När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2013?

Nytt år och därmed också en ny fenologilista som du ser framför dig nu. Årets förteckning har samma upplägg som tidigare och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2013 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2012. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2012.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram. Vi fortsätter även att länka till Svalan-systemet (dvs alla iakttagelser som kommer in i detta system) och där kan du också följa artens förekomst inom vårt verksamhetsområde. Klicka på artnamnet.

Rapportera en vårfågelobs till KOF !

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.


Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2, 13/1, 2/1)

Tofsvipa, foto: Peder Winding
2 mars, 2 ex, Eskilstorp (Klas Rosenkvist, 1 ex, Laröd (Liselott Andersson.  3 mars, 1 ex, Grytskären (Thomas Wallin).  4 mars, arten sågs på ett flertal olika lokaler (Bengt Andersson m.fl.)
21 feb
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2, 30/1, 6/1)


Sånglärka, foto: Anders Dahl
2 jan, 1 ex, Vrams Gunnarstorp (Olof Jönsson. 

Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning för sånglärkan, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. Under aktuell tidsperiod (6 feb) gjordes en framstöt som verkar var en "påfyllning" från söder.

10 jan, 1 ex, Ängelholms flyplats (Giggi Sahlsted), 23 jan, 1 ex, Svanbäcks rev (Kaj Möller), 24 jan, 3 ex Möllehässle (Alf Petersson).   6 feb, 6 ex, Rydebäck (Patrik Wantzin) 
Uppgift saknas
 
Skogsduva

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2, 12/2, 7/1)


Skogsduva, foto: Alf Petersson
1 jan, 2 ex, N Häljaröd (Henrik Johansson och Henrik Ehrenberg.  2 jan, 1 ex, Jonstorp (Leif Klintroth).  5 jan, 2 ex, Utvälinge (Thomas Svanberg). 
18 feb
 
Sädesärla

(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3, 9/2, 16/1)Sädesärla, foto: Tommi Sandberg

2-11 jan, 1 ex, Båstad (Anders Jönsson m.fl.) 

Anm. Övervintrande ex?

1 mars, 1 ex, Magnarp (Clifford Weinmann).  1 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Gunnbritt o Mickael Jönsson). 
23 mars
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3, 30/1)

Trana, foto: Ronny Svensson
5 mars, 1 ex, Hallands Väderö (Mikael Haraldsson).  7 mars, 4 ex, Bäckagården, Hjärnarp (Sonja o Klas Henningsson), 1 ex, Ugglarp (Lars Hallbeck), 10 ex, Grytskären (Thomas Wallin).  8 mars, 1 ex, Norra Vram (Thomas Svanberg). 
6 april
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2)

Trädlärka, foto: Johan Stenlund
3 mars, 1 ex, Kullaberg (Mikael Jönsson).  2 april, 1 ex, Vikingsstrand, Helsingborg (Peder Winding).  3 april , 1 ex, Hittarp (Peder Winding). 
13 mars
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2)

Hämpling, foto: Tommi Sandberg
3-31 jan, 1 ex, Torekovs rev (Simon Jakobsson m.fl.)

Anm. Övervintrande ex?

5 mars, 1 ex, Sibirien, Ängelholm (Leif Klinteroth).  14 mars, 1 ex, Rönnen (Leif Klinteroth). 
11 mars
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2, 1/3, 24/2)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson
3 mars, 1 ex, Ören, Strandbaden (Alf Petersson).  4 mars, 1 ex, Sandön (Bengt Andersson(, 3 ex, Rönne (Jörgen Kragh), 1 ex, Lerhamn (Leif Klinteroth). 5 mars, förekommer på ett flertal lokaler. 
24 feb
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson
17 mars, 1 ex, Sandön (Thomas Wallin m.fl.).  24 mars, 1 ex, Sandön (Thomas Terne).  1 april, 1 ex, Rönnen (Mikael o Gunnbritt Jönsson, 1 ex, Farhult (Håkan Johansson o Mikael Olofsson). 
17 mars
 
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3, 6/3, 13/3)

Taltrast, foto: Johan Stenlund
20 jan, 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson), 26-27 jan, 1 ex, Maria Park (Klas Rosenkvist).

