När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2015?

Årets förteckning har samma upplägg som tidigare och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2015 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2014. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2014. För vissa arter kan det råda vissa tveksamheter om det rör sig om "verkliga flyttare" eller övervintrande individer.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram. Vi fortsätter även att länka till Svalan-systemet (dvs alla iakttagelser som kommer in i detta system) och där kan du också följa artens förekomst inom vårt verksamhetsområde. Klicka på artnamnet.

Rapportera en vårfågelobs till KOF !

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.


3
Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Skogsduva

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2, 12/2, 7/1, 1/1), 1/1


Skogsduva, foto: Alf Petersson
2 jan , 3 ex, Maria hage, Helsingborg (Christer Strid och Björn Ekelund), 3 jan, 1 ex, Lervik. Elisabeth Eklund och 4 jan, 1 ex, Grevie (Björn Aldén och Ulf Stengård), 18 jan , 1 ex, Dagshög (Magnus o Lars Eric Rahm). 

Anm. Övervintrande ex?

3 feb, 12 ex födosökande, Smedstorp, Höganäs (Karl H Nilsson).  10 feb , 12 ex, Kullaberg (Alf Petersson). 
18 feb
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2, 30/1, 6/1, 2/1, 1/1)


Sånglärka, foto: Anders Dahl
1 jan, Kulla Gunnarstorp (Bengt Andersson) , Svedberga (Ronny Svensson),
18 jan , 1 ex, Ranarpstrand (Henrik Johansson),

Anm. Övervintrande ex?

24 jan , 41 ex, Stureholm (Ulf Ståhle). Ev samma flock vid Rögle, 3 feb, (Henrik Johansson). Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning av de tidiga observationerna för sånglärkan, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. Från mitten av februari ses dock sånglärkan sträckande så gott som dagligen på flera olika lokaler, vilket skulle tyda på en "påfyllning" från söder.

Iakttagelser av större antal är bl.a. 3 feb , 50-60 ex, Rögle (Henrik Johansson), 17 feb, 7 ex Västrabydammen (Janne Dahlén), 19 feb, 10 ex, Klarningen (Thomas Wallin m.fl.) och 22 feb, 20 Bjuv (Olof Jönsson). 

Uppgift saknas
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3, 12/3, 25/3, 9/4, 4/1)

Ljungpipare, foto: Ronny Svensson
18 jan , 6 ex, Dagshög (Björn Sjösten m.fl.). 14 feb, 2 ex, Påarps mal (Thomas Svanberg).

Anm. Övervintrande ex?

 

14 feb, 2 ex, Påarps mal (Thomas Svanberg).  17 feb, 12 ex, Stureholms våtmark (ronny Svensson m.fl.). 
19 mars
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2, 3/3, 20/1)

Trädlärka, foto: Johan Stenlund
5 jan, 3 ex Grytskären (Lars Karlsson), 24 jan , 12 ex, Dagshög (Jocke Söderhäll). 

Anm. Övervintrande ex?

4 feb , 16 ex, Dagshög (Kent Larsson). 11 feb, 1 ex, Lerberget (Kaj Möller). 
13 mars
 
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5, 15/5, 20/1)

Lappsparv, foto: Alf Petersson
5 feb, 1 ex, Lervik (Phil Benstead).  26 feb, 1 ex, Ripagården (Phil Benstead).  19 mars , 1 ex, Hallands Väderö (Mikael Haraldsson). 
27 mars
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3, 1/4, 31/1)

Skogssnäppa, foto: Johan Stenlund
9 mars , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Thomas Terne).  15 mars, 1 ex, Viken (Håkan Dimmer).  22 mars , 2 ex, Hittarp (Oskar Lindberg). 
29 mars
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2, 5/3, 1/2)

Hämpling, foto: Tommi Sandberg
4 jan, 2 ex, Sandön (Thomas Hultquist), 18 jan , 1 ex, Sandön (Ulf Lindell),25 jan , 1 ex, Vattenmöllan (Charlotte och Thomas Svanberg), 5 feb, 2 ex, Dagshög (Olof Ramel m. fl).

