Kontroller gjorda under säsongen 2002

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

DATUM:

14-
jul

17-
jul

20-
jul

28-
jul

29-
jul

04-
aug

05-
aug

09-
aug

21-
aug

29-
aug

13-
sep

15-
sep

22-
sep

SUMMA  
Blåmes                             Blåmes
Gransångare     1                     1 Gransångare
Järnsparv                             Järnsparv
Koltrast                             Koltrast
Kärrsångare 1 2   2     1 1           7 Kärrsångare
Rörsångare 2 2   1   2     1         8 Rörsångare
Sävsparv     1 1   1         1 1 1 6 Sävsparv
Sävsångare   1   1 1         1       4 Sävsångare
Talgoxe       1                   1 Talgoxe
Trädgårdssångare                             Trädgårdssångare
Törnsångare       1                   1 Törnsångare
SUMMA 3 5 2 7 1 3 1 1 1

1

1 1 1 28 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-01-05 av Christer Strid.