Ringmärkning 2019 i Hasslarp

 

Stämningsbild från första morgonen 2019, foto: Peder Winding
      border=
Stämningsbild från "första morgonen" 2019 (foto: Peder Winding).

Säsongsstart - 30 juni

Premiärdags!

Tidig morgonsamling vid dammarna kl 04.00 för att inleda den 25:e ringmärkningssäsongen. Micke J, Mårten och Peder på plats enligt överenskommelse. Ganska svaga vindar från västsektorn, soligt och omkring 15 grader. Efterhand snabbt stigande temperatur och ökande sydvind vilket gjorde att vi la ihop strax efter kl 10 då det redan blivit rejält varmt.

Under hela morgonen ganska mycket fågel att hantera. Samtliga av de arter vi fångar har redan flygga eller åtminstone ungar som lämnat boet.

Totalt märkte vi 138 fåglar av 17 olika arter varav hela 25 törnsångare, vilket var nytt dagsrekord. Även kärrsångare, gransångare, blåmes och rörsångare märktes i tvåsiffriga antal.

Större hackspett, ungfågel foto: Peder Winding
      border=
Lite oväntat fastnade även en ung större hackspett vilket är ovanligt. Totalt har vi sedan starten för 25 säsonger sedan endast märkt 4 individer (foto: Peder Winding).

Lövsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
En gammal lövsångare (2+) som är i full ruggning (foto: Peder Winding).

Som brukligt vid premiärer fångades och avlästes många redan märkta individer. Denna gång hela 38 st vilket är en summa vi tidigare ej varit i närheten av. 22 av dessa hade vi kontrollerat tidigare och några dessutom vid mer än ett tillfälle.

Törnsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Törnsångare (2+) märkte vi med nytt dagsrekord, 25 ex (foto: Peder Winding).

Äldst var en kärrsångare som vi ringmärkt som ungfågel i slutet av juli 2012. Fågeln var alltså 7 år vilket var nytt åldersrekord för kärrsångare ringmärkt i Hasslarp. En annan gammal kärrsångare visade sig vara ringmärkt sommaren 2013 och en gammal rörsångare säsongen 2014. Bland kontrollerna kan även nämnas en främmande svenskmärkt trädgårdssångare samt vår första egenkontroll av gärdsmyg.

Kärrsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Kärrsångare (2+) (foto: Peder Winding).

Rörsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Rörsångare (2+) (foto: Peder Winding).

Sävsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Sävsångare (2+) (foto: Peder Winding).

Trädgårdssångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Trädgårdssångare (2+) (foto: Peder Winding).

Näktergal, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Näktergal (2+) (foto: Peder Winding).

I och kring dammarna sågs ett 15-tal grönbenor samt någon skogssnäppa. En lärkfalk drog förbi och en 2k pilgrimsfalk jagade. Två gräshoppsångare sjöng under morgonen och en forsärla flög över.

- Henrik Johansson -

9 juli - en "juvel" i fångsten!

Kungsfiskare ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Kungsfiskare, ungfågel (10) (foto: Peder Winding).

Efter en längre period av ostadigt väder äntligen läge igen för ett ringmärkarpass vid dammarna! Samling för nätuppsättning kl. 04.00. Mestadels mulet men inget regn, måttliga något ökande vindar från nordväst och omkring 15 grader.

God blandning av flygga ungfåglar och häckande gamla fåglar. Tar sannolikt minst någon vecka till innan de första gamla fåglarna börjar lägga på sig fett inför flyttningen söderut.

Trots att vinden störde en del i vissa nät blev resultatet bra med totalt 145 nymärkningar av 19 olika arter. Fortsatt gott om både blåmes och kärrsångare med 22 st av varje. Dagens sällsyntheter i fångsten var två gamla gräshoppsångare och en ung kungsfiskare.

Gräshoppsångare 2 år eller äldre, foto: Peder Winding
      border=
Gräshoppsångare 2 år eller äldre (2+) (foto: Peder Winding).

Näktergal ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Näktergal, ungfågel (10) (foto: Peder Winding).

Bland 13 äldre egenkontroller av fåglar vi märkt tidigare säsonger var det tre som stack ut lite extra. Två kärrsångare, båda märkta som ungfåglar -14 respektive -15, samt en minst 6 år gammal sävsparvhanne märkt som gammal hanne i juli 2014.