Anm. Övervintrande ex?

9-17 feb, 4-21 ex, Västrabydammen (Janne Dahlén).  5 fen, 2 ex, Dagshög (Olof Ramel m.fl.). 
11 mars
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3, 5/4, 5/2)

Gransångare, foto: Tommi Sandberg
17 jan-6 feb , 1-2 ex, Torekov ()Dan Hammarlund m.fl.), 18 jan, 1 ex, Bjuv (Mikael Jönsson). 

Anm. Övervintrande ex?

15 mars , 1 ex, Bjuv (Olof Jönsson).  16 mars , 1 ex, Vattenmöllan (Leif Klinteroth), Pålsjö skog (Lars Helgesson m.fl.). 
4 april
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2, 13/1, 2/1, 2/3, 8/2)

Tofsvipa, foto: Peder Winding
Under januari månad, enstaka ex sedda, bl.a. 1 jan, 1 ex, Sandön-Klören (Rolf Helmersson m.fl.), 5 jan, Lovisefred (Lena Jansson).

Anm. Övervintrande ex?

Första halvan av feb ses även då bara enstaka ex, t.ex. 10 feb , 1 ex, Sandön (Björn Malmhagen). Från mitten av febr ses arten i större flockar, t.ex. 18 feb , 16 ex, Svedberga (Leif Klinteroth), 19 feb, 30 ex, Klarningen (Karl G Nilsson m.fl.)

Anm. Det är svårt att göra en bedömning för tofsvipans uppträdande, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. Tänkbart är väl dock att de individer som ses i mitten av februari och framåt är nyanlända.  

21 feb
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2, 1/3, 24/2, 3/3, 12/2)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson
11 feb, 1 ex, Strandbaden (Alf Persson).  22 feb, 1 ex, Farhult (Kaj Möller) och 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson m.fl.), 1 ex, Vattenmöllan (Leif Klinteroth).  12 mars , 8 ex, Hittarp (Klas Rosenkvist), 1-7 ex, Rönnen (Ulf Ståhle m.fl.), 2 ex, Klarningen (Håkan Dimmer).  
24 feb
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3, 30/1, 5/3, 23/2)

Trana, foto: Ronny Svensson
26feb , 2 ex, Röstånga (Henrik Mundt).   28 feb , 2 ex, Stureholms våtmark (Ronny Svensson).  7 mars , 5 ex, Tommarp (Bengt Andersson och Thomas Wallin), 10 ex, Sandön (Rolf Helmersson) 
6 april
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4, 15/4, 23/2)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson
29 april , 1 ex, Sandön (Lennart Engman).  30 april , 2 ex, Sandön (Ingemar Johansson).  1 maj , 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Håkan Dimmer). 
4 maj
 
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3, 6/3, 13/3, 15/3, 24/2)

Taltrast, foto: Johan Stenlund
2 jan, 1 ex, Rögle Säteri (Henrik Johansson), Rammsjöstrand (Mattias Karby, 6 jan, Maria by (Christer Strid), 26 jan, 1 ex, Lerberget (Karl-Göran Nilsson).

Anm. Övervintrande ex?  

5 mars , 1 ex, Rösjöholm (Ulf Johansson).  9 mars, 1 ex, Ramlösaparken, Helsingborg (Sonja Gunnaresson). 
Uppgift saknas
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3, 13/4, 25/2

Stenskvätta, foto: Tommy Malmberg
4-6 april, 1 ex, Dagshög (Markus Forslund, Cecilia Näslund, Linus och Karin Falkmer, Mats Ljunggren).  11 april, 1 ex , Björkeröd (Karl Nilsson), Vattenmöllan (Thomas Svanberg).. 13 april , 1 ex, Djuramosa (Ronny Svensson). 
3 april
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3, 17/3, 25/2)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson
7 mars , 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson).  8 mars , 1-5 ex, Sandön (Thomas Wallin, Leif Klinteroth m.fl.).  9 mars , 3-5 ex, Sandön, Rösan, Rönnen (Klas Rosenkvist m.fl.). 
17 mars
 
Sädesärla

(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3, 9/2, 16/1, 1/3, 2/3)Sädesärla, foto: Tommi Sandberg

1-8 feb, 1 ex, Båstad hamn (Jan Skidell m.fl.), 25 jan , 1 ex, Höganäs reningsverk (Thomas Svahnberg), 2 ex Ödåkra (Björn Tamner).

