När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2014?

Årets förteckning har samma upplägg som tidigare och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2014 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2013. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2013.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram. Vi fortsätter även att länka till Svalan-systemet (dvs alla iakttagelser som kommer in i detta system) och där kan du också följa artens förekomst inom vårt verksamhetsområde. Klicka på artnamnet.

Rapportera en vårfågelobs till KOF !

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.


Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Skogsduva

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2, 12/2, 7/1, 1/1)


Skogsduva, foto: Alf Petersson
1 jan, 12 ex, Wrams ängar, (Olof Jönsson, David Erterius), 2 ex, Sandön (Johan Stenlund m.fl.), 1 ex, Turköp (Leif Klinteroth). Därefter enstaka ex på flera lokaler dock som mest 12 jan, 15 ex, Hov, Båstad (Hans-Åke Gustavsson, Kristian Svensson).  

Anm. Det är svårt att göra en bedömning för skogsduvans uppträdande, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare.  

15 jan , 1 ex, Hallands Väderö (Mikael Haraldsson).  22 jan , 1 ex, Västraby (Thomas Svanberg). 
18 feb
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2, 30/1, 6/1, 2/1)


Sånglärka, foto: Anders Dahl
1 jan   , Långören, Höganäs (Peder Winding, Klas Rosenkvist), därefter enstaka ex på flera lokaler. Dock 17 jan. 12 ex, Farhult (Johan Stenlund) och 18 jan 30 ex, Hjärnarp (Alf Petersson, Kaj Möller, Kjell-Åke Hall) 

Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning av de tidiga observationerna för sånglärkan, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. Under aktuell tidsperiod (17 och 18 jan) skulle man kunna tänka sig att det är en "påfyllning" från söder.

2 feb , 10-tal insträckande, Strandbaden (Henrik Johansson).   5 feb , insträckande, Sandön (Niclas Jonzén). 
Uppgift saknas
 
Sädesärla

(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3, 9/2, 16/1, 1/3)Sädesärla, foto: Tommi Sandberg

26-28 jan , 1 ex, Vejbystrand (Håkan Johansson och Henrik Johansson m.fl.).

Anm. Övervintrande ex?

2 mars , 1 ex, Utvälinge (Ragnar Lagerkvist och Dag Lanerfeldt).  7-13 mars , 1 ex, Örby ängar (Tor-Eve Bengtsson, Mikael Jönsson m.fl.). 
23 mars
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2, 13/1, 2/1, 2/3)

Tofsvipa, foto: Peder Winding
3 jan , 1 ex Ornakärr, Höganäs (Göran Paulsson).

Anm. Det är svårt att göra en bedömning för tofsvipans uppträdande, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare.  

8 feb , 4 ex, Sandön (Mikael Persson m. fl.=.   9 feb , 19 ex, Tommarps Ene (Bengt Hetzman och Lars-Bertil Nilsson).  
21 feb
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2, 1/3, 24/2, 3/3)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson
12-14 feb , 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth m.fl.).  18 feb , 2 ex, Strandbaden (Alf Petersson), 1 ex, Farhult och 4 ex, Rönnen (Leif Klinteroth).  20 feb , 4 ex, Hallands Väderö (Mikael Haraldsson). 
24 feb
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2, 3/3)

Trädlärka, foto: Johan Stenlund
20-29 jan , 1 ex, Lerberget (Kaj Möller och Leif Klinteroth m.fl).  21 jan, 2 ex, Pålsjö gård, Helsingborg (Lars-Bertil Nilsson).  26 jan,1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg). 
13 mars
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3, 30/1, 5/3)

Trana, foto: Ronny Svensson
2 jan, 2 ex, Åstorp (Barbara Leibiger och Ingo Leibiger).

Anm. Övervintrande ex?  

23 feb , 2 ex, Hulrugered; Hallandsåsen (Klas och Sonja Henningsson, 2 ex, Östra Karup (Jan Skidell).  25 feb , Södra Vrams fälad (Annika Olsson), 1 ex, Barkåkra (Leif Klinteroth). 
6 april
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2, 5/3)

Hämpling, foto: Tommi Sandberg
12 jan , 2 ex, Torekov (Per Lagerås, Per Karsten).

Anm. Övervintrande ex?

1 feb , 3 ex, Glimminge Plantering (Per Johan Ulfendahl och Richard Ek).  2 feb , 1 ex, Rönnen (Mas Henriksson m.fl.). 
11 mars
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3, 9/3)

Skedand, foto: Thomas Svanberg
13 jan, 1 ex, Höganäs reningsverk (Kaj Möller). 

