När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2018?

I 20 års tid har vi nu haft med denna fenologilista och årets förteckning har samma upplägg som tidigare. Nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2018 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2017. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2017. För vissa arter kan det råda vissa tveksamheter om det rör sig om "verkliga flyttare" eller övervintrande individer.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram.

Fortfarande ingen möjlighet att länka in iakttagelser som rapporterats till Artportalen. Om det blir någon lösning på detta får framtiden utvisa.

Från våren 2017 görs en standardiserad insamling - "Fågelkalendern", - av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av "Naturens kalender" och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.


 
Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3, 6/3, 13/3, 15/3, 24/2, 2/1, 22/1, 27/1)

Taltrast, foto: Johan Stenlund
2 jan , 1 ex, Vattenmöllan (Karl G Nilsson och Thomas Wallin), 5 jan , Kullen, Lerhamn (Henrik Johansson), 12 jan, Halland Väderö (Per Åsberg m.fl.)  

Anm. Övervintrande ex.

5 feb , Strandbaden (Karl B Nilsson).  17 mars , 1 ex, N. Ängalag (Mikael Harladsson).  
Uppgift saknas
 
Skogsduva

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2, 12/2, 7/1, 1/1, 1/1, 3/2, 12/2, 28/1)


Skogsduva, foto: Alf Petersson
5 jan , 1 ex, Vegeholm (Thomas Wallin), 6 jan, Bälteberga (Karl-Erik Söderkvist). 

Anm. Övervintrande ex.

14 jan , 120 ex, Ugglarps broar (Henrik Johansson), 12 ex, Bulls måse (Karl-Erik Söderkvist).  16 jan  , Vejby (Lars Hallbäck). 
18 feb
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2, 13/1, 2/1, 2/3, 8/2, 10/2, 7/2, 16/2)

Tofsvipa, foto: Peder Winding
1 jan  , 3 ex, Turköp (Bengt Andersson, Oskar Lindberg), 28 jan, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Klas Rosenkvist).   

Anm. Övervintrande ex.

1 feb  , 4 ex, Höjar (Henrik Johansson).  3 feb  , 5 ex, Lönhult (Mona och Bo Tuvesson), 7 ex, Höja boställe (Urban Weidmar) .  
21 feb
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2, 1/3, 24/2, 3/3, 12/2, 11/2, 11/2, 18/2)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson
19 feb , 1 ex, Vegeåns mynning (Rolf Helmersson, Ingemar Johansson).   20 feb , 3-4 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth, Håkan Johansson).   24 feb , 2 ex, Åranacken (Tommie Nilsson, Håkan Johansson m.fl.) .  
24 feb
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2, 30/1, 6/1, 2/1, 1/1, 24/1, 31/1, 23/2)

Sånglärka, foto: Anders Dahl
7 jan , Mariedal (Bengt Andersson), Ranarpsstrand (Henrik Johansson), 27 jan, 1 ex, Ölövsstrand (Phil Benstead), 28 jan, 1 ex, Bjärbolund (Erik Svensson). 

Anm. Övervintrande ex.

1 feb , 1 ex, Höja boställe (Thomas Wallin m.fl.).  4 feb  , 150 ex, Svedberg/Turköp (Henrik Johansson).  
Uppgift saknas
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4, 9/4, 27/3, 21/3, 31/3, 23/2)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar
5 april , Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson).   7 april , 1 ex, Ranarpsstran (Martin Gierow). .  8 april  , 1 ex, Berga industriområde, Helsingborg (Ingrid o Björn Ekelund). 
20 april
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3, 9/3, 15/3, 19/2, 22/3, 25/2)

Skedand, foto: Thomas Svanberg
2-3 jan , 1 ex, Rönnen (Lennart Engman, Henrik Johansson m.fl.), 17-27 jan, 1 ex, Stureholms våtmark (Judit Brolid och Patrik Söderberg).   11 feb , 1 ex, Arild (Mats Peterz).   24-30 mars , 1 ex, Höja våtmark (Lars Hallbeck, Anders Larsson m.fl.). 
29 mars
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3, 12/3, 25/3, 9/4, 4/1, 18/1, 7/2, 28/2)