Anm. Övervintrande ex

21 feb, 1 ex, födosök, Stureholms våtmark (Ronny Svensson).  18 mars, Kullaberg (Karl-Göran Nilsson). 
23 mars
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4, 16/4, 11/3)

Svart-vit flugsnappare, foto: Lars Nilsson
21 april, 1 ex, Ljungabolet (Merete Carlsson).  22 april, 1ex, Björkeröd Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Pålsjö paviljon, Helsingborg (Erik Svensson), Hemmeslöv (Karl-Erik Söderkvist).  23 april , 1 ex, Hjärnarp (Sonja Henningsson).  
25 april
 
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4, 15/4, 13/3)

Svarthätta, foto Alf Petersson
11 jan , 1 hons (Helsingborg (Leif Dehlin). 

Anm. Övervintrande ex.

21 april , 1 ex, Campingklubben, Domsten (Bengt Andersson.  22 april , 1 ex, Ängarna, Skälderviken (Thomas Wallin m.fl.), Helsingborg (Håkan Johansson), Domsten (Johan Stengård, Krematoriet, Helsingborg (Christer Strid), Stureholm by (Ronny Svensson). 
28 april
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3, 1/4, 14/3)

Brun kärrhök, foto: Tommi Sandberg
27 mars , 1 ex, Domsten (Bengt Andersson m.fl.). 2 april, 1 ex, Allerum (Mikael Jönsson).  3 april , 1 ex, Klarningen (Mats Ljunggren). 
1 april
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4, 17/4, 14/3)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg
8 mars , 1 ex, Sandön (Jonas Emmertz).  15 april , 2 ex, Brogårda våtmark (Ronny Svensson).  26 april , 1 ex, Farhult (Henrik Johansson), 1 ex, Stureholms våtmark (Mikael Jönsson och Håkan Johansson). 
25 april
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3, 9/3, 15/3)

Skedand, foto: Thomas Svanberg
19-20 feb, 1 hona, Hittarps rev (Klas Rosenkvist och Sonja Gunnarsson).  10 mars ,2 ex, Hasslarp (Karl-Göran Nilsson), 2 ex, Klarningen (Jan Skidell). 1 mars , 1 par, Klarningen (Greger Larsson). 
29 mars
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3, 28/3, 22/3)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg
31 mars , 1 ex, Rösan (Nick Gräntz).  3 april , 1 ex, Sandön (Ronny Svensson och Rolf Helmersson m.fl.).  4 april , 1 ex, Domsten Peder Winding m.fl.), 1 ex, Starby kyrka (Peder Winding m.fl.), 1 ex, Sandön (Barbara och Ingo Leibiger).. 
21 mars
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4, 14/4, 22/3)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund
11 april , 1 ex, Styreholms våtmark (Johan Stengård).  12 april , 2-4 ex, Brogårda våtmark (Kenneth Emanuelsson och Christer Strid).  15 april , 5 ex, Bjuörkeröd (KG Nilsson) och 20 ex, Dammarna Hasslarp (Henrik Johansson). 
20 april
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4, 9/4, 27/3)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar
21 mars , 1 ex, Svedberga (Rolf H Hansson).  16 april , 1 ex, Tostarps industriområde, Helsingborg (Bengt Andersson).  17 april , 1 ex, Mineralgatan, helsingborg (Karl-Erik Söderkvist). 
20 april
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3, 14/4, 29/3)

Kentsk tärna, foto: Tommi Sandberg
4 april , 1 ex, Ripagården (Mikael Olofsson och Håkan Johansson).  11 april , 1 ex, Domsten (Ronny Svensson).  18 april , 1 ex, Sandön (Sonja Henningsson). 
8 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3, 13/3, 2/4)

