Kontroller gjorda under säsongen 2016


Rörsångare, foto:Klas Rosenkvist Ungfågel av rörsångre, en kontroll (160917) av en individ som vi inte märkt (foto: Klas Rosenkvist).

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under säsongen 2016.

Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

 

´
DATUM: 26-
jun
03-
jul
05-
jul
16-
jul
20-
jul
27-
jul
31-
jul
5-
aug
12-
aug
16-
aug
20-
aug
21-
aug
17-
sep
SUMMA  
Blåmes               Blåmes
Gransångare                     Gransångare
Gräshoppsångare                             Gräshoppsångare
Grönfink                             Grönfink
Järnsparv                       Järnsparv
Koltrast                      Koltrast
Kungsfiskare                         Kungsfiskare
Kärrsångare                 13  Kärrsångare
Lövsångare                             Lövsångare
Näktergal                       Näktergal
Rörsångare 2+ 2+           22  Rörsångare
Steglits                             Steglits
Svarthätta                       Svarthätta
Sävsparv             11  Sävsparv
Sävsångare                 10  Sävsångare
Talgoxe                   Talgoxe
Trädgårdssångare                             Trädgårdssångare
Törnsångare                       Törnsångare
SUMMA 23  13  11  83  SUMMA

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

Kontakta KOF