Anm. Övervintrande ex?  

15 mars, 1 ex, Torekovs rev (Phil Benstead).  5 april, 1 ex, Reningsverket, Ängelholm (Lars Hallbeck). 
Uppgift saknas
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3)

Skedand, foto: Thomas Svanberg
12-21 jan, 1 ex, Hittarp-Domsten (Oskar Lindberg,Bengt Andersson och Leif Klinteroth). 

Anm. Övervintrande ex?

9 mars, 4 ex, Rönnen (Susanne Carlsson o Peter Wåhlin).  13 april, 2 par, Vattenmöllan (Leif Klintroth). 
29 mars
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3)

Brun kärrhök, foto: Tommi Sandberg
1 april , 2 ex, Hittarp (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Farhult (Håkan Johansson).   3 april , 1 ex, Hittarp (Peder Winding, 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Kullaberg (Leif Klintroth).  4 april , 1 ex, Helsingborg (Peder Winding), 1 ex, Bjuv och 1 ex, Hittarp (Leif Klintroth), 1 ex, Rönnen (Leif o Kersti Östman). 
1 april
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3)

Gransångare, foto: Tommi Sandberg
5 april , 1 ex, Utvälinge (Tobias Christoffersson).  12 april , 2 ex, Jonstorp (Leif Klintroth).  13 april, 1 ex, Domsten (Bengt Andersson), 1 ex, Arild (Leif Klintroth), 2 ex,Utvälinge (Rolf Helmersson o Rolf H Hansson), 1 ex, Mjöhult (Thomas Svanberg).. 
4 april
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3)

Skogssnäppa, foto: Johan Stenlund
1 april , 1 ex, Farhult (Håkan Johansson).  4 april , 1 ex, Båstad (Phil Benstead).  6 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Liselott Andersson). 
29 mars
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg
28 mars , 1 ex, Sandön (Håkan Johansson, 1 ex, Ängelholm (Lennart Andersson).  31 mars , 1 ex, Äle mosse (Alf Petersson).  1 april , 1 ex, Sandön (Freddy Persson), 1 ex, Hittarps rev (Peder Winding). 
21 mars
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3, 12/3, 25/3)

Ljungpipare, foto: Ronny Svensson
9 april , 1 ex, Viken (Karl Göran Nilsson).  11 april , 1 ex, Vattenmöllan (Leif Klintroth).  13 april 10 ex, Öllöv (Mats Ljunggren). 
19 mars
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3)

Stenskvätta, foto: Tommy Malmberg
13 april , 1 ex, Kullens fyr, Kullaberg (Alf Petersson o Kaj Möller).  14 april , på ett flertal lokaler bl.a. Kockenhus, Kullaberg (Johan Stenlund), 1 ex, Hittarp (Per Muhr, Thomas Wallin m.fl.).  15 april, på ett flertalö lokaler bl.a. Örby ängar (Benny Hansson, Jonstorp (Leif Klintroth) och Sandön (Tobis Christoffersson). 
3 april
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3)

Kentsk tärna, foto: Tommi Sandberg
14 april , 1 ex, Rönnen (Thomas Wallin), 1 ex, Utvälinge (Leif Klintroth).  16 april, 3 ex Jonstorp-Farhult (Leif Klintroth).   17 april, 1 ex, Nyhamnsläge (Alf Petersson), Rönnen (Nick Gräntz), 2 ex, Hittarp (Thomas Svanberg). 
8 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3)