Anm. Övervintrande ex?

15-18 mars , 1-2 ex, Klarningen, Östra Karup (Phil Benstead m.fl.).  18 mars , 3 ex, Höja boställes våtmark (Lars Hallbeck). 
29 mars
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3, 13/3)

Årta, foto: Patrik Söderberg
2-4 april , 1 par, Dammarna Hasslarp (Ronny Svensson och Leif Klinteroth m.fl.).  5 april , 1 par, Klarningen (Jan Skidell).  6 april , 1 par, Brogårda våtmark (Olof Jönsson). 
5 april
 
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3, 6/3, 13/3, 15/3)

Taltrast, foto: Johan Stenlund
3-5 jan , 1 ex, Glimminge Plantering (Peder Winding, Klas Rosenkvist m.fl.). Enstaka ex på flera lokaler 18-jan - 27 feb.

Anm. Övervintrande ex?  

24 feb , 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson).  4 mars, 1 ex, Kullens fyr (Alf Petersson). 
Uppgift saknas
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3, 17/3)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson
25 feb, 1 ex, Farhult (Gunnar Siljestrand m.fl.).  6-12 mars ,1-10 ex, Sandön (Thomas Ullman m.fl.)  12 mars , 3-4 ex Farhultsviken (Karl G Nilsson m.fl.) 
17 mars
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3, 28/3)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg
22 mars , 1 ex, Tranarpbro Dynget (Jan Folkesson)n.  23 mars , 1 ex, Mölle kapell (Alf Petersson).  24 mars , 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.). 
21 mars
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3, 1/4)

Brun kärrhök, foto: Tommi Sandberg
14 mars , 1 hona, Sandön (Lars Forsén).  22 mars , 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.).  24 mars, 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth. 
1 april
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3, 1/4)

Skogssnäppa, foto: Johan Stenlund
31 jnuari , 1 ex, Pålsjö gård, Helsingborg (Ingrid och Björn Ekelund). 

Anm. Övervintrande ex?

16 mars , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Carina Palm och Thomas Wallin).  24 mars , 1 ex, Annelunds våtmark (Ingrid och Björn Ekelund). 
29 mars
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3, 5/4)

Gransångare, foto: Tommi Sandberg
5 feb- 8 mars , 1 ex, Nyhamnsläge (Alf Petersson).  10-12 mars , 1 ex, Farhult (Leif Klinteroth), 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson m.fl.)..  14 mars , 1 ex, Ekeby (Olof Jönsson). 
4 april
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3, 12/3, 25/3, 9/4)

Ljungpipare, foto: Ronny Svensson
4 jan , 14 ex, Svedberga (Thomas Svanberg). 26 jan, 1 ex, Vejby (Henrik Johansson). 28 jan 1-3 ex, Torekov och Vejbystrand (Karin Grønbæk, Leif Klinteroth och Lars Hallbeck). 

Anm. Övervintrande ex?  

1-3 feb , 1-4 ex, Stora Hult (Håkan Johgansson, Nils Andersson m.fl.).  23 feb , 15 ex Höja Boställe (Thomas Wallin m.fl.), 5 ex Västraby gård (Lennart Söderberg). 
19 mars
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4, 9/4)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar
27-31 mars , 1 ex, Klarningen (Phil Benstead och Jan Skidell).  8 april , 1 ex, Dammarena Hasslarp (Ulf Ståhle).  10 april , 2 ex, Klarningen (Håkan Johansson). 
20 april
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4, 10/4)

Brushane, foto: Alf Petersson
2 april , 2 ex, Dammarna Hasslarp (Lars-Bertil Nilsson).  4 april , 4 ex, Klarningen (Jan Skidell).  5 april , 1 ex, Annelunds våtmark (Christer Strid). 
17 april
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4, 11/4)

Gluttsnäppa, foto: Thomas Svanberg
11 april , 1 ex, Sandön (Carina Palm, Thomas Wallin m.fl.).  13 april , 1 ex, Farhult (Leif Klinteroth), 1 ex, Rönnen Rolf Helmersson m.fl.).   15 april , 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth). 
27 april
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3, 13/4)

Stenskvätta, foto: Tommy Malmberg
25 feb , 1 hane, Svedberga (Bengt Lundgren).  20 mars , 1 ex, Kulla Gunnarstorp (Oskar Lindberg).  26 mars , 1 ex, Höganäs reningsverk (Kaj Möller). 
3 april
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4, 13/4)

