Kontroller gjorda under säsongen 2014


Sävsångare 2k+
Sävsångaren (2k+), tillsammans med kärr- och rörsångre, är en av de arter som görs flest kontroller av i Hasslarp (foto: Mårten Müller).

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen 2014. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

 

 

DATUM: 22-
juni
29-
juni
4-
jul
12-
jul
24-
jul
27-
jul
30-
jul
2-
aug
9-
aug
10-
aug
16-
aug
30-
aug
6-
sep
13-
sep
SUMMA  
Blåmes 2                   1     1 4 Blåmes
Gransångare       1                     1 Gransångare
Gräshoppsångare                               Gräshoppsångare
Grönfink                               Grönfink
Järnsparv 1   1                       2 Järnsparv
Koltrast                               Koltrast
Kärrsångare 1 2 2   1 2   1   2         9 Kärrsångare
Lövsångare                               Lövsångare
Näktergal 1 1 2                       4 Näktergal
Rörsångare 6 3 1   1 5 1   1 1 1   1   20 Rörsångare
Steglits                               Steglits
Svarthätta                       1   1 2 Svarthätta
Sävsparv 1     1 1                   3 Sävsparv
Sävsångare 1     1 2 1                 5 Sävsångare
Talgoxe 2                 1         3 Talgoxe
Trädgårdssångare                               Trädgårdssångare
Törnsångare 2   1                       3 Törnsångare
SUMMA 17 6 7 3 5 8 1 1 1 4 1 1 1 2 56 SUMMA

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

Kontakta KOF