Årta, foto: Patrik Söderberg
13 april, 1 par, Dammarna Hasslarp (Paul Fors, Thomas Blomsterberg, Benny Hansson m.fl.).  14 april, 2 ex, Sandön (Liselott Andersson, 2 ex, Farhult (Leif Klintroth och Thomas Palholmen), 2 ex, Klarningen (Kåre Ström).  15 april, 2 ex, Klarningen (Johan Hamringe). 
5 april
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar
9 april , 2 ex, Klarningen (Phil Benstead), 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Kjell-Åke Hall)..  10 april , 1 ex, Båstad.  12 april, 1 ex, Farhultsviken (Leif Klintroth). 
20 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4)

Småspov, foto: Mårten Müller
15 april , 1-3 ex, Sandön (Liselott Andersson och Leif Klintroth).  17 april , 3 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall), Görslövsåns mynning (Karl Göran Nilsson)  19 april , 1 ex, Hovs Hallar (Thomas Svanberg) 
19 mars
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4)

Ringtrast, foto: Ulf Ståhle
13 april, 1 ex, Kullaberg (Björn Elmlund, Henrik Ehrenberg och Henrik Johansson m.fl.), 1 ex, Gräsmatteodlingarna, Vegeholm (Paul Fors, Heidi Malmgren m.fl.).  14 april , 2 ex, Kockenhus, Kullaberg (Johan Stenlund), 1 ex, Gräsmatteodlingarna, Vegeholm (Patrik Söderberg m.fl.).  15 april, 14 ex, Kullaberg, Alf Petersson, Kjell-Åke Hall o Kaj Möller), 1 ex, Gräsmmatteodlingen, Vegelholm (Liselott Andersson, Ronny Svensson, Björn Ekelund m.fl.). 
12 april
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4, 10/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson
15 april, 4 ex, Klarningen (Kåre Ström och Ulf Ståhle)  17 april , 2 ex, Farhult (Thomas Palholmen).  18 april, 1 ex, Rönnen (Leif Klintroth), 1 ex, Klarningen (Jan Skidell). 
2 maj
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund
14 april , 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg), Kullaberg (Alf Petersson m.fl.)), Sandön (Kåre Ström).  15 april, 7 ex, Domsten (Thomas Svanberg, Bengt Andersson, Klas Rosenkvist).  16 april, 2 ex, Strandbaden (Karl Göran Nilsson), 1-4 ex, Sandön (Tobias Christoffersson, Jan Pettersson). 
20 april
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson
15 april , 1-2 ex, Klarningen (Jan Skidell, Ulf Ståhle), 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Leif Klinroth), 2 ex, Farhultsviken (Jan Pettersson och Kerstin Boltenstam).  16 april, 1 ex, Klarningen (Johan Hamringe, Jan Pettersson m.fl.).  29 april , 1 ex, Farhult (Klas Rosenkvist, Peder Winding m.fl.). 
4 maj
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4)

Brushane, foto: Alf Petersson
10 april , 1 ex, Rönnen (Håkan Johansson).  11 april , 1 ex, Rönnen (Lars-Bertil Johansson).  13 april, 1 ex, Klarningen (Johan Hamringe, Mats Ljunggren m.fl.). 
17 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund
14 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Thomas Svanberg m. fl.), 1 ex, Rönnen (Thomas Wallin), 1 ex, Ornakärr (Bengt Lundgren), 1 ex, Jonstorp (Lennart Engman), 1 ex, Ängelholm (Leif Klintroth), 3 ex, Vegeholm (Rolf Helmersson), 1 ex, Hittarp (Klas Rosenkvist).  15 april, sedd på´ett flertal lokaler, bl.a. 8 ex, Kullaberg (Alf Petersson, Kjell-Åke Hall och Kaj Möller).  16 april, 1 ex, Klarningen (Johan Hamringe). 
20 april
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4)