Ringtrast, foto: Ulf Ståhle
7 april , 1 ex, Torekov (Mikael Haraldsson).  9 april , 1 ex, Rålehamn (Nils Kjellén).  10 april , 5 ex; Björekröd (Erik Svensson m.fl.), 2 ex, Hallands Väder (Mikael Haraldsson). 
12 april
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3, 14/4)

Kentsk tärna, foto: Tommi Sandberg
29 mars , 2 ex, Domsten (Carin Palm, Thomas Wallin m.fl.).  1 april , 1 ex, Grytskären (Kjell-Åke Hall).  3 april , 2 ex, Sandön (Leif Klinteroth). 
8 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4, 14/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund
3 april , 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg och Bengt Andersson).  9 april , 1 ex, Svanshall (Leif Klinteroth).  14 april flera ex Kattvik (Jan Gustavsson). 
20 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4, 14/4)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund
22 mars 1 ex, Sandön (Anita Melin och Gunilla Wetterling).  23 mars 2 ex, Dammarna Hasslarp (Linda Svahn).  7 april , 1 ex, Arlid (Olof Åström och Jesper Wadstein, 2 ex, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.), ,1 ex, Pomona, Skälderviken (Lars Hallbeck). 
20 april
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4, 14/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar
8 april , 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg).  14 april , 1 ex, Rönnen (Erik Sjögren, Emil Lundahl m.fl.)  15 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Patrik Sjöling och Thomas Wallin), 1 ex, Vikingsberg, Helsingborg (Peder Winding). 
20 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4, 15/4)

Småspov, foto: Mårten Müller
8 april , 1 ex, Klarningen (Jan Skidell).  14 april , 1 ex, Rönnen (Erik Sjögren m.fl.).  18 april , 1 ex, Öllövsstrand (Phil Benstead). 
19 mars
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4, 10/4, 15/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson
21 april , 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg), Klarningen (Markus Dibe).  22 april , 1 ex, Görslövsåns mynning (Leif Klinteroth).  23 april , 1 ex, Klarningen (Phil Benstead). 
2 maj
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4, 15/4)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson
23-26 feb , 1 ex, Klarningen, Östra Karup (Jan Skidell och Kjell-Åke Hall).  18 mars , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Håkan Johansson).  23 april , 1 ex, Sandön (Mats Peterz). 
4 maj
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4, 15/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg
14 april , 2 ex, Rönnen (Håkan Johansson m.fl.).  21 april-  , 1-2 ex, Rönnen-Skälrönnen-Sandön (Peter Franzén m.fl.), 1 ex, Tjällran (Peder Winding och Klas Rosenkvist).  24 april , 2 ex, Norra Hamnen, Helsingborg (Peder Winding). 
26 april
 
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4, 15/4)

Svarthätta, foto Alf Petersson
13 mars , 1 hane, Tågaborg, Helsingborg (Johan Kristiansson). 

Anm. Övervintrande ex?

12 april , 1 ex, Björekröd (Carina Palm och Thomas Wallin).  17 april , flertal ex på många lokaler (Göran Paulsson m.fl.). 
28 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4, 15/4)

Rödstjärt, foto: Johan Stenlund
12 april , 1 ex, Björkeröd (Karl Göran Nilsson).  14 april , 1 ex, Jonstorp (Peter Franzén).  15 april , 1 ex, Jonstorp (Lennart Engman). 
21 april
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4, 17/4)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg
14 mars , 1 ex, Eskilstorp (Bengt Andersson).  23 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Ronny Johansson), Stensåns mynning (Jan Skidell), Åranacke hamn (Leif Klinteroth).  24 april , 1 ex, Lerhamn (Kaj Möller), Höja Boställe (Lars Hallbeck, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson) 
25 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4, 17/4)

Backsvala, foto: Tommi Sandberg
14 april , 1 ex, Stureholms våtmark (Leif Klinteroth).  19 april , 1 ex, Kullaberg (Kaj Möller m.fl.)  22 april , 1 ex, Domsten (Peter Spetz m.fl.), Kullens fyr (Mats Peterz), Sandön (Thomas Svanberg). 
24 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4, 17/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl
8 april , 1 ex, Sandön (Håkan Johansson och Ulf Ståhle).  20 april ,21 ex, Domsten (Thomas Svanberg).  21 april , Tjällran (Peder Winding och Klas Rosenkvist). 
6 maj
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4, 15/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg
20 april , 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg och peter Spetz).  21 april 1 ex, Kullen (Mats peterz m.fl., Ängelbäcksstrand (Phil Benstead).  22 april , 1 ex, Kullen (Mats Peterz). 
25 april
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4, 15/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson
8 april , 1 ex, Tommarps Ene (Berith Cavallin).  13 april , 1 ex, Björkeröds by (Erik och Marianne Johansson).  17 april , 1 ex, Kullen (Alf Petersson). 
16 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4, 16/4)

