Kontroller gjorda under säsongen 2008

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

DATUM: 28-
jun
5-
jul
10-
jul
15-
jul
21-
jul
23-
jul
26-
jul
29-
jul
03-
aug
06-
aug
16-
aug
17-
aug
7-
sep
SUMMA  
Blåmes       1 1                 2 Blåmes
Gransångare     1                 1 1 3 Gransångare
Grönfink       1                   1 Grönfink
Järnsparv 1   1                     2 Järnsparv
Koltrast     1                     1 Koltrast
Kärrsångare 2 1 3 2                   8 Kärrsångare
Lövsångare 1                         1 Lövsångare
Näktergal                             Näktergal
Rörsångare 3 2   1 1       1 1       9 Rörsångare
Sävsparv 2 1     1 1       1 1     7 Sävsparv
Sävsångare 1       4 1   2           8 Sävsångare
Talgoxe 1   1       1             3 Talgoxe
Trädgårdssångare                             Trädgårdssångare
Törnsångare   1         1             2 Törnsångare
SUMMA 11 5 7 5 7 2 2 2 1 2 1 1 1 47 SUMMA


© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-01-05 av Christer Strid.