Hämpling ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Hämpling, ungfågel (10) (foto: Peder Winding).

Rödstjärt ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Rödstjärt, ungfågel (10) (foto: Peder Winding).

En mycket långvingad kärrsångare, gammal fågel, 2+, foto: Peder Winding
      border=
En ovanligt långvingad kärrsångare (2+), 75 mm, vilket är "rekord" för vår del (foto: Peder Winding).

Tidigt under morgonen flög en adult svarttärna mellan dammarna. I vadarväg bl a en ad skärfläcka med 3 vuxna ungfåglar, sex rastande kärrsnäppor, några brushanar och en svartsnäppa. Både pilgrimsfalk och duvhök visade sig tillfälligt liksom tre grävlingar.

Gott slit under morgonen av Henrik E, Peder W och Klas R. Tack till samtliga. Därutöver flera skådare som besökte eller kilade förbi märkplatsen, bl a alltid lika sympatiske Lennart S.

- Henrik Johansson -

14 juli - gransångarrekord!

Gransångare gammal fågel, kontroll, foto: Peder Winding
      border=
Gransångare, adult - under morgonen dagsrekord med 33 ex i näten, detta ex dock en gammal kontroll (foto: Peder Winding).

Säsongens tredje märktillfälle blev det hittills bästa mycket tack vara att vädret var optimalt. Ett jämnt molntäcke, svaga vindar från västsektorn och lagom ljummen temperatur på 14 -20 grader.

Två nätplatserna i vassruggen foto: Peder Winding
      border=
De två nätplatserna i vassruggen i sydvästra Fleningedammen togs i bruk vilket innebar att vi totalt nyttjade hela 26 nät (foto: Peder Winding).

Precis som i tisdags god blandning av både äldre och yngre fåglar. Resultatet stannade på fina 181 nymärkningar av hela 22 olika arter med en klar dominans av gransångare med 33 märkta, vilket var nytt dagsrekord. Bland gransångarna var det en individ som utseendemässigt klart avvek från de övriga och fick tankarna att skena iväg mot rasen/underarten ibericus. Fågeln fotodokumenterades och fjäderprov insamlades för vidare studier och undersökning.

Sädesärla, ungfågel, foto: Perder Winding   Gulärla, ungfågel, foto: Peder Winding
Sädesärla (tv) och gulärla, båda ungfåglar (10) (foto: Peder Winding).

Glädjande nu att det börjar trilla i en del unga gräshoppsångare vilket indikerar att häckningarna gått bra. Under morgonen märktes fem ungfåglar medan ett av revirens stationära hannar fortfarande undgått fångas.

grashoppsangare, ungfågel (10) foto: Peder Winding
      border=
Gräshoppsångare, ungfågel. Paren i området börjar nu få ut ungar och fem fångades under morgonen (foto: Peder Winding).

Listan med äldre egenkontroller utökades med elva av sex arter bl.a. en koltrasthanne som märktes som 2k+ i juli 2013 och som vi kontrollerade två år senare har alltså uppnått en ålder av minst 7 år! En gransångare som märktes som 2k+ i mitten av juli 2016 och som vi inte haft kontakt med sedan dess har nu nått en ålder av minst 4 år vilket sannolikt är en ovanligt hög ålder för arten.

Skata - den sjätte för verksamheten, morgonens största raritet! foto: Peder Winding
      border=
Skata - den sjätte för verksamheten, morgonens största raritet! (foto: Peder Winding).

För övrigt relativt gott om rastande fåglar i Fleningedammarna. Ovanligast idag var en fin utfärgad svarthalsad dopping som upptäcktes under morgonen. I vadarväg bl a fyra mosnäppor, några brushanar samt en adult mindre strandpipare med minst 3 pulli.

Fullt med med folk vid märkbordet, foto: Peder Winding
      border=
Fullt vid märkbordet - gott om folk på plats idag! (foto: Peder Winding).

Dagens personalstyrka bestod av Klas, Moa, Micke, Mats, Peder, Mårten samt undertecknad. Besökte märkplatsen gjorde Nellie G, Christer S och Björn E. Därutöver många som tilfälligt kom förbi märkplatsen på väg mot plattformen varifrån den svarthalsade kunde kryssas av.

- Henrik Johansson -


20 juli - svårt att hitta till märkplatsen

Arbete i näten - dimmigt och disigt, foto: Peder Winding
      border=
Arbete i näten - dimmigt och disigt, en ovanlig företeelse för oss (foto: Peder Winding).

