Kontroller gjorda under säsongen 2018


Kollage över kontrollerade fåglar, foto Peder Winding Här ett kollage över en del av de arter vi gjort kontroller på (foto: Peder Winding).

 

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under säsongen 2018.

Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

 

DATUM: 24-
jun
01-
jul
08-
jul
14-
jul
21-
jul
28-
jul
30-
jul
02-
aug
11-
aug
18-
aug
31-
aug
07-
sep
16-
sep
SUMMA  
Blåmes                         Blåmes
Gransångare                       Gransångare
Gräshoppsångare                          
Gräshoppsångare
Grönfink                             Grönfink
Järnsparv                     Järnsparv
Koltrast                     Koltrast
Kungsfiskare                             Kungsfiskare
Kärrsångare                   12 
Kärrsångare
Lövsångare                          
Lövsångare
Näktergal                             Näktergal
Rörsångare       22 
Rörsångare
Steglits                             Steglits
Svarthätta                             Svarthätta
Sävsparv           21 
Sävsparv
Sävsångare                      
Sävsångare
Talgoxe                 Talgoxe
Trädgårdssångare                             Trädgårdssångare
Törnsångare                         Törnsångare
SUMMA 25  12  12  83  SUMMA

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

Kontakta KOF