Ljungpipare, foto: Ronny Svensson
10-18 mars , 1 ex, Torekovs rev (Anders Wånge Kjellsson, Kaj Svahn m.fl.).    12 mars , 19 str, Fredriksdal, Helsingborg (Lars Brunkman).  25 mars , Ranarpsstrand (Martin Gierow). 
19 mars
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3, 30/1, 5/3, 23/2, 26/2, 16/2, 4/3)

Trana, foto: Ronny Svensson
5 jan , 2 ex förbiflygande, Torekovs rev (John Mo och Peter Andersson), 19 jan, 2 ex S Utmarken, Ängelholm (Gustav Knall).
Anm. Övervintrande ex?
1 feb , 3 ex, Rönnen (Ingemar Paulsson) .  8 feb  , 1 ex, Ugglarps broar (Thomas Wallin).  
6 april
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3, 17/3, 25/2, 7/3, 8/3, 8/3)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson
14-20 mars , 1 ex, Sandön (Lennart Engman, Dan Persson m.fl.).   25 mars  , 2 ex, Rönnen (Klas Rosenkvist o Mårten Müller).   28 mars , 6 ex, Sandön (Thomas Wallin).  
17 mars
 
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5, 15/5, 20/1, 5/2. 24/4, 9/3)

Lappsparv, foto: Alf Petersson
2 april , 1 ex, Påarps mal (Stefan Andersson m.fl.)      
27 mars
 
Sädesärla

(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3, 9/2, 16/1, 1/3, 2/3, 1/2, 10/3, 11/3)Sädesärla, foto: Tommi Sandberg

1-22 jan , 2-3 ex, Höganäs reningsverk (Mikael Jönsson, Karl-Göran Nilsson m.fl.), 2 jan , 11-12 ex, Lerhamn (Karl-Göran Nilsson), 1 ex, Rösan (Henrik Johansson), 4-24 jan , 1 ex, Båstads hamn (Jan Skidell och Leif Andersson), 5 jan , 1 ex, Höganäs reningsverk (Patrik Söderberg). 

Anm. Övervintrande ex.

14 feb , 1 ex, Kullaberg och Strandbaden (Karl G Nilsson och Alf Petersson).   25 mars , sjungande, Torekov (Lars Svensson), 3 ex, Kullen (Klas Rosenkvist o Mårten Müller), 3 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow).  
23 mars
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2, 3/3, 20/1, 5/1, 7/2, 12/3)

Trädlärka, foto: Johan Stenlund
18 mars , 2 ex, Rååns dalgång (Bengt Hertzman).  19 mars  , 7 str, Hov (Mikael Haraldsson), 4 ex str, Kullen (Bertil Oldén o Mats Peterz).   21 mars , 4 ex, Farhult (Karl G Nilsson), 1 ex, Nabben, Aril (Mats Peterz). 
13 mars
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3, 5/4, 5/2, 17/1, 26/3, 12/3)

Gransångare, foto: Tommi Sandberg
4 jan , Råå skjutbana (Bengt Andersson), 9 jan, 1 ex, Gråläge (Leif Klinteroth). 

Anm. Övervintrande ex.