Samling vid 04:00 av undertecknad, Henrik J, Mårten M samt Klas. En tät och ihållande dimma gjorde det nästan svårt att hitta in till märkplatsen - ovant såhär mitt i sommaren! Ingen rusning på fåglarna under morgonen utan en relativt jämn aktivitet över morgonen, detta eftersom dimman hängde kvar och solen först tittade fram på nätnedtagningen vid elva.

Fina antal på många arter och en god artblandning under morgonen - 154 nymärkningar av 20 arter, därtill 7 gamla kontroller. Dominerande i fångsten kärrsångare med 42 märkta, en art som ännu en sommar tycks ha fått gott häckningsutfall med många ungfåglar. Även rörsångare (20 ex), gransångare (16 ex), blåmes (11 ex) och lövsångare (10 ex) fångades i goda antal. Övrigt värt att nämna i fångsten var tre gräshoppsångare, en näktergal, en grönfink samt en adult hane hämpling - gällande den senare ovanligt att vi fångar just äldre hannar.

Ärtsångare (ungfågel) foto: Peder Winding
      border=
Ärtsångare - ungfågel (foto: Peder Winding).

Sävsångare, ungfågel, foto: Perder Winding   Sävsångare, gammal fågel, foto: Peder Winding
Sävsångare, ungfågel (tv) och gammal fågel (th) (foto: Peder Winding).

Flera av de adulta kärrsångarna vi fångade har nu börjat lägga på sig ordentligt med fett - förberedda för flytten söderut, de är inte kvar länge till! En adult gräshoppsångare vi fångat tidigare under säsongen i ett nät nära märkplatsen fångades idag på helt "andra sidan" av lokalen - en hanne med flera honor eller en fågel inne i ett främmande revir?

Kärrsångare - adult, en art vi fångade rikligt av! foto: Peder Winding
      border=
Kärrsångare - adult, en art vi fångade rikligt av! (foto: Peder Winding).

Den bästa fångsten under morgonen bestod dock inte av någon fågel - utan av en trollslända som hade fastnat i näten och varsamt togs ut ur nätet av undertecknad - en mindre kejsartrollslända! Blott det andra fyndet i KOF:s rapportområde och det första i Helsingborgs kommun. Arten är sällsynt nationellt men har i sommar haft ett ovanligt rikt uppträdande i södra halvan av landet.

Mindre kejsartrollslända - första för Helsingborgs kommun! foto: Peder Winding
      border=
Mindre kejsartrollslända - första för Helsingborgs kommun! (foto: Peder Winding).

En del vadare i dammarna - däribland två mosnäppor, en kärrsnäppa och tiotalet brushanar.

- Peder Winding -24 juli - Gott om kärrsångarer!

Törnskata, gammal fågel, foto: Peder Winding
      border=
Här får man akta fingrarna dock ingen blodvite ännu! Törnskata, gammal fågel (foto: Peder Winding).

Återigen en gryning med tjock dimma och hög luftfuktighet. Då korna nu släppts för betning runt Fleningedammarna måste vi avstå från att nyttja de två nätplatserna i vass- och kaveldunsområdet som tidgare gett en del fågel.

Till en början relativt låg aktivitet men allt eftersom det torkade upp i vegetationen blev det bättre fart på fåglarna. Dagens resultat stannade på 128 nymärkningar fördelade på 20 olika arter. I fångsten nytt säsongsbästa för kärrsångare med 50 märkta, bland dessa några rejält feta gamla fåglar som nu alltså blivit redo lämna området och landet!

Kärrsångare, ungfågel, foto: Perder Winding   Kärrsångare, gammal fågel, foto: Peder Winding
Kärrsångare, ungfågel (tv) och gammal fågel (th) (foto: Peder Winding).

En ung ringduva fångades och märktes vilket var den totalt fjärde märkta genom alla år. Säsongens första törnskata, en gammal hanne med rejäl kraft i näbben, märktes också liksom sommarens första unga härmsångare och gräshoppsångare nr 11 och 12.

Härmsångare, ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Härmsångare, ungfågel (10) (foto: Peder Winding).

Ringduva, ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Ringduva, ungfågel (foto: Peder Winding).