Gluttsnäppa, foto: Thomas Svanberg
11 april, 1 ex, Rönnen (Leif Klintroth).  15 april, 2-5 ex, Sandön (Leif Klintroth och Lieselott Andersson), 10 ex, Farhultsviken (Leif Klintroth m.fl.).   16 april, 3 ex, Sandön (Tobis Christoffersson, Jan Pettersson). 
27 april
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg
17 april , Görskövsåns mynning (Karl Göran Nilsson, Alf Petersson).  20 april , 1 ex, Rögle dammar (Björn Aldén).  21 april , 2 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.). 
25 april
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg
15 april , 1 ex, Domsten (Per Muhr).  16 april, 1 ex, Sandön (Jan Pettersson).  17 april , 1 ex, Rönnen (Nick Gräntz). 
26 april
 
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4)

Svarthätta, foto Alf Petersson
15 april, 1 ex, Strandbaden (Karl Göran Nilsson)   16 april, 1 ex, Utvälingen (Tobis Christoffersson), 1 ex, Helsingborg (Ann-Marie Göransson).  17 april, 1 ex, Nya Kungsgården, Ängelholm (Anna-Lena Harmsund), 1 ex, Väla södra (Patrik Wantzin).. 
28 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4)

Backsvala, foto: Tommi Sandberg
17 april , 1 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall), Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson), 2 ex, Björkeröd (Karl Göran Nilsso, Alf Petersson).  19 april , 3 ex, Dammarna Hasslarp (Håkan Johansson).  20 april , 1 ex, Fammarna, Hasslarp (Rolf H Hansson). 1 ex, Össjö (Leif Klintroth). 
24 april
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar
14 april , 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg), 1 ex, Kullens fyr (Leif Klintroth).  15 april , 5 ex, Kullaberg (Alf Petersson m.fl.), 2 ex, Hov (Mikael Harldsson), 1 ex, Farhultsviken (Leif Klintroth).  16 april , 1 ex, Björekeröds by (Thomas Svanberg). 
20 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4)

Rödstjärt, foto: Johan Stenlund
15 april , 1 ex, Ramlösa (Mats Persson).  16 april, 1 ex, Utvälinge (Tobis Christoffersson), 1 ex, Laröd (Jan Pettersson), 1 ex, Farhult (Leif Klintroth).  17 april, Nya Kungsgården, Ängelholm (Anna-Lena Harmsund), 1 ex, Väla södra (Patrik Wantzin), 1 ex, Brunnby (Leif Klintroth). 
21 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl
17 april , 2 ex, Sandön (Thomas Svanberg).  21 april , 1 ex, Båstad hamn (Julio Neto), 2 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.).  28 april , 1 ex, Båstad (Phil Benstead). 
6 maj
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson
28 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Björn Aldén).  1 maj , 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson), 1 ex, Örby ängar (Mikale Jönsson o Henrik Johansson), 1 ex, Höghults mosse (Heidi Malmgren o Göran Cederwall)..  2 maj , 1 ex, Vasaltheden (Kent Sjöström). 
6 maj
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg
15 april , 1 ex, Hov (Mikael Harladsson), 1 ex, Kullens fyr (Alf Petersson m.fl.).  17 april , Klarningen (Kjell-Åke Hall), 1-2 ex, Kullaberg (Leif Klintroth, Karl Göran Nilsson m.fl.), Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson).  18 april , 1 ex, Björkerödsdammen (Kaj Möller). 
25 april
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson
15 april, 1 ex, Jonstorp (Leif Klintroth).  16 april , 1 ex, Munka-Ljungby (Thomas Wallin).  17 april 1 ex, Annelunds våtmark (Christer Strid), Nya Kungsgården, Ängelholm (Anna-Lena Harmsund). 
16 april
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck
20 april , 1 ex, Domsten (Bengt Andersson).  25 april , 1 ex, Björkeröd (Alf Petersson o Kaj Möller).  1 maj , 1 ex, Klarningen (Phil Benstead). 
29 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricksson
20 april , 1 ex, Åvarp-Hallabäcken (Ulrik Alm).  23 april , 1 ex, Larås, Kullaberg (Alf Petersson).  25 april , 2 ex, Mölledammarna (Olof Jönsson). 
30 april
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson
17 april , Görslövsåns mynning (Karl Göran Nilsson), 10 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson).  18 april , 1 ex, Farhultsviken (Leif Klintroth).  19 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Håkan Johansson). 
27 april
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson
20 april , 1 ex, Kof-stugan, Heljaröd (Sonja Gunnarsson och Liselott Andersson). 21 april , 1 ex, S Utmarken. Ängelholm (Lennart Johansson), 1-2 ex, Kullaberg (Kaj Möller m.fl.).  27 april , flertal observation från hela rapportområdet. 
29 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson
21-23 april , 1 ex, Hittarp (Peter Svenssomn).  22-27 april , 1-2 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson o Karl-Axel Söderqvist m.fl.).  28 april , 1 ex, Björkeröd (Peder Windin o Klas Rosenkvist). 
2 maj
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl
27 april , 2 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson).  1 maj , 1 ex, Sandön (Rolf H Hansson), Örby ängar (Henrik Johansson o Mikael Jönsson).  3 maj , 1 ex, Klarningen (Anton Samuelsson o Max Allan Niklasson). 
10 maj
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4)