Årta, foto: Patrik Söderberg
22-25 mars , 4 ex, Kropps våtmark (Karl-Erik Söderqvist, Ronny Svensson och Håkan Johansson).  11 april , Vattenmöllan (Thomas Svanberg).  15 april , 1 par, Björkeröd (KG Nilsson). 
5 april
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4, 10/4, 2/4)

Brushane, foto: Alf Petersson
18 mars , 1 ex, Svedberga (Kaj Möller).  19 mars , 2 ex, Höja boställe (Ronny Svensson och Lena Jansson).  23 april , 1 ex, Ugglarp (Johan Stenlund). 
17 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4, 14/4, 3/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund
11 april , 1 ex, Vattenmöllan (Thomas Svanberg) och Domsten (Ronny Svensson).  12 april , Sandön (Johan Stenlund).  14 april , Sandön (Håkan Johansson) 
20 april
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4, 13/4, 7/4)

Ringtrast, foto: Ulf Ståhle
16-18 april , 1 ex, Björkeröd (Erik Svensson, Johan Stenlund, Lena Jansson).  19 april , 1 ex, Hulugerud (Henrik Johansson), Finsbo (Johan Stenlund).  24 april , 1 ex, Hulugerud och Lya fäladsväg (Mats Ljunggren) 
12 april
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4, 14/4, 8/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar
9 april , 1 ex, Stureholms våtmark (Hans Nordius).  16 april , 1 ex, Rönnen (Mikael Olofsson).  19 april , Djurholmen (KG Nilsson och Thomas Wallin, Domsten (Peder Winding m.fl.), Vegeådalen (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson), Hönalt (Jan Skidell). 
20 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4, 17/4, 8/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl
11 april , 1 ex, Domsten (Ronny Svensson).  19 april , Domsten (Peder Winding m.fl.), Sandön (Håkan Johansson).  26 april , Sandön (Johan Stenlund). 
6 maj
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4, 15/4, 8/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson
11 april , Båvs stenbrott (Lennart Engman)  16 april , 1 ex, Björkeröd (Ronny Svensson).  17 april , Björkeröd (Lena Jansson), Vegeådalen (Karl-Erik Söderkvist). 
16 april
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4, 11/4, 11/4)

Gluttsnäppa, foto: Thomas Svanberg
11 april , 1 ex, Ören, Strandbaden (Johan Stenlund).  12 april , 1 ex, Brogårda våtmark (Christer Strid).  15 april , 1 ex, Brogårda våtmark (Ronny Svensson). 
27 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4, 15/4, 12/4)

Rödstjärt, foto: Johan Stenlund
12 april , 1 ex, Maria by, Helsingborg (Åsa och Christer Strid, Ingrid och Björn Ekelund).  17 april , 1 ex, Ingelsträde (Johan Stenlund).  19 april , 1 ex, Domsten (Peder Winding m.fl.). 
21 april
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5, 16/5, 14/4)

Roskarl, foto: Ronny Svensson
3 april , 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson)  7 maj , 4 ex, Rönnen (Henrik Johansson).  10 maj , 1 ex, Sandön (Jan Skidell), 1 ex, Rönnen (Johan Stenlund). 
1 maj
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4, 15/4, 14/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg
18 april , 1 ex, Sandön (Peter Franzén).  25 april , Sandön (Ronny Svensson och Henrik Johansson).  26 april , Sandön (Johan Stenlund), Rönnen Rolf H HAnsson). 
26 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4, 17/4, 14/4)

Backsvala, foto: Tommi Sandberg
18 april , 1 ex, Domsetn (Thomas Svanberg), 1 ex, Sandön (Peter Franzén), Björkeröd (Håkan Johansson).  19 april , 1 ex, Domsten (Johan Stenlund).  26 april , 1 ex, Stureholms våtmark (Mikael Jönsson, Lennart Engman), Hasslarp (Ronny Svensson, Rolf H HAnsson). 
24 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4, 15/4)