Listan över egenkontroller fylldes på med sju, bl a en rörsångare märkt som gammal fågel i juli -14 och som vi sedan dess kontrollerat varje sommar. En 5-årig koltrasthanne kontrollerades också men den har vi endast fångat och läst av en gång sedan märktillfället.

Även denna morgon var pilgrimsfalken på plats liksom den ivrigt revirhävdande gräshoppsångaren. Två vattenrallar hördes och i dammarna låg en gråhakedopping med en liten pulli vilket är ovanligt sent.

Gott jobb under morgonen av Henrik E, Peder W, Micke J samt Klas R.

- Henrik Johansson -27 juli - Kärrsångarna fortsätter gå till!

Steglits, ny för säsongen, foto: Peder Winding
      border=
Steglits - ny för säsongen (foto: Peder Winding).

Klar och fin gryning med skön temp vid nätuppsättning. Allt eftersom ökande värme och blåst från öster. Henrik J, Micke J, Klas, Moa P, Mårten och undertecknad möter upp vid 04:15. Test av ny nätgata i vassrugge på det platta partiet bortom "frigolitdammen" - en aldrig utnyttjad plats.

Grönfink, ung hanne, foto: Perder Winding   Grönfink, gammal hanne, foto: Peder Winding
Grönfink, ungfågel (tv) och gammal fågel (th), båda hannar (foto: Peder Winding).

Bra fart direkt på morgonen - framförallt i form av kärrsångare som gick till ordentligt med 51 märkta, de adulta toppar nu och är inte kvar länge till... Vid tiotiden var aktiviteten på fåglar helt avstannad, näten drogs ihop och vi kunde summera 157 fåglar av 20 arter.

Härmsångare - två adulta under morgonen, på flytt nu! foto: Moa Pettersson
      border=
Härmsångare - två adulta under morgonen, på flytt nu! (foto: Moa Pettersson).

Lövsångare tycks ha en bra häckningssäsong, vi fångar ovanligt många redan nu och dagens 23 ex var säsongens hittills bästa dagssumma. Även gransångare och rörsångare med 20 ex vardera är bra summor.

Gräshoppsångare - tre av morgonens fyra märkta, foto: Peder Winding
      border=
Gräshoppsångare - tre av morgonens fyra märkta (foto: Peder Winding).

Det fortsätter trilla in gräshoppsångare, fyra unga idag, vilket förstås glädjer liksom den steglits som blev välkommet tillskott för säsongen.

Gräshoppsångare - tre av morgonens fyra märkta, foto: Åsa Strid
      border=
Ytterligare foto på gräshoppsångare (foto: Åsa Strid).

Gräshoppsångare foto: Åsa Strid   Gräshoppsångare, foto: Åsa Strid
Gräshoppsångare (foto: Åsa Strid).

Bland obsarna märks en kungsfiskare som drog förbi i gryningen, gräshoppsångaren som sjunger på långt inpå dagen samt en subadult havsörn som drog förbi i söder. En vattenrall grymtade till i guldfiskdammen och en lärkfalk drog hastigt över.

Mindre skoj var den odör som låg över parkeringen - orsakat av de tiotalet torskhuvuden som låg dumpade i dungen, vem slänger ut fiskrens där och varför?

- Peder Winding -

28 juli - grönt och rosé!!

Ensam man gör så gott han kan, foto: Klas Rosenkvist
      border=
Ensam man gör så gott han kan (foto: Klas Rosenkvist).

Trots brist på personal för morgonen gjorde undertecknad ett försök med reducerat antal nät - endast 8 mot gårdagens 25, vilket är nuvarande maxantal vid full bemanning. Klar morgon - ökande molntäcke och vid tio helt mulet, vind från ost till en början svag men snart ganska kraftigt ökande.

Inga ordentliga stötar av fågel under morgonen, väldigt måttlig aktivitet - lugnt även för en ensam märkare. Totalt märktes 43 fåglar av 15 arter, därtill tre gamla kontroller. Dominerade gjorde som brukligt kärrsångare med 16 märkta - däribland två adulta över 15 gram, riktigt vältankade för flytten söderut.

Kärrsångare - bra med fett dags för flytt, foto: Peder Winding
      border=
Kärrsångare - bra med fett dags för flytt, foto: Peder Winding).

Om kvantitet i antal nymärkningar saknades så fanns såväl artmångfald och skaplig kvalitet, åtminstone utifrån antal fångade fåglar... En ung rosenfink, blott den fjärde för verksamheten och en ung grönsångare, nummer sju märkt i Hasslarp och den första sedan 2012 var båda riktigt skoj fångster!