28 mars , 1 ex, Bella Vista, Hittarp (Mikael Jönsson).   31 mars , 1 ex, Lerhamn (Henrik Johansson o Thomas Svanberg).  
4 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3, 13/3, 2/4, 22/3, 26/3, 13/3)

Årta, foto: Patrik Söderberg
1 april , 1 hane, Brandsvig, Ängelholm (Joachim Falck).  4 april , 3 ex, Campingbyn, Domsten (Mårten Müller).   8 april , 3 ex, Farhultsviken (Henrik Johansson), Bulls måse (Karl-Erik Karlsson o Anders Ahlberg), Höja boställe (Henrik Johansson).  
5 april
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3, 1/4, 14/3, 27/3, 24/3, 16/3)

Brun kärrhök, foto: Tommi Sandberg
24 mars  , 1 ex, Sandön (Lars Hallbeck o Anders Larsson).  25 mars  , 1 hona, Ranarpsstrand (Martin Gierow).   26 mars , 1 hane, Farhultsviken (Leif Klinteroth).  
1 april
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4, 10/4, 2/4, 18/3, 27/3, 18/3)

Brushane, foto: Alf Petersson
2 april , 1 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall).   8 april  , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Leif Klinteroth).   10 april  , 1 ex, Klarningen (Bengt Andersson).  
17 april
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2, 5/3, 1/2, 9/2, 20/3)

Hämpling, foto: Tommi Sandberg
1-30 jan , Stureholms våtmark (Bengt Andersson, Patrik Söderberg m.fl.), Hallandsåsen (Ronny Svensson), 7 jan, Jonstorp (Lennart Engman).  

Anm. Övervintrande ex.

18 mars ,Vasalt (Martin Gierow).   25 mars , 9 ex, Ekeberga, Påarp (Gunbritt Linderholm-Jönsson).
11 mars
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3, 28/3, 22/3, 31/3, 22/3, 23/3)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg
20 mars , 1 ex, Sandön (Tobias Christoffersson).  26-29 mars , 1 ex, Sandön (Henrik Johansson o Jan-Åke Persson m.fl.), 1 ex, Svedberga kulle (Liselott Andersson).  28 mars , 1 ex, Rögle dammar (Thomas Wallin).  
21 mars
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3, 1/4, 31/1, 9/3, 27/3, 23/3)

Skogssnäppa, foto: Johan Stenlund
21 jan , 1 ex, Torekov västra (Bo Slunge). 

Anm. Övervintrande ex?

6 mars  , 1 ex, Stureholms våtmark (Karl-Erik Söderqvist).   25 mars , 1 ex, Kullen (Klas Rosenkvist o Mårten Müller). 
29 mars
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3, 13/4, 25/2, 4/4, 27/3, 26/3)

Stenskvätta, foto: Tommy Malmberg
2 april , 1 ex, Stureholms våtmark (Anna-Lena Harmsund).   4 aprl , Nyhamnsläge (Berit Magnusson).   5 april , Skaudd (Karin Falkmer). 
3 april
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4, 20/4, 17/4, 3/4, 16/4, 26/3)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson
14 april , 1 ex, Maria äng (Mariastaden), Helsingborg (Ingrid och Björn Ekelund), 1 ex, Skjutbanan, Örby, Råå (Liselott Andersson).   16 april  , 1 ex, Mariastaden, Helsingborg och 1 ex, Hittarp (Mikael Jönsson), 1 ex, Torekov (Bengt Paulsson, Thomas Wallin o Kjell-Åke Hall).   17 april, 1 ex, Örby ängar (Gunilla Arborelius o Bosse Johansson), 1 ex, Jönstorp (Tommie Nilsson).  
29 april
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3, 14/4, 29/3, 4/4, 28/3, 29/3)

Kentsk tärna, foto: Tommi Sandberg
1 april , 2 ex, Påarps mal, Torekov (Thomas Svanberg).  4 april  , 3 ex, Campingbyn, Domsten (Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Sandön (eil Klinteroth), 3ex, Sandön (Nick Gräntz).   5 april  , 1 ex, Campingbyn, Domsten (Peder Winding o Bengt Andersson), 1 ex, Farhultsviken (Nick Gräntz).  
8 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4, 14/4, 3/4, 11/4, 9/4, 3/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund
7 april , 1 ex, Kullaberg (Håkan Persson och Anders Carlberg).   8 april  , 1 ex, Sandön (Henrik Johansson), Campingklubben, Domsten (Bengt Andersson).   14 april , Domsten (Mårten Müller), 2 ex, Sandön (Thomas Wallin). 
20 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4, 14/4, 22/3, 11/4, 2/4, 6/4)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund
8 april , 3 ex, Vattenmöllan, Mölle (Thomas Svanberg m.fl.), Klarningen (Per Brorsson), 2 ex, Klarningen (Sara Skidell), Sandön (Peter Bjurenståhl.   9 april  , 2 ex, Nabben, Arild (Mats Peterz).   10 april , flera ex, Båtklubben, Utvälinge (Tobias Christofferson m.fl.), 1 ex, Lerhamn (Dan Persson). 
20 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4, 15/4, 12/4, 12/4, 2/4, 7/4)