Svart-vit flugsnappare, foto: Lars Nilsson
11 mars , 1 ex, Båstad (Jan Gustavsson).  19 april 1 ex, Söderåsen (Ulrik Alm).  21 april 1 ex, Pilshults skog, Helsingborg (Christer Strid). 
25 april
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4, 17/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson
17 april , 1 ex, Rönnen (Leif Klinteroth).  19 april , 1 ex, Kullen (Peder Winding m.fl.).  21 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Ronny Johansson). 
27 april
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4, 18/4)

Buskskvätta, foto: Ronny Svensson
18 april , 1 ex, Kullen (Henrik Ehrenberg m.fl.).  21 april , 1 ex, Tjällran och Torekovs rev (Perder Winding och Klas Rosenkvist).  22 april , 1 ex, Turköp (Karl-Erik Söderqvist). 
29 april
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4, 18/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund
24 april , 1 ex, Norra hamnen, Helsingborg (Josef Chaib).  26 april , 1 ex, G:a Kungshults ngård och Maria by (Åsa och Christer Strid), Kullen (Niclas Winqvist), 2 ex, Farhult (Henrik Johansson).  28 april , 1 ex, Rönnen (Leif Klinteroth), Skälderviken (Lars Hallbeck). 
30 april
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4, 20/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck
27 april , 2 ex, Kullen (Glenn Cornland och Mikael Jönsson), 1 ex, Domsten respektive Vattenmöllan (Thomas Svanberg).  25 april , 1 ex, Domsten (Glenn Cornland).  1 maj , 1 ex, Kockenhus (Thomas Svanberg). 
29 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4, 20/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricksson
19 april , 1 ex, Jonstorp (Leif Klinteroth), Söderåsen (Ulrik Alm) och Larröd (Oskar Lindberg).  20 april , 1 ex, Kullen (Peder Winding och Klas Rosenkvist).  25 april , 1 ex, Mölle mosse (Lars Hallbeck). 
30 april
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4, 20/4)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson
Övervintrande ex: 1 jan-3 feb , 1 ex, Glimminge plantering (Mats Ljunggren m.fl.).  17 april , 1 ex, Stenkrossen (Leif Klinteroth).  19 april , 1 ex, Vattenmöllan (K-G Nilsson), Kullen (Thomas terne), Rydebäck (Patrik Wantzin), Domsten (Thomas Svanberg) och Jonstorp (Leif Klinteroth). 
29 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4, 21/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson
27 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Glenn Cornland, Mikael Jönsson m.fl.), 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson)  28 april , 1 ex, Utvälinge, Stenkrossen (Leif Klinteroth), 1-3 ex Farhult (Peter Franzén m.fl.).  30 april , 1 ex, Hallands Väderö (Mikael Haraldsson). 
2 maj
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4, 27/4)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl
27 april-1 maj , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Jönsson m.fl.).  29 april , 1 ex, Hålehallstugan (Phil Bensted).  2 maj , 1 ex, Farhult (Mikael Olofsson). 
10 maj
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4, 28/4)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson
26 april , 1 ex, Höghult (Göran Cederwall), 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Nick Gräntz).  27 april , 1 ex, Kullaberg (Kaj Möller och Alf Petersson).  29 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp Mikael Arinder och Leif Klinteroth). 
6 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5, 30/4)

Törnskata, foto: Ronny Svensson
1-6 maj , 1 ex, Kullaberg (Carina Palm m.fl.)  12 maj , 1 ex, Vasaltaheden (Mats Ljunggren).  16 maj , 1 ex, Rönnen (Nick Gräntz). 
9 maj
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4, 1/5)

Gök, foto: Anders Henricksson
22 april , 1 ex, Kockenhus, Kullaberg (Leif Klinteroth).  27 april , 1 ex, Ornakärr (Kaj Möller och Håkan Johansson).  28 april , 1 ex, Farhult (Peter Franzén). 
6 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4, 1/5)

