Kontroller gjorda under säsongen 2017


Kärrsängare, 2k, foto:Peder Winding Kärrsångaren tillhör de arter som vi får egenkontroller av (foto: Peder winding).

 

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under säsongen 2017.

Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

 

DATUM: 10-
jul
11-
jul
16-
jul
19-
jul
22-
jul
26-
jul
06-
aug
12-
aug
19-
aug
20-
aug
26-
aug
10-
sep
17-
sep
24-
sep
01-
okt
SUMMA  
Blåmes                           Blåmes
Gransångare                     Gransångare
Gräshoppsångare                                 Gräshoppsångare
Grönfink                                 Grönfink
Järnsparv                       Järnsparv
Koltrast                           Koltrast
Kungsfiskare                                 Kungsfiskare
Kärrsångare 2+                 17  Kärrsångare
Lövsångare                                 Lövsångare
Näktergal                             Näktergal
Rörsångare                   15  Rörsångare
Steglits                                 Steglits
Svarthätta                             Svarthätta
Sävsparv               21  Sävsparv
Sävsångare                       Sävsångare
Talgoxe                         Talgoxe
Trädgårdssångare                           Trädgårdssångare
Törnsångare                       Törnsångare
SUMMA 25  10  14  83  SUMMA

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

Kontakta KOF