Kontroller gjorda under säsongen 2018


Kollage över kontrollerade fåglar, foto Peder Winding Här ett kollage över en del av de arter vi gjort kontroller på (foto: Peder Winding).

 

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under säsongen 2018.

Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

 

DATUM: 24-
jun
01-
jul
08-
jul
14-
jul
21-
jul
28-
jul
30-
jul
02-
aug
11-
aug
18-
aug
31-
aug
07-
sep
16-
sep
29-
sep
SUMMA  
Blåmes                         Blåmes
Gransångare                         Gransångare
Gräshoppsångare                            
Gräshoppsångare
Grönfink                               Grönfink
Järnsparv                       Järnsparv
Koltrast                       Koltrast
Kungsfiskare                               Kungsfiskare
Kärrsångare                     12 
Kärrsångare
Lövsångare                            
Lövsångare
Näktergal                               Näktergal
Rörsångare         22 
Rörsångare
Steglits                               Steglits
Svarthätta                               Svarthätta
Sävsparv             21 
Sävsparv
Sävsångare                        
Sävsångare
Talgoxe                 Talgoxe
Trädgårdssångare                               Trädgårdssångare
Törnsångare                           Törnsångare
SUMMA 25  12  12  86  SUMMA

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

Kontakta KOF