Ung rosenfink, foto: Peder Winding
      border=
Ung rosenfink, foto: Peder Winding).

En sävsparv märkt 2014 som 1k kontrollerades, nu fem år gammal, liksom en kärrsångare märkt 2016 som 2k+, minst fyra år gammal.

Ung grönsångare, foto: Peder Winding
      border=
Ung grönsångare, foto: Peder Winding).

En kungsfiskare pilade snabbt österut över Frigolitdammen, gräshoppsångaren sjunger ännu intensivt hela morgnarna och förmiddagarna.

- Peder Winding -

3 augusti - En riktig kanondag i Hasslarp imorse/förmiddags!

Nätgata, foto: Peder Winding
      border=
En av våra nätgator (foto: Peder Winding).

Vid 04:15 samlades Klas, Moa P, Henrik J och Mårten för nätuppsättning. Någon timme senare anslöt Martin Alexandersson. En klar fin, nästan helt stilla morgon - framåt dagen allt mer blåst från nordsektorn.

Direkt på morgonen riktigt gott om fågel - rejäla stötar med acros, inne i augusti så nu ökar rörsångare på rejält! När näten hade halats vid halv tolv-tiden hade 214 fåglar av 25 arter märkts, därtill fem äldre kontroller. En majoritet av fåglarna acros: kärr- (59 ex), rör- (42) samt sävsångare (6). Bra antal även på gran- och lövsångare med 23 respektive 17 märkta liksom nytt säsongsbästa på svarthätta (10) och rödstjärt (6).

Kärrsångare, ungfågel. En art som verkligen toppar nu, idag tangering av dagsrekordet på 59 ex! foto: Peder Winding
      border=
Kärrsångare, ungfågel. En art som verkligen toppar nu, idag tangering av dagsrekordet på 59 ex! (foto: Peder Winding).

God artblandning med 25 arter och däri två guldkorn - en ung svart rödstjärt, blott den femte för verksamheten samt en adult göktyta, verksamhetens tionde av arten. Läckra fåglar! Gladde gjorde även de nya säsongsarterna i form av två svartvita flugsnappare och en pilfink.

Svart rödstjärt och rödstjärt, båda ungfåglar, foto: Peder Winding
      border=
Svart rödstjärt och rödstjärt, båda ungfåglar (foto: Peder Winding).

Göktyta, adult, foto: Peder Winding
      border=
Göktyta, adult (foto: Peder Winding).

Svartvit flugsnappare, ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Svartvit flugsnappare, ungfågel (foto: Peder Winding).

Bland morgonens obsar märktes en snyggt "krispig" ung pilgrimsfalk som jagade gluttsnäppa på närhåll i Fleningedammarna, fortfarande två sjungande gräshoppsångare samt förvånande nog en ung domherre som kort sågs i salixbuskage bortom Bergsdammen.

Besök av Bengt Andersson, Leif och Helena Klinterroth.

- Peder Winding -4 augusti - Svårt att låta bli!

Gräshoppsångare, 2plus, foto: Peder Winding
      border=
Gräshoppsångaren (gammal fågel) har ett bra år runt dammarna även denna säsong (foto: Peder Winding).

Den goda fågeltillgången under lördagen var en stor anledning till att göra ett nytt försök under söndagen. Fantastiskt med så stor art- och individrikedom runt dammarna. Augustimärkning när den är som bäst!

Återigen en lugn, klar och ganska fuktig morgon, några grader kyligare än lördagen och under förmiddagen tilltagande vind från sydväst.

Med start i gryningen ansvarade Klas, Peder och Micke för att 16 nät sattes upp längs långa rundan. Med andra ord nyttjades inte vår fulla nätkapacitet (25 nät). Detta till trots blev det en fullt godkänd märkmorgon med totalt 126 nymärkningar fördelade på 15 olika arter.

Kärrsångare, adult. Gammal kontroll med häftigt ringnummer - DA99999, foto: Peder Winding
      border=
Kärrsångare, adult. Här en gammal kontroll med hyäftigt ringnummer - DA99999 (foto: Peder Winding).

Fortsatt strålande gott om kärrsångare, såväl gamla fåglar som vuxna ungfåglar men även små knappt flygfärdiga ungar. Häckningssäsogen är således ännu inte över vilket naturligtvis är trevligt. Fortfarande hör vi revirhävdande gransångare, rörsångare och gräshoppsångare!