Rödstjärt, foto: Johan Stenlund
10 april , 1 ex, Vejbystrand (Paul Cook).   16 april , 1 ex, Västra Karup (Mikael Haraldsson). 17 april , 1 ex, Utvälinge (Thomas Terne). 
21 april
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4, 11/4, 11/4, 11/4, 3/4, 8/4)

Gluttsnäppa, foto: Thomas Svanberg
9 april , 1 ex, Sandön (Thomas Wallin, Bengt Andersson), 1 ex, "Pumadammen" (Berga industriområde), Helsingborg (Christer Strid), 2 ex, Fahultsviken (Leif Klinteroth).   10 april  ,2 ex, Farhultsviken (Patrik Söderberg m.fl.).   12 april , 3 ex, Sandön (Thomas Svanberg). 
27 april
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4, 13/4, 7/4, 16/4, 3/4, 8/4)

Ringtrast, foto: Ulf Ståhle
21 jan-1 apr , 1 hona, Påarps mal , (Henrik Johansson, Phil Benstead, Erik Johansson, Thomas Terne m.fl.).

Anm. Övervintrande ex

4 april  , 1 ex, Flickorna Lundgrens äng, Skäret (Leif Rosén). 5 april , 1 ex, Kullaberg (Karl G Nilsson).
12 april
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4, 15/4, 13/3, 21/4, 8/4, 12/4)

Svarthätta, foto Alf Petersson
1 jan-1 april, 1 hane, Röamöllegatan, Helsingborg (Lars Hansson, Erik Hansson), 16 feb , 1 ex, Hov (Mikael Haraldsson), 27 feb-13 mars, 1 ex, Arild (Mats Peterz, Bertil Oldén m.fl.). 

Anm. Övervintrande ex

9 april , 1 sjungande, Pålsjögatan/Hälsovägen, Helsingborg (Bengt Hertzman).   11 april  , 1 ex, Kullens fyr och 1 ex, Ransvik (Mats Peterz).  
28 april
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4, 15/4, 8/4, 11/4, 12/4, 14/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson
8 april  , 1 ex, Pålsjö skog naturreservat, Helsingborg (Lars Salomon).   13 april  , 1 ex, Vegeholm (Ingemar Johansson).   14 april , 1 ex, Glimminge plantering (Mats Ljunggren).  
16 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4, 17/4, 14/4, 18/4, 14/4, 14/4)

Backsvala, foto: Tommi Sandberg
10 april ,1 ex, Sandön och Båtklubben, Utvälinge (Tobias Christofferson, Ronny Svensson, Patrik Söderberg).   16 april  , 1 ex, Campingbyn, Domsten (Thomas Svanberg), Rönnen (Lennart Engman).   20 april  , 2 ex, Rosendals våtmark Karl G Nilsson).
24 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4, 15/4, 12/4, 3/4, 15/4)