Buskskvätta, foto: Ronny Svensson
18 april , 1 ex, Björkeröd (Leif Klintroth, Alf Petersson m.fl.).  21-23 april , 1 ex, Össjö (Lars Nilsson m.fl.).  26 april , 1 ex, Vattenmöllan (Karl Göran Nilsson). 
29 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4)

Svart-vit flugsnappare, foto: Lars Nilsson
16 april, 1 ex, Rya (Jan Pettersson).  18 april, 1 ex, Heljarödsgården (Leif Klintroth), 1 ex, Krapperup (Kaj Möller), 1 ex, Björkeröd (Klas Rosenkvist m.fl.).  20 april , 1 ex, Sinarpsdalen (Håkan Johansson). 
25 april
 
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 6/5 24/4)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson
2 maj , 1 ex, Helsingborg (Jimmie Kjellander)  6 maj , 3 ex, Kungshultsskogen (Christer Strid).  9 maj, 1 ex, Stenbrottet, Svanshall (Lars-Erik Jönsson o Ingemar Andell). 
10 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller
4 maj , 1 ex, Åvarp (Bengt Hertzman).  5 maj , 1 ex, Hallands Väderö (Jens Ramnebro).  6 maj , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Niclas Jonzén). 
8 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar
3 maj , 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg), 2 ex, Dammarn Hasslarp (Ronny Svensson).  4 maj , 2 ex, Mölle (Freddy Persson).  6 maj , 5 ex, Dammarna Hasslarp (Bengt Lundgren o Björn Ekelund). 
11 maj
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4)

Gök, foto: Anders Henricksson
1 maj , 1 ex, Höghult (Rolf H Hansson o Heidi Malmgren).  2 maj , 1 ex, Örby ängar (Sonja Gunnarsson).  3 maj , 1 ex, Ornakärr (Klas Rosenkvist), 1 ex, Ljungabolet (Meret Carlsson). 
6 maj
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund
18 april , 1 ex, Helsingborg (Jimmie Kjellander).  26 april , 1 ex, Östra Karup (Jonas Holgersson).  28 april , 1 ex, Heljarödsgården (Leif Klinteroth).  
30 april
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4)

Gräshoppsångare, foto: Mårten Müller
1-8 maj , 1-2 ex, Sandön (Rolf H Hansson m.fl.).  7 maj , 1 ex, Sarby (Lars Hallbeck).  9 maj , 1 ex, Åvarpsområdet (Bengt Hertzman). 
11 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5) (9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 1/5)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg
3 maj , 1 ex, Pilshults gård, Helsingborg (Christer Strid).  5 maj , 1 ex, Hittarp ( Thomas Svanberg), 1 ex, Sandön (Freddy Persson)..  6 maj , 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg). 
6 maj
 