Lövsångare, adult i aktiv ruggning, foto: Peder Winding
      border=
Lövsångare, adult i aktiv ruggning (foto: Peder Winding).

Inga direkta överraskningar i fångsten men ytterligare tre gräshoppsågare gladde, en gammal fågel och två ungfåglar vilket innebär att vi nu passerat 20 märkta. Arten har ett bra år runt dammarna även denna säsong.

Listan över äldre egenkontroller fylldes på med tre, en kärrsångare och två sävsparvar. En av sävsparvarna, troligen en hona, märktes som ungfågel i slutet av juli 2015. En fågel vi under årens lopp ej lyckats återfånga förrän idag!

Besökte märkplatsen gjorde Kalle Nilsson.

- Henrik Johansson -

7 augusti - Märkning på halvfart

Svart rödstjärt, ungfågel, foto: Henrik Johansson
      border=
2:a för säsongen, svart rödstjärt, ungfågel (foto: Henrik Johnsson).

Då väderprognosen ser aningen skakig ut några dagar framöver bestämde vi oss för att trots begränsad personalstyrka ta tillfället att få till ytterligare en märkmorgon. Moa och Klas mötte upp i gryningen och för att inte riskera tappa kontrollen nöjde vi oss med att sätta upp 13 nät.

En klar och solig morgon, till en början svaga vindar men efterhand ökande från syd. Relativ jämn fångst under hela morgonen och vid summering stannade resultatet på 80 nymärkningar av 16 olika arter. Det enda i fångsten som stack ut var säsongens andra unga svart rödstjärt. Därtill ytterligare en ung gräshoppsångare vilket innebär att vi nu tangerat det tidigare säsongsrekordet.

Kärrsångare, foto: Klas Rosenkvist
      border=
Här skulle man kunna ställa sig frågan - "Kärrsångare eller trädnäktergal?" (foto: Klas Rosenkvist).

I övrigt lite anmärkningsvärt att både blåmes och talgoxe nästan "tagit slut" samt förhållandevis låga antal av karaktärsarterna gransångare och sävsparv.

I mellersta Fleningedammen fina närobsar på två utfärgade vattenrallar, ett par rörhöns med 3 pulli, två unga svartsnäppor, några enkelbeckasiner, gluttsnäppa, skogssnäppa och grönbena. Nästan så man skulle önska kunna prioritera fågelfotografering i det fina morgonljuset! I vanlig ordning pilgrimsfalk på plats uppe på kraftledningsstolparna.

- Henrik Johansson -

9 augusti - Spontan kvällsmärkning ...

Peder i farten, foto: Klas Rosenkvist
      border=
Peder i plockningstagen (foto: Klar Rosenkvist).

Med ostabilt väder i antågande till helgen och osäkert om märkning är möjlig gjordes ett försök att märka under eftermiddag och kväll. Undertecknad drog upp näten kring Bergsdammen (det vill säga begränsat antal nät, 9 stycken) vid fyratiden, en stund senare anslöt Klas och Moa. Fint, halvklart och skapligt varmt - allt eftersom mer täckande molntäcke, väldigt stilla vindmässigt. Det har regnat ordentligt sedan i onsdags, då den sydvästra Fleningedammen var helt uttorkad - nu en rejäl fin vattenspegel.

Till en början riktigt bra aktivitet på fåglarna, efter sju rätt skralt i näten. När näten vid halv nio var nedtagna kunde 69 nymärkningar av 11 arter summeras.

Hedda och rörsångare - båda årsungar, foto: Peder Winding
      border=
Hedda och rörsångare - båda årsungar! (foto: Peder Winding).

Gransångare nu tillbaka på skaplig nivå med 14 märkta, i övrigt inga förvånande summor - kärr- och rörsångare dominerande med 19 respektive 10 märkta.

Vad beträffar kärrsångare passerades under detta märktillfälle tidigare säsongsrekord (360, från i fjol - än så länge 376 i år), och då har vi alldeles säkert en hel del av arten kvar framåt i augusti. Den enda adulta kärrsångaren vi tog idag var riktigt fullfettad och vägde precis under 16 gram, sannolikt inte kvar imorgon...

Kärrsångare, adult, foto: Peder Winding
      border=
Kärrsångare, adult - snart inga kvar (foto: Peder Winding).

Bland obsar gav en helljus ungstare lite puls innan den kunde avskrivas som just stare. Mycket smått i rörelse utanför näten, nämnas kan två unga törnskator och en grå flugsnappare.

- Peder Winding -11 augusti - Blåsigt värre!

Trots att samtliga väderprognoser utlovade friska sydvästvindar bestämde vi oss för att göra ett försök under morgonen. Vid nätuppsättning ganska måttliga vindar vilka under morgonen snabbt ökade till friska. Egentligen lite väl blåsigt för att märka i Hasslarp. Platsen är vindkänslig oavsett vindriktning.

Att vi dessutom nöjde oss med att sätta upp 15 nät bidrog till att totalsumman stannade på måttliga men utifrån förutsättningarna godkända 83 nymärkningar av 13 arter.

Törnsångare, ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Törnsångare, ungfågel - en fågel det finns gott om i jordbrukslandskapet. (foto: Peder Winding).

För första gången denna säsong märktes under morgonen fler rörsångare än kärrsångare vilket är normalt så här års. Ytterligare 22 kärrsångare innebär dock att vi nu endast är ett par individer från att nå målet 400 under en säsong! En annan art som uppträder talrikare denna säsong än tidigare är trädgårdssångare som med dagens nio märkta bidrog till att vi passerade 50 märkta. En säsongssumma som vi tidigare ej överskridit. En vacker, nyruggad och fräsch gammal näktergal var ett annat trevligt inslag i fångsten liksom en fin ung svartvit flugsnappare.

Näktergal, adult, foto: Peder Winding
      border=
Näktergal, adult - fräsch, nyruggad gammal fågel på flytt (foto: Peder Winding).

En gammal koltrasthanne märkt som 2k för två säsonger sedan kontrollerades.

I dammarna en del rastande vadare, bl a en spovsnäppa. En fiskgjuse provade fiskelyckan innan den drog vidare söderut.

Även idag stabil insats av Peder och Klas. Trevligt besök och god hjälp under hela märkpasset av Bosse Johansson.

- Henrik Johansson -

18 augusti - Trevlig morgon

Förevisning, foto: Peder Winding
      border=
En tapper skara, tog skydd under paraply för det vatten som föll från trädens löv... (foto: Peder Winding).

En liten tapper skara KOF-medlemmar mötte upp till dagens KOF-förevisning. Till en början rejält blött och fuktigt efter nattens regn men efterhand uppehåll, något ökande vindar och allt torrare i både luften och i vegetationen. Ganska varmt redan i gryningen med 17 grader och bra förutsättningar med ett relativt kompakt molntäcke under hela morgonen.

Vi hade förhoppningar om god fågeltillgång och bra förutsättningar för en lyckad förevisning och turen var denna gång på vår sida. Totalt fram t o m kl 12 ringmärktes 212 individer fördelade på 24 olika arter. I fångsten god artsammansättning med flera trevliga visningsobjekt, bl a härmsångare, steglits, svartvit flugsnappare och törnskata. Nya arter för säsongen, vilka indikerar att hösten är i antågande, var rödhake och trädpiplärka.

Törnskata, ungfågel, foto: Perder Winding   Törnskata, gammal, foto: Peder Winding
Törnskata, ungfågel (tv) och gammal fågel (th) (foto: Peder Winding).

Svartvit flugsnappare, ungfågel, foto: Perder Winding   Svartvit flugsnappare, gammal, foto: Peder Winding
Svartvit flugsnappare, ungfågel (tv) och gammal fågel (th) (foto: Peder Winding).

Trädpiplärka, foto: Perder Winding   Rödhake, ungfågel, foto: Peder Winding
Trädpiplärka och rödhake - tecken på att den meteorologiska hösten närmar sig (foto: Peder Winding).

En ung rörsångare med främmande svensk ring avlästes liksom en gransångare som vi själv märkt ifjol.

Rörsångare, ungfågel foto: Peder Winding
      border=
Rörsångare, ungfågel - en fågel märkt denna säsong, fast någon annanstans i Sverige, spännande att få reda på var! (foto: Peder Winding).

I dammarna enstaka vadare, bl a mindre strandpipare och svartsnäppa. Antalet smådoppingar är stadigt ökande så här års, idag räknades 13 ex. Till detta en skaplig rovfågellista med exempelvis havsörn, fiskgjuse, bivråk och brun kärrhök. En kungsfiskare sågs som hastigast och en gräshoppsångare sjöng sporadiskt under tidgare delen av morgonen.

Tack till Peder, Klas , Moa, Mårten och Bengt för gott dagsverke.

- Henrik Johansson -

 
DATUM:  30-
jun
09-
jul
14-
jul
20-
jul
24-
jul
27-
jul
28-
jul
03-
aug
04-
aug
07-
aug
09-
aug
11-
aug
18-
aug
SUMMA  
Tid 04.30-
10.30
04.30-
10.30
04.30-
12.00
04.30-
10.30
04.45-
10.45
04.15-
10.30
04.20-
09.50
04.15-
11.30
04.50-
11.20
05.00-
10.30
15.45-
20.30
05.00-
09.30
06.00-
12.00
   

                             
Backsvala                              Backsvala
Bergfink                              Bergfink
Björktrast                             Björktrast
Blåhake                             Blåhake
Blåmes 16  22  14  11          73  Blåmes
Bofink                             Bofink
Buskskvätta                            
Buskskvätta
Citronärla                             Citronärla
Drillsnäppa                             Drillsnäppa
Dvärgbeckasin                             Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin                             Enkelbeckasin
Entita                              Entita
Flodsångare                             Flodsångare
Forsärla                             Forsärla
Gransångare 18  13  33  16  20  23  14  26  187  Gransångare
Grå flugsnappare                              Grå flugsnappare
Gråsiska                              Gråsiska
Gråsparv                             Gråsparv
Gräshoppsångare           22 
Gräshoppsångare
Grönbena                             Grönbena
Grönfink             12  Grönfink
Grönsiska                             Grönsiska
Grönsångare                         Grönsångare
Gulsparv                     Gulsparv
Gulärla                       Gulärla
Gärdsmyg                 Gärdsmyg
Gök                             Gök
Göktyta                         Göktyta
Hornuggla                              Hornuggla
Hussvala                              Hussvala
Hämpling                       Hämpling
Härmsångare               13  Härmsångare
Hökångare                             Höksångare
Järnsparv       29  Järnsparv
Koltrast             23  Koltrast
Kungsfiskare                         Kungsfiskare
Kungsfågel                             Kungsfågel
Kärrsångare 19  22  25  42  50  51  16  59  48  25  19  22  32  430  Kärrsångare
Ladusvala                              
Ladusvala
Lövsångare 14  13  10  11  23  17  14  23  161  Lövsångare
Näktergal           12  Näktergal
Nötväcka                             Nötväcka
Pilfink                       Pilfink
Pungmes                              Pungmes
Ringduva                         Ringduva
Rosenfink                         Rosenfink
Rödhake                         Rödhake
Rödstjärt       28  Rödstjärt
Rörsångare 14  15  23  20  12  20  42  21  16  10  25  35  255  Rörsångare
Skata                         Skata
Skogssnäppa                             Skogssnäppa
Skäggmes                             Skäggmes
Småfläckig sumphöna                             Småfläckig sumphöna
Sparvhök                              Sparvhök
Stare                         Stare
Steglits                       Steglits
Stenknäck                             Stenknäck
Stenskvätta                             Stenskvätta
Större hackspett                         Större hackspett
Svart rödstjärt                       Svart rödstjärt
Svarthätta   10    48  Svarthätta
Svartvit flugsnappare                     Svartvit flugsnappare
Sånglärka                             Sånglärka
Sädesärla                     Sädesärla
Sävsparv 14  19    74  Sävsparv
Sävsångare   51  Sävsångare
Talgoxe       42  Talgoxe
Taltrast                     Taltrast
Trastsångare                              Trastsångare
Trädgårdssångare 10  62  Trädgårdssångare
Trädkrypare                              
Trädkrypare
Trädpiplärka                        
Trädpiplärka
Törnskata                       Törnskata
Törnsångare 25  13  17  13  10  22  131  Törnsångare
Vassångare                             Vassångare
Vattenrall                             Vattenrall
Vattensångare                              Vattensångare
Ängspiplärka                             Ängspiplärka
Ärtsångare       22  Ärtsångare
Rör-/Sävsångare                              Rör-/Sävsångare
SUMMA 138  145  181  154  128  157  43  214  126  80  69  83  212  1730  SUMMA
 
Kontakta KOF