Småspov, foto: Mårten Müller
5 april  , 1 ex, Klarningen (Leif Andersson).   14 april  , 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow).   16 april , Sandön (Henrik Johansson). 
19 mars
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4, 15/4, 20/4, 10/4, 4/4, 16/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg
7 april  , 1 ex, Rönnen (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson).  19 april  , 1 ex, Hovs (Mikael Haraldsson ).  21 april , 7 ex, Dammarna, Hasslarp (Gunbritt o Mikael Jönsson), Dagshög (Henrik Johansson). 
25 april
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4, 10/4, 15/4, 21/4, 18/4, 11/4, 16/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson
21-22 april  , 3 ex, Klarningen (Phil Benstead, Mats Ljunggren och KOF-exkursionen), Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson).  27 april, 1 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall). 19 april, 1-4 ex, Dammarna Hasslarp (Mikael Jönsson, Bengt Andersson, Thomas Wallin m.fl.). 
2 maj
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4, 14/4, 8/4, 9/4, 15/4, 16/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar
8 april  , 1 ex, Vattenmöllan, Mölle (Thomas Svanberg och Mårten Müller). 9 april  , 1 ex, Kullens fyr, Kullaberg (Kaj Möller), 1 ex, Utvälinge (Tobias Christofferson). 14 april  , 1 ex, sjungande, Lya fäladsväg, Hallandsåsen (Mats Ljunggren).
20 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4, 17/4, 8/4, 11/4, 7/4, 17/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl
20 april , 2 ex, Sandön (Henrik Johansson). 23 april , 60 ex, Sandön (Leif Klinteroth, Bengt Andersson m.fl.). 28 april, 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow).
6 maj
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4, 17/4, 17/4, 16/4, 16/4, 17/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson
18 april , Dammarna. Hasslarp (Henrik Johansson). 19 april  , 1 ex, Hov (Mikael Haraldsson). 20 april  , 2 ex, Rosendals våtmark (Karl G Nilsson)).
27 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4, 16/4, 11/3, 21/4, 17/4, 20/4)

Svart-vit flugsnappare, foto: Lars Nilsson
11 april ,1 ex, Prinsaskogen (Filbornatippen), Helsingborg (Bengt Andersson). 13 april  , 1 ex, Bruces skog, Helsingborg (Klas Rosenkvist). 22 april, 1 ex, Utvälinge (Tobias Christofferson), 1 ex, Stureholms våtmark (Ronny Svensson). 
25 april
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4, 15/4, 14/4, 18/4, 22/4, 20/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg
14 april , Campingklubbe, Domsten (Mårten Müller och Bengt Andersson).  20 april , 1 ex, Sandön (Henrik Johansson, Karl G Nilsson m.fl.). 22 april , 1 ex, Farhultsviken och Rönnen (Gunbritt o Mikael Jönsson). 
26 april
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4, 17/4, 14/3, 8/3, 23/4, 24/4)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg
17 april  , 1 ex, Rosendals våtmark, Henrik Johansson).   23 april , 1 ex, Båtklubben, Utvälinge (Leif Klinteroth). 26 april, 1 ex, Rosendals våtmark (Bengt Tufvesson), 1 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Terne).
25 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4, 20/4, 19/4, 21/4, 16/4, 26/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricksson
18 april , 1 ex, Pålsjö skog (Peder Winding).  19 april , 1 ex, Björkeröd  (Studiefrämjandets fågelcirkel), 1 ex, Campingklubben, Domsten (Bengt Andersson). 22 april , Borgen, Vallåkra (Bengt Hertzman), Svedberga kulle (Tommie Nilsson ), 1 ex, Pålsjö skog (Patrik Söderberg), Dammarna, Hasslarp (Oskar Lindberg o Bengt Andersson), Vegeholm (Tobias Christofferson). 
30 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4, 21/4, 27/4, 23/4, 14/4, 27/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson
21-30 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars-Bertil Nilsson, Gunbritt o Mikael Jönsson m.fl.). 24-29 april, 1 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth, Max Jenen). 30 april , 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth). 
2 maj
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4, 18/4, 18/4, 26/4, 23/4, 27/4)

