Bästa dagssummor för utvalda arter


Kärrsångare
En av de arter, kärrsångare, som vi fångar flest individer av (foto: Thomas Svanberg)

 

  På den här sidan har vi samlat "bästa dagssummor" för några utvalda arter.

Blåmes  29 ex 14 juli 2012
Gransångare  28 ex 12 juli 2014
Grå flugsnappare  5 ex 30 augusti 2014
Gråsparv  5 ex 12 juli 2014
Gräshoppsångare  6 ex 26 juni och 9 juli 2011
Grönfink  14 ex 24 augusti 2003
Gulärla  29 ex 18 augusti 2007
Järnsparv  66 ex 17 september 2017
Koltrast  14 ex 10 juli 2017
Kärrsångare  59 ex 27 juli 2016
Ladusvala  45 ex 12 augusti 2016
Lövsångare  54 ex 9 augusti 2009
Pilfink  7 ex 4 augusti 2018
Pungmes  4 ex 24 juli 2006, 11 juli 2007
Rödhake  29 ex 17 september 2016
Rödstjärt  8 ex 10 september 2011
Rörsångare  54 ex 9 augusti 2009
Stare  22 ex 29 juni 2014
Steglits  18 ex 12 augusti 2017
Svarthätta  14 ex 20 augusti 2016
Sävsparv  54 ex 24 september 2017
Sävsångare  16 ex 6 augusti 2010
Talgoxe  41 ex 3 juli 2012
Trädgårdssångare  13 ex 18 augusti 2012
Trädpiplärka  28 ex 21 augusti 2011
Törnskata  3 ex 28 augusti 2013
Törnsångare  21 ex 8 juli 2000 och 26 juni 2011
Ärtsångare  9 ex 10 juli 2017

 

Kontakta KOF