Kontroller gjorda under säsongen 2001

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

DATUM: 08-jul 10-jul 14-jul 19-jul 21-jul 26-jul 15-aug 25-aug 01-sep SUMMA  
Blåmes                 1 1 Blåmes
Järnsparv                     Järnsparv
Koltrast                     Koltrast
Kärrsångare 1 2 2 1           6 Kärrsångare
Rörsångare     3 1 2 1       7 Rörsångare
Sävsparv     1 2           3 Sävsparv
Sävsångare 1 2 2 1           6 Sävsångare
Talgoxe       1           1 Talgoxe
Trädgårdssångare 1                 1 Trädgårdssångare
Törnsångare             1 1   2 Törnsångare
SUMMA 3 4 8 6 2 1 1 1 1 27 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-01-05 av Christer Strid.