Småspov, foto: Mårten Müller
12 april , 1 ex, Sandön (Lennart Engman och Håkan Johansson).  15 april , 1 ex, Farhult (Ronny Svensson).  18 april , 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.). 
19 mars
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4, 17/4, 17/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson
16 april , 1 ex, Björkeröd (Erik Svensson).  18 april , 1 ex, Domsetn (Thomas Svanberg).  22 april , 5 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid). 
27 april
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4, 20/4, 17/4)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson
3 april , 1 ex, N Heljaröd (Håkan Johansson) och 1 ex, Domsten (Bengt Andersson(..  22 april , 1 ex, Höganäs (Johan Stenlund).  24 april , 1 ex, Kullen (Henrik Johansson), Mariastaden, Helsingborg (Åsa Orrliden Strid). 
29 april
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4, 18/4, 18/4)

Buskskvätta, foto: Ronny Svensson
26 april , 2 ex, Farhult (Henrik Johansson), 1 ex, Brandsvig (Bengt Nilsson).  27 april , 1 ex, Lerhamn (Lena Jansson, Ronny Svensson), Klarningen (Johan Stenlund).  28 april , 1 ex, Björkeröd (Lennart Engman). 
29 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4, 20/4, 19/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricksson
21 april , 1 ex, Björkeröd (Lena Jansson).  22 april , 1 ex, Ängarna, Skälderviken (Thomas Wallin m.fl.).  23 april , 1 ex, Viken (Johan Stenlund). 
30 april
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4, 15/4, 20/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg
10 april , 1 ex, Dagshög (Linus Falkmer).  15 april , 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson).  16 april , Dammarna Hasslarp (Bengt Andersson). 
25 april
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4, 10/4, 15/4, 21/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson
18 april , 2 ex, Kropps våtmark (Karl-Erik Söderqvist).  24 april , 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson).  26 april , 3 ex, Stureholms våtmark (Mikael Jönsson), Dammarna, Hasslarp (Rolf H Hansson, Ronny Svensson, Johan Stenlund. 
2 maj
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4, 1/5, 22/4)

Gök, foto: Anders Henricksson
26 april , 1 ex, Glimminge plantering (Mats Ljunggren).  2 maj , 1 ex, örby ängar (Henrik Johansson), Ljungabolet (Merete Carlsson), Stureholms våtmark (Patrik Söderberg).  3 maj , 1 ex, Vegeholmsskogen (Ronny Svensson). 
6 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4, 4/5, 22/4)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller
7 maj , 1 ex, Viken (Johan Stenlund).  8 maj , 1 ex, Farhult (Nick Gräntz)..  15 maj , 1 ex, Tveöga (Leif Klinteroth). 
8 maj
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4, 18/4, 24/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund
1 maj , 1 ex, Örby ängar (Rolf H Hansson), Kullen (Henrik Johansson).  3 maj , Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson), Rögle säteri (Ronny Svensson), Heljarödsgården (Henrik Johansson), Bälteberga (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson).  4 maj , Dammarna, Hasslarp (Thomas Svanberg och Carina Palm). 
30 april
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4, 28/4, 26/4)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson
28 april , 1 ex, Filborna skogspark (Jan Osberg).  1 maj , 1 ex, Höghults mosse (Göran Cederwall).  4 maj , 1 ex, Örby ängar (Rolf H Hansson). 
6 maj
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4, 20/4, 27/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck
10 april , 1 ex, Dagshög (Linus Falkmer).  30 april , 1 ex, Strandbaden (Kalle Nilsson).  2 maj , 1 ex, Klören (Rolf Helmersson). 
29 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4, 21/4, 27/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson
23 april , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Lars Helgesson).  25-28 april , 3 ex, Farhult (Mikael Jönsson m.fl).  3 maj , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson) Annelund våtmark (Christer Strid).. 
2 maj
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4, 27/4, 27/4)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl
27-28 april , 1 ex, Farhult (Lennart Engman, Johan Stenlund och Håkan Johansson).  2 maj , 1 ex, (Örby ängar (Henrik Johansson).   3 maj , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson och Ronny Svensson), Örby ängar (Rolf H Hansson). 
10 maj
 