Buskskvätta, foto: Ronny Svensson
19 april, 1 ex, Farhult (Henrik Johansson).   22 april, 1 ex, Lya ljunghed (Henrik Johansson och Henrik Ehrenberg), Farhult (Leif Klinteroth).   25 april, 2 ex, Rönnen (Nick Gräntz).
29 april
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4, 15/4, 23/2, 29/4, 25/4, 28/4)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson
11 april , 1 ex, Klarningen (Thomas Wallin).  14 april , 1 ex, Ängelbäcksstran (Mona Hansson o Lars Mandorf). 16 april , 1 ex, Rönnen (Lennart Engman).  
4 maj
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5, 16/5, 14/4, 3/4, 30/1, 29/4)

Roskarl, foto: Ronny Svensson
9 maj , 3 ex, Sandön (Leif Klinteroth).  12 maj , 3 ex, Storahultsstrand (Phil Benstead).   16 maj , 2 ex, Själrönnen (Bengt Andersson).  
1 maj
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4, 18/4, 24/4, 1/5, 23/4, 30/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund
18 april,, 1 ex, Norrebro hamn (Jan Gustafsson).  27 april , 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow), 1 ex; Torekovs reningsverk (Lars Svensson).   28 aprl ,  1 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Wallin), 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow), 1 ex, Kullen (Henrik Johansson, Sven Bågesund).
30 april
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4, 20/4, 27/4, 10/4, 17/4, 30/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck
28 april, 1 ex, Vattenmöllan (Henrik Johansson).  30 april, 1 ex, Campingklubben Domsten (Bengt Andersson, Thomas Wallin), 1 ex, Båstad (Göran Ericson), Vasalt (Martin Gierow). 1 maj , 7 ex, Sandön (Thomas Svanberg).
29 april
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4, 27/4, 27/4, 27/4, 23/4, 30/4)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl
2 maj  , Norrebro Hamn (Jan Gustavsson)).   3 maj , Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson), Utvälinge (Henrik Johansson).    5 maj,  Sandön (Patrik Söderberg).
10 maj
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4, 1/5, 22/4, 26/4, 1/5, 5/5)

Gök, foto: Anders Henricksson
28 april  , 1 ex, Allerums mosse (Åsa och Christer Strid), 1 ex, Söndrabalj (Leif Andersson Söndrebalg).  30 april , 1 ex, Utvälinge (Henrik Johansson, Leif Klinteroth). 1 maj,  1 ex, Sandön (Thomas Svanberg), 1 ex, Campingklubben Domsten (Klas Rosenkvist).
6 maj
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4, 28/4, 26/4, 28/4, 1/5, 6/5)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson
27 april, 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow).  28-30 april , 1-3 ex, Dammarna Hasslarp (Judit Brolid m.fl.), 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow), 1 ex, Örby ängar (Lars Brunkman, Mats Nymberg m.fl.).  1 maj, 1 ex, Björkeröd (Lennart Engman), 1 ex, Strandbaden (Karl G Nilsson).
6 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4, 4/5, 22/4, 7/5, 3/5, 7/5)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller
28 april  , 1 ex, Jordbodalen, Helsingborg Lars Brunkman). 29 april  , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Mikael Jönsson m.fl.). 2 maj , Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson).
8 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4, 1/5, 3/5, 2/5, 5/5, 7/5)

Gräshoppsångare, foto: Mårten Müller
30 april  , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Håkan Johansson m.fl.).   2-4 maj  , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson m.fl.).  3 maj  , 1 ex, Farhultsviken(Leif Klinteroth). 
11 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4, 3/5, 7/5, 7/5, 6/5, 7/5)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar
4 maj , Dammarna, Hasslarp (Lars Hallbeck m.fl.).   8 maj , 1 ex, Tågaborg, Helsingborg (Monica Sjödahl). 9 maj , 1 ex, Sandön (Thomas Wallin), 3 ex, Kullaberg (Karl G Nilsson m.fl.). 
11 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5, 30/4, 1/5, 9/5, 5/5, 9/5)

