Totalsummor i Hasslarp

 

"Topp tre" antalsmässigt genom åren

Kärrsångare, foto: Peder Winding   Rörsångare, