Kontroller gjorda under säsongen 2015


Sävsångare 2k+
Sävsångaren (2k+), tillsammans med kärr- och rörsångre, är en av de arter som görs flest kontroller av i Hasslarp (foto: Mårten Müller).

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen 2015.

Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

 

 

DATUM: 21-
jun
28-
jun
5-
jul
14-
jul
17-
jul
27-
jul
30-
jul
2-
aug
22-
aug
29-
aug
30-
aug
6-
sep
19-
sep
SUMMA  
Blåmes               Blåmes
Gransångare                     Gransångare
Gräshoppsångare                             Gräshoppsångare
Grönfink                             Grönfink
Järnsparv                 Järnsparv
Koltrast                         Koltrast
Kärrsångare                     Kärrsångare
Lövsångare                             Lövsångare
Näktergal                             Näktergal
Rörsångare 1+             1+     Rörsångare
Steglits                             Steglits
Svarthätta                             Svarthätta
Sävsparv               Sävsparv
Sävsångare                 Sävsångare
Talgoxe                   Talgoxe
Trädgårdssångare                         Trädgårdssångare
Törnsångare                       Törnsångare
SUMMA 22  60  SUMMA

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

Kontakta KOF