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 6/5, 24/4, 2/5, 27/4)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson
2 maj , 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg).  3 maj , 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson).  6 maj , 1 ex, Kungshultsskogen, Helsingborg (Christer Strid). 
10 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5, 7/5, 29/4)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund
2 maj , 1 ex, Krapperup (Thomas Terne).  8 maj , 1 ex, Pålsjö skog (Stefan Kvant).  10 maj , 1 ex, Hulta byväg (Johan Stenlund). 
12 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5, 30/4, 1/5)

Törnskata, foto: Ronny Svensson
9 maj , 1 ex, Kullaberg (Lena Jansson och Ronny Svensson).  10 maj 1 ex, Stureholm (Johan Stenlund).  15 maj , 6 ex, Äle mosse (Kalle Nillson och Thomas Wallin), 1 ex, Södra Vrams Fälad (Martin Persson), 1 ex, Lya mossehed (Christer Strid och Björn Ekelund). 
9 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4, 1/5, 3/5)

Gräshoppsångare, foto: Mårten Müller
2 maj , 1 ex, Västersjön (Merete Carlsson).  3-4 maj , 1 ex, Farhult (Henrik Johansson och Ronny Svensson).  6 maj , 2 ex, Jordberga (Martin Persson). 
11 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4, 3/5, 7/5)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar
7-10 maj , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson, Henrik Johansson).  9 maj , 1 ex, Kullaberg (Johan Stenlund, Ronny Svensson), 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg).  10 maj , 1 ex, Sandön (Jan Skidell).  
11 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5, 1/5, 3/5, 7/5)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg
5 maj , 1 ex, Sandön (Thomas Svanberg m.fl.).  6 maj , 2 ex, Västra Karup (Ingrid och Björn Ekelund), 1 ex, Sandön (Johan Stenlund).   9 maj , 1 ex, Sandön (Tobias Christoffersson, Bengt Andersson). 
6 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5, 11/5, 9/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson
8 maj , 1 ex, Hasslarp ((Jan Skidell).  16 maj , 1 ex, Kullen (Alf Petersson).   17 maj , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Alf Petersson och Elon Wismén). 
18 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5, 13/5, 15/5)

Rosenfink, foto: Patrick Söderberg
16 maj , 1 ex, Farhult (Thomas Svanberg m.fl.) och 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson).  20 maj , 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson m.fl.).  22 maj , 1 ex, Kullaberg (Bernt Nielsen). 
19 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5, 17/5, 20/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller
20 maj , 1 ex, Kullaberg (Kaj Möller).  30 maj , 1 ex, Allerumsskogen (Oskar Lindberg).  4 juni , 2-5 ex, Vegeholm (Lars-Bertil Nilsson, Ingrid o Björn Ekelund). 
22 maj
 

Fotografer:
Peter Bjurenståhl - Silvertärna och rörsångare
Anders Dahl - Sånglärka
Lars Hallbeck - Lärksfalk
Rolf Helmersson - Näktergal
Anders Henriksson - Grönsångare och gök
Tommy Malmberg - Stenskvätta,
Mårten Müller - Småspov, grå flugsnappare, gräshoppsångare och nattskärra
Lars Nilsson - Svart-vit flugsnappare och ärtsångare
Christer Olsson - Större strandpipare
Alf Petersson - Lappsparv, skogsduva, skärfläcka, brushane, svarthätta, gulärla, trädgårdssångare och kärrsångare
Daniel Pettersson - Svartsnäppa och grönbena
Mats Rellmar - Mindre strandpipare, trädpiplärka och tornseglare
Tommi Sandberg - Sädesärla, hämpling, brun kärrhök, kentsk tärna, gransångare, backsvala och småtärna
Johan Stenlund - Taltrast, trädlärka, skogssnäppa, ladusvala, rödstjärt, fisktärna, törnsångare, härmsångare
Ulf Ståhle - Ringtrast
Thomas Svanberg - Fiskgjuse, skedand, gluttsnäppa, hussvala, bivråk
Ronny Svensson - Roskarl, trana, ljungpipare, lövsångare, buskskvätta, sävsångare och törnskata
Patrik Söderberg - Årta, drillsnäppa och rosenfink
Peder Winding - Tofsvipa

 
Kontakta KOF