Gräshoppsångare, foto: Mårten Müller
3 maj , 1 ex, Eskilstorps ängar (Jan Skidell).  4 maj , 1 ex, Örby ängar (Jonas Emnertz).  7 maj , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Karl G Nilsson). 
11 maj
 
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 6/5 24/4, 2/5)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson
27 april , 1 ex, Ljungabolet (Merete Carlsson).  1 maj , 1 ex, Kungshults sjukhem , Helsingborg (Christer Strid).  3 maj , Kullaberg (Klas Rosenkvist). 
10 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4, 3/5)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar
7-8 maj , 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson m.fl.).  8 maj , 1 ex, Stureholm (Thomas Svanberg), Ängelholm (Nick Gräntz).  10 maj , 2 ex, Pilshults gård, Helsingborg (Christer Strid). 
11 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5, 1/5, 3/5)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg
7 maj , 1-2 ex Västraby (Thomas Svanberg och Johan Kristensson).  10 maj , bl.a. 62 ex, Hittarp (Thomas Svanberg) sågs på et flertal lokaler ytterligare  11 maj , 3 ex Rönnen (Nick Gräntz). 
6 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4, 4/5)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller
22 april , 1 ex, Hjälmshult (Thomas Svanberg).  23 april , 1 ex, Vikingsbergsparken, Helsingborg (Peder Winding).  27 april , 1 ex, Kullaberg (Kaj Möller och Alf Petersson). 
8 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5, 7/5)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund
29april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikale Arinder).  1 maj , 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Eva Edmunt).  4 maj 1 ex, N Heljaröd (Leif Klinteroth). 
12 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5, 11/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson
9-19 maj 2 ex, Örby ängar (Carina Palm m.fl.).  10 maj , 1 ex, Rönnen (Olof Jönsson o Kent Jansson).  11 maj , 1 ex, Rååns dalgång (Rolf H Hansson). 
18 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5, 13/5)

Rosenfink, foto: Patrick Söderberg
15 maj , 1 ex, Kullaberg Peter Franzén m.fl.).  17 maj , 1 ex, Hallands Väderö (Miakel Haraldsson).  21 maj , 1 ex, Hittarp (Fredrik Haas). 
19 maj
 
Lappsparv

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5, 15/5)

Lappsparv, foto: Alf Petersson
Övervintrande ex: 20-31 jan , 1 ex, Turköp-Västraby (Håkan Johansson m .fl.).     
27 mars
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5, 16/5)

Roskarl, foto: Ronny Svensson
14 april , 1 ex, Rönnen (Peder Winding).  20 april , 1 ex, Stora Hult (Phil Benstead).  27 april , 1 ex, Klören (Lars Hallbeck). 
1 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5, 17/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller
20 maj , 1 ex, Vegeholm (Nick Gräntz).   23 maj , 1 ex, Äle mosse (Jan Skidell och 1 ex, Magnarps strand (Per o Kerstin Ulfendahl).  24 maj , 1 ex, Håle hall (Björn Ekelund). 
22 maj
 

Fotografer:
Peter Bjurenståhl - Silvertärna och rörsångare
Anders Dahl - Sånglärka
Lars Hallbeck - Lärksfalk
Rolf Helmersson - Näktergal
Anders Henriksson - Grönsångare och gök
Tommy Malmberg - Stenskvätta,
Mårten Müller - Småspov, grå flugsnappare, gräshoppsångare och nattskärra
Lars Nilsson - Svart-vit flugsnappare och ärtsångare
Christer Olsson - Större strandpipare
Alf Petersson - Lappsparv, skogsduva, skärfläcka, brushane, svarthätta, gulärla, trädgårdssångare och kärrsångare
Daniel Pettersson - Svartsnäppa och grönbena
Mats Rellmar - Mindre strandpipare, trädpiplärka och tornseglare
Tommi Sandberg - Sädesärla, hämpling, brun kärrhök, kentsk tärna, gransångare, backsvala och småtärna
Johan Stenlund - Taltrast, trädlärka, skogssnäppa, ladusvala, rödstjärt, fisktärna, törnsångare, härmsångare
Ulf Ståhle - Ringtrast
Thomas Svanberg - Fiskgjuse, skedand, gluttsnäppa, hussvala, bivråk
Ronny Svensson - Roskarl, trana, ljungpipare, lövsångare, buskskvätta, sävsångare och törnskata
Patrik Söderberg - Årta, drillsnäppa och rosenfink
Peder Winding - Tofsvipa

 
Kontakta KOF