Kontroller gjorda under säsongen 2019


Kollage över kontrollerade fåglar, foto Peder Winding Här ett kollage över en del av de arter vi gjort kontroller på (foto: Peder Winding).

 

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under säsongen 2019.

Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

 

DATUM: 30-
jun
09-
jul
14-
jul
20-
jul
24-
jul
27-
jul
28-
jul
03-
aug
04-
aug
11-
aug
SUMMA  
Blåmes                   Blåmes
Gransångare               Gransångare
Gräshoppsångare                       Gräshoppsångare
Grönfink                       Grönfink
Gärdsmyg                 Gärdsmyg
Järnsparv                 Järnsparv
Koltrast           Koltrast
Kungsfiskare                       Kungsfiskare
Kärrsångare       16  Kärrsångare
Lövsångare                
Lövsångare
Näktergal                   Näktergal
Rörsångare 13          22  Rörsångare
Steglits                       Steglits
Svarthätta                       Svarthätta
Sävsparv   16  Sävsparv
Sävsångare               Sävsångare
Talgoxe             Talgoxe
Trädgårdssångare                   Trädgårdssångare
Törnsångare               Törnsångare
SUMMA 38  13  10  91  SUMMA

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

Kontakta KOF