Ringmärkning 2019 i Hasslarp

 

Stämningsbild från första morgonen 2019, foto: Peder Winding
      border=
Stämningsbild från "första morgonen" 2019 (foto: Peder Winding).

Säsongsstart - 30 juni

Premiärdags!

Tidig morgonsamling vid dammarna kl 04.00 för att inleda den 25:e ringmärkningssäsongen. Micke J, Mårten och Peder på plats enligt överenskommelse. Ganska svaga vindar från västsektorn, soligt och omkring 15 grader. Efterhand snabbt stigande temperatur och ökande sydvind vilket gjorde att vi la ihop strax efter kl 10 då det redan blivit rejält varmt.

Under hela morgonen ganska mycket fågel att hantera. Samtliga av de arter vi fångar har redan flygga eller åtminstone ungar som lämnat boet.

Totalt märkte vi 138 fåglar av 17 olika arter varav hela 25 törnsångare, vilket var nytt dagsrekord. Även kärrsångare, gransångare, blåmes och rörsångare märktes i tvåsiffriga antal.

Större hackspett, ungfågel foto: Peder Winding
      border=
Lite oväntat fastnade även en ung större hackspett vilket är ovanligt. Totalt har vi sedan starten för 25 säsonger sedan endast märkt 4 individer (foto: Peder Winding).

Lövsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
En gammal lövsångare (2+) som är i full ruggning (foto: Peder Winding).

Som brukligt vid premiärer fångades och avlästes många redan märkta individer. Denna gång hela 38 st vilket är en summa vi tidigare ej varit i närheten av. 22 av dessa hade vi kontrollerat tidigare och några dessutom vid mer än ett tillfälle.

Törnsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Törnsångare (2+) märkte vi med nytt dagsrekord, 25 ex (foto: Peder Winding).

Äldst var en kärrsångare som vi ringmärkt som ungfågel i slutet av juli 2012. Fågeln var alltså 7 år vilket var nytt åldersrekord för kärrsångare ringmärkt i Hasslarp. En annan gammal kärrsångare visade sig vara ringmärkt sommaren 2013 och en gammal rörsångare säsongen 2014. Bland kontrollerna kan även nämnas en främmande svenskmärkt trädgårdssångare samt vår första egenkontroll av gärdsmyg.

Kärrsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Kärrsångare (2+) (foto: Peder Winding).

Rörsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Rörsångare (2+) (foto: Peder Winding).

Sävsångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Sävsångare (2+) (foto: Peder Winding).

Trädgårdssångare, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Trädgårdssångare (2+) (foto: Peder Winding).

Näktergal, 2+ foto: Peder Winding
      border=
Näktergal (2+) (foto: Peder Winding).

I och kring dammarna sågs ett 15-tal grönbenor samt någon skogssnäppa. En lärkfalk drog förbi och en 2k pilgrimsfalk jagade. Två gräshoppsångare sjöng under morgonen och en forsärla flög över.

- Henrik Johansson -

9 juli - en "juvel" i fångsten!

Kungsfiskare ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Kungsfiskare, ungfågel (10) (foto: Peder Winding).

Efter en längre period av ostadigt väder äntligen läge igen för ett ringmärkarpass vid dammarna! Samling för nätuppsättning kl. 04.00. Mestadels mulet men inget regn, måttliga något ökande vindar från nordväst och omkring 15 grader.

God blandning av flygga ungfåglar och häckande gamla fåglar. Tar sannolikt minst någon vecka till innan de första gamla fåglarna börjar lägga på sig fett inför flyttningen söderut.

Trots att vinden störde en del i vissa nät blev resultatet bra med totalt 145 nymärkningar av 19 olika arter. Fortsatt gott om både blåmes och kärrsångare med 22 st av varje. Dagens sällsyntheter i fångsten var två gamla gräshoppsångare och en ung kungsfiskare.

Gräshoppsångare 2 år eller äldre, foto: Peder Winding
      border=
Gräshoppsångare 2 år eller äldre (2+) (foto: Peder Winding).