Lappsparv

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5)

Lappsparv, foto: Alf Petersson
15-17 jan, 1 ex, Ören, Nyhamnsläge (Bo Runesson, Alf Petersson m.fl.).  8 april , 1 ex, Rönnen (Håkan Johansson).   14 april , 2 ex, Kullaberg (Kaj Möller).  
27 mars
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5)

Roskarl, foto: Ronny Svensson
4 jan, 1 ex, Vejbystrand (Lars Hallbeck m.fl.). 

Anm. Övervintrande ex?

16 maj , 3 ex, Rönnen (Nick Gräntz).  26 maj , 1 ex, Torekovs rev (Jonas Johansson). 
1 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5)

Törnskata, foto: Ronny Svensson
30 april , 1 ex, Rönnen (Ulf Ståhle).  1 maj , 1 ex, Torekov (Nils Gabrielsson).  2 maj , 1 ex, Vasaltaheden (Kent Sjöström). 
9 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund
7 maj , 2 ex, Hallands Väderö (Miakel Harldsson).  9 maj , 2 ex, Eskilstorps dammar, Båstad (Göran Ericson), Glimminge plantering (Jonas Johansson), Ripagården (Phil Benstead), Mäsinge stran (Mats Ljunggren).  11 maj , Svedberga (Leif Klintroth). 
12 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5)
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 5/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller
17 maj , 1 ex, Killeröd (Phil Benstead).  18 maj , 1 ex, Stenbrottet, Båstad (Sven Gustafsson), 1 ex, Killeröd (Mats Ljunggren).  25 maj , 1 ex, Vegeholm (Nick Gräntz).  
22 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5)

Rosenfink, foto: Patrick Söderberg
13 maj , 1 ex, Kullaberg, Larl Göran Nilsson, Alf Petersson o Leif Klintroth).  15 maj , 1 ex, Kullen (Thomas Svanberg).  16 maj , 1 ex, Kullen, Thomas Svanberg och Leif Klintroth). 
19 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson
11 maj , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Karl Göran Nilsson).  12 maj , 1 ex, Farhult respektive Dammarna, Hasslarp (Mikael Jönsson).  13 maj, 1 ex, Rögle och Dammarna Hasslarp (Lennart Andersson). 
18 maj
 

Fotografer:
Peter Bjurenståhl - Silvertärna och rörsångare
Anders Dahl - Sånglärka
Lars Hallbeck - Lärksfalk
Rolf Helmersson - Näktergal
Anders Henriksson - Grönsångare och gök
Tommy Malmberg - Stenskvätta,
Mårten Müller - Småspov, grå flugsnappare, gräshoppsångare och nattskärra
Lars Nilsson - Svart-vit flugsnappare och ärtsångare
Christer Olsson - Större strandpipare
Alf Petersson - Lappsparv, skogsduva, skärfläcka, brushane, svarthätta, gulärla, trädgårdssångare och kärrsångare
Daniel Pettersson - Svartsnäppa och grönbena
Mats Rellmar - Mindre strandpipare, trädpiplärka och tornseglare
Tommi Sandberg - Sädesärla, hämpling, brun kärrhök, kentsk tärna, gransångare, backsvala och småtärna
Johan Stenlund - Taltrast, trädlärka, skogssnäppa, ladusvala, rödstjärt, fisktärna, törnsångare, härmsångare
Ulf Ståhle - Ringtrast
Thomas Svanberg - Fiskgjuse, skedand, gluttsnäppa, hussvala, bivråk
Ronny Svensson - Roskarl, trana, ljungpipare, lövsångare, buskskvätta, sävsångare och törnskata
Patrik Söderberg - Årta, drillsnäppa och rosenfink
Peder Winding - Tofsvipa

 
Kontakta KOF