Bästa dagssummor för utvalda arter


Kärrsångare
En av de arter, kärrsångare, som vi fångar flest individer av (foto: Thomas Svanberg)

 

  På den här sidan har vi samlat "bästa dagssummor" för några utvalda arter.

Blåmes  44 ex 29 september 2018
Enkelbeckasin  4 ex 8 september 2019
Gransångare  33 ex 14 juli 2019
Grå flugsnappare  5 ex 30 augusti 2014
Gråsparv  5 ex 12 juli 2014
Gräshoppsångare  6 ex 26 juni och 9 juli 2011
Grönfink  14 ex 24 augusti 2003
Gulärla  29 ex 18 augusti 2007
Gärdsmyg  13 ex 21 oktober 2018
Göktyta  3 ex 19 augusti 2018
Järnsparv  66 ex 17 september 2017
Koltrast  14 ex 10 juli 2017
Kärrsångare  59 ex 27 juli 2016, 3 augusti 2019
Ladusvala  45 ex 12 augusti 2016
Lövsångare  54 ex 9 augusti 2009
Pilfink  7 ex 4 augusti 2018
Pungmes  4 ex 24 juli 2006, 11 juli 2007
Rödhake  29 ex 17 september 2016
Rödstjärt  8 ex 10 september 2011
Rörsångare  54 ex 9 augusti 2009
Skäggmes  7 ex 21 oktober 2018
Stare  22 ex 29 juni 2014
Steglits  18 ex 12 augusti 2017
Svarthätta  22 ex 24 augusti 2019
Sävsparv  54 ex 24 september 2017
Sävsångare  16 ex 6 augusti 2010
Talgoxe  41 ex 3 juli 2012
Taltrast  11 ex 29 september 2018
Trädgårdssångare  13 ex 18 augusti 2012
Trädpiplärka  28 ex 21 augusti 2011, 25 augusti 2019
Törnskata  3 ex 28 augusti 2013, 25 augusti 2018
Törnsångare  25 ex 30 juni 2019
Ärtsångare  9 ex 10 juli 2017

 

Kontakta KOF