Näktergal ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Näktergal, ungfågel (10) (foto: Peder Winding).

Bland 13 äldre egenkontroller av fåglar vi märkt tidigare säsonger var det tre som stack ut lite extra. Två kärrsångare, båda märkta som ungfåglar -14 respektive -15, samt en minst 6 år gammal sävsparvhanne märkt som gammal hanne i juli 2014.

Hämpling ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Hämpling, ungfågel (10) (foto: Peder Winding).

Rödstjärt ungfågel, foto: Peder Winding
      border=
Rödstjärt, ungfågel (10) (foto: Peder Winding).

En mycket långvingad kärrsångare, gammal fågel, 2+, foto: Peder Winding
      border=
En ovanligt långvingad kärrsångare (2+), 75 mm, vilket är "rekord" för vår del (foto: Peder Winding).

Tidigt under morgonen flög en adult svarttärna mellan dammarna. I vadarväg bl a en ad skärfläcka med 3 vuxna ungfåglar, sex rastande kärrsnäppor, några brushanar och en svartsnäppa. Både pilgrimsfalk och duvhök visade sig tillfälligt liksom tre grävlingar.

Gott slit under morgonen av Henrik E, Peder W och Klas R. Tack till samtliga. Därutöver flera skådare som besökte eller kilade förbi märkplatsen, bl a alltid lika sympatiske Lennart S.

- Henrik Johansson -

14 juli - gransångarrekord!

Gransångare gammal fågel, kontroll, foto: Peder Winding
      border=
Gransångare, adult - under morgonen dagsrekord med 33 ex i näten, detta ex dock en gammal kontroll (foto: Peder Winding).

Säsongens tredje märktillfälle blev det hittills bästa mycket tack vara att vädret var optimalt. Ett jämnt molntäcke, svaga vindar från västsektorn och lagom ljummen temperatur på 14 -20 grader.

Två nätplatserna i vassruggen foto: Peder Winding
      border=
De två nätplatserna i vassruggen i sydvästra Fleningedammen togs i bruk vilket innebar att vi totalt nyttjade hela 26 nät (foto: Peder Winding).

Precis som i tisdags god blandning av både äldre och yngre fåglar. Resultatet stannade på fina 181 nymärkningar av hela 22 olika arter med en klar dominans av gransångare med 33 märkta, vilket var nytt dagsrekord. Bland gransångarna var det en individ som utseendemässigt klart avvek från de övriga och fick tankarna att skena iväg mot rasen/underarten ibericus. Fågeln fotodokumenterades och fjäderprov insamlades för vidare studier och undersökning.

Sädesärla, ungfågel, foto: Perder Winding   Gulärla, ungfågel, foto: Peder Winding
Sädesärla (tv) och gulärla, båda ungfåglar (10) (foto: Peder Winding).

Glädjande nu att det börjar trilla i en del unga gräshoppsångare vilket indikerar att häckningarna gått bra. Under morgonen märktes fem ungfåglar medan ett av revirens stationära hannar fortfarande undgått fångas.

grashoppsangare, ungfågel (10) foto: Peder Winding
      border=
Gräshoppsångare, ungfågel. Paren i området börjar nu få ut ungar och fem fångades under morgonen (foto: Peder Winding).

Listan med äldre egenkontroller utökades med elva av sex arter bl.a. en koltrasthanne som märktes som 2k+ i juli 2013 och som vi kontrollerade två år senare har alltså uppnått en ålder av minst 7 år! En gransångare som märktes som 2k+ i mitten av juli 2016 och som vi inte haft kontakt med sedan dess har nu nått en ålder av minst 4 år vilket sannolikt är en ovanligt hög ålder för arten.

Skata - den sjätte för verksamheten, morgonens största raritet! foto: Peder Winding
      border=
Skata - den sjätte för verksamheten, morgonens största raritet! (foto: Peder Winding).