Törnskata, foto: Ronny Svensson
28 april , 1 ex, Bjökeröd (Karl G Nilsson, Henrik Johansson).   30 april , 1 ex, Vasaltahedn (Martin Gierow).   3 maj  , 1 ex, Hallands Väderö (Ilse Melin och Doris Holmqvist). 
9 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5, 7/5, 29/4, 2/5, 8/5, 9/5)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund
8 maj  , Killebäck (Phil Benstead), 1 ex, Kullaberg (Leif Klinteroth och Thomas Terne).   9 maj  , Bruces skog, Helsingborg (Bengt Andersson), 1 ex, Kullaberg (Kaj Möller).  10 maj  , Kullaberg (Klas Rosenkvist), Glimminge plantering (Mats Ljunggren), 1 ex, Hallands Väderö (Karl G Nilsson).  
12 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5, 1/5, 3/5, 7/5, 5/5, 8/5, 9/5)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg
5 maj , Domsten (Bengt Andersson).  6 maj  , Vegeholmsskogen (Lennart Engman). 7 maj  , 1 ex, Ramlösa (Peter Bjurenstål).). 
6 maj
 
Trädgårdssångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 6/5, 24/4, 2/5, 27/4, 2/5, 30/4, 12/5)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson
1 maj , Vegeholm (Kjell-Åke Hall).    4 maj  , 1 ex, Båtklubben, Utvälinge (Leif Klinteroth).  5 maj  , 1 ex, Stenkrossen (Nick Gräntz). 
10 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5, 13/5, 15/5, 16/5, 19/5, 13/5)

Rosenfink, foto: Patrick Söderberg
10 maj  , Kullaberg (Peter Bjurenstål).  12 maj , 2 ex, Hallands Väderö (PG Utterfors och Staffan Wieslander).  13 maj , Kullaberg (Henrik Johansson och Patrik Söderberg m.fl.).
19 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5, 11/5, 9/5, 8/5, 13/5, 15/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson
5 maj   ,1 ex, Dammarna, Hasslarp (Björn Herrlund m.fl.).  7 maj  , 1 ex, Grevie backar (Bengt Hertzman).  9-15 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson m.fl.). 
18 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5, 17/5, 20/5, 20/5, 21/5, 19/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller
5 maj  , 1 ex, Sandön (Håkan Johansson), 1 ex, Vegeholm (Robert Rydbeck).  12 maj  , 1 ex, Båv (Bengt Hertzman m.fl.). 15 maj , Kulltorp (Håkan Johansson). 
22 maj
 

Fotografer:
Peter Bjurenståhl - Silvertärna och rörsångare
Anders Dahl - Sånglärka
Lars Hallbeck - Lärksfalk
Rolf Helmersson - Näktergal
Anders Henriksson - Grönsångare och gök
Tommy Malmberg - Stenskvätta,
Mårten Müller - Småspov, grå flugsnappare, gräshoppsångare och nattskärra
Lars Nilsson - Svart-vit flugsnappare och ärtsångare
Christer Olsson - Större strandpipare
Alf Petersson - Lappsparv, skogsduva, skärfläcka, brushane, svarthätta, gulärla, trädgårdssångare och kärrsångare
Daniel Pettersson - Svartsnäppa och grönbena
Mats Rellmar - Mindre strandpipare, trädpiplärka och tornseglare
Tommi Sandberg - Sädesärla, hämpling, brun kärrhök, kentsk tärna, gransångare, backsvala och småtärna
Johan Stenlund - Taltrast, trädlärka, skogssnäppa, ladusvala, rödstjärt, fisktärna, törnsångare, härmsångare
Ulf Ståhle - Ringtrast
Thomas Svanberg - Fiskgjuse, skedand, gluttsnäppa, hussvala, bivråk
Ronny Svensson - Roskarl, trana, ljungpipare, lövsångare, buskskvätta, sävsångare och törnskata
Patrik Söderberg - Årta, drillsnäppa och rosenfink
Peder Winding - Tofsvipa

 
Kontakta KOF