Ringmärkning i Hasslarp 1995 - 2018

 

Ringmärkare på väg ut på nätrunda (foto Peder Winding) Ringmärkare på väg ut på en ny nätrunda foto: Peder Winding.

Ringmärkning på Hasslarps sockerbruksdammar har bedrivits sedan åtminstone slutet av 1960, om än i mycket sparsam omfattning och väldigt sporadisk.

Sedan 1995 har verksamheten ökat och framför allt har den blivit mera målinriktad och kontinuerlig. Antalet arter som fångats är hela 75 stycken och totalt har t.o.m. 2017 ringmärkts ca 25 700 individer.

Företrädesvis är det sångare som låter sig fångas på dammarna. Klart dominerande arter - med totalsummer över 4 900 ex för respektive - är kärrsångare och rörsångare.

När det gäller just kärrsångaren är det en art som vi uppmärksammde redan på tidigt 70-tal, då man betraktade arten som ovanlig och att fånga och ringmärka denna var därför lite speciellt. Kärrsångaren är numera den art som vi årligen märker flest individer av.

På våra "ringmärkningssidor" hittar du aktuell sammanställning över arter och antal. Du kan också studera de olika åren lite närmare. Gå in via menyerna ovan. Här hittar du också lite statistik om "bästa dagssummor", egna kontroller och återfynd m.m.

För dig som gör ett återfynd av en ringmärkt fågel hittar du också en länk för detta till Ringmärkningscentralen.

Årets siffror - 2018

Säsongen 2018

De senaste åren har ringmärkningssäsongen börjat allt tidigare. Hur det blir i år återstår att se. Mer därom kommer du att kunna läsa på denna sida framöver.

En del förberedelsearbet har redan påbörjats. Gamla nätgator har röjts upp och några nya har tillkommit.

Förberedelsearbete är viktigt (foto: Klars Rosenkvist) Förberedelsearbet är viktigt, Mårten och Henrik spanar in lämplig placering av nät, foto: Klas Rosenkvist.

Efter "mjukstart" med förberedelsearbetet drog ringmärkningen igång dem 24 juni. Vad som hände denna morgon och även kommande märkningstillfällen under säsongen 2018, hittar du på denna sida.

Hur det sett ut tidigare år hittar du ovan i "rullgardinsmenyn säsonger".

Kontroller vi gjort.

Återfynd av våra märkningar.

Kontakta KOF