För övrigt relativt gott om rastande fåglar i Fleningedammarna. Ovanligast idag var en fin utfärgad svarthalsad dopping som upptäcktes under morgonen. I vadarväg bl a fyra mosnäppor, några brushanar samt en adult mindre strandpipare med minst 3 pulli.

Fullt med med folk vid märkbordet, foto: Peder Winding
      border=
Fullt vid märkbordet - gott om folk på plats idag! (foto: Peder Winding).

Dagens personalstyrka bestod av Klas, Moa, Micke, Mats, Peder, Mårten samt undertecknad. Besökte märkplatsen gjorde Nellie G, Christer S och Björn E. Därutöver många som tilfälligt kom förbi märkplatsen på väg mot plattformen varifrån den svarthalsade kunde kryssas av.

- Henrik Johansson - 

DATUM:  30-
jun
09-
jul
14-
jul
SUMMA  
Tid 04.30-
10.30
04.30-
10.30
04.30-
12.00
   

         
Backsvala          Backsvala
Bergfink          Bergfink
Björktrast         Björktrast
Blåhake         Blåhake
Blåmes 16  22  14  52  Blåmes
Bofink         Bofink
Buskskvätta        
Buskskvätta
Citronärla         Citronärla
Drillsnäppa         Drillsnäppa
Dvärgbeckasin         Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin         Enkelbeckasin
Entita          Entita
Flodsångare         Flodsångare
Forsärla         Forsärla
Gransångare 18  13  33  64  Gransångare
Grå flugsnappare          Grå flugsnappare
Gråsiska          Gråsiska
Gråsparv         Gråsparv
Gräshoppsångare  
Gräshoppsångare
Grönbena         Grönbena
Grönfink     Grönfink
Grönsiska         Grönsiska
Grönsångare         Grönsångare
Gulsparv   Gulsparv
Gulärla     Gulärla
Gärdsmyg       Gärdsmyg
Gök         Gök
Göktyta         Göktyta
Hornuggla          Hornuggla
Hussvala          Hussvala
Hämpling     Hämpling
Härmsångare         Härmsångare
Hökångare         Höksångare
Järnsparv 10  Järnsparv
Koltrast   Koltrast
Kungsfiskare     Kungsfiskare
Kungsfågel         Kungsfågel
Kärrsångare 19  22  25  66  Kärrsångare
Ladusvala          
Ladusvala
Lövsångare 14  13  30  Lövsångare
Näktergal Näktergal
Nötväcka         Nötväcka
Pilfink         Pilfink
Pungmes          Pungmes
Ringduva          Ringduva
Rosenfink         Rosenfink
Rödhake         Rödhake
Rödstjärt   Rödstjärt
Rörsångare 14  15  23  62  Rörsångare
Skata       Skata
Skogssnäppa         Skogssnäppa
Skäggmes         Skäggmes
Småfläckig sumphöna         Småfläckig sumphöna
Sparvhök          Sparvhök
Stare     Stare
Steglits       Steglits
Stenknäck         Stenknäck
Stenskvätta         Stenskvätta
Större hackspett     Större hackspett
Svarthätta 17  Svarthätta
Svart rödstjärt         Svart rödstjärt
Svartvit flugsnappare       Svartvit flugsnappare
Sånglärka         Sånglärka
Sädesärla     1 Sädesärla
Sävsparv 14  26  Sävsparv
Sävsångare 17  Sävsångare
Talgoxe 20  Talgoxe
Taltrast     Taltrast
Trastsångare          Trastsångare
Trädgårdssångare 11  Trädgårdssångare
Trädkrypare          
Trädkrypare
Trädpiplärka          
Trädpiplärka
Törnskata         Törnskata
Törnsångare 25  13  17  55  Törnsångare
Vassångare         Vassångare
Vattenrall         Vattenrall
Vattensångare          Vattensångare
Ängspiplärka         Ängspiplärka
Ärtsångare     Ärtsångare
Rör-/Sävsångare          Rör-/Sävsångare
SUMMA 138  145  181  464  SUMMA
 
Kontakta KOF