex, Viken Cenneth Bäckman), 4 ex, Kullen (Thomas Svanberg m.fl.). 
19 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5)
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller
5 maj, 1 ex, Bösketorp (Martin Ekenberg).  6 maj, 1 ex, Ehrenstorp Förslöv (Ida-Linnea Laudon, Peter Bohman och Sebastian Kirppu).  24 maj, 2 ex, Vegeholm (Kaj Möllet).  
22 maj
 

Fotografer:
Peter Bjurenståhl - Silvertärna och rörsångare
Anders Dahl - Sånglärka
Lars Hallbeck - Lärksfalk
Rolf Helmersson - Näktergal
Anders Henriksson - Grönsångare och gök
Tommy Malmberg - Stenskvätta,
Mårten Müller - Småspov, grå flugsnappare, gräshoppsångare och nattskärra
Lars Nilsson - Svart-vit flugsnappare och ärtsångare
Christer Olsson - Större strandpipare
Alf Petersson - Lappsparv, skogsduva, skärfläcka, brushane, svarthätta, gulärla, trädgårdssångare och kärrsångare
Daniel Pettersson - Svartsnäppa och grönbena
Mats Rellmar - Mindre strandpipare, trädpiplärka och tornseglare
Tommi Sandberg - Sädesärla, hämpling, brun kärrhök, kentsk tärna, gransångare, backsvala och småtärna
Johan Stenlund - Taltrast, trädlärka, skogssnäppa, ladusvala, rödstjärt, fisktärna, törnsångare, härmsångare
Ulf Ståhle - Ringtrast
Thomas Svanberg - Fiskgjuse, skedand, gluttsnäppa, hussvala, bivråk
Ronny Svensson - Roskarl, trana, ljungpipare, lövsångare, buskskvätta, sävsångare och törnskata
Patrik Söderberg - Årta, drillsnäppa och rosenfink
Peder Winding - Tofsvipa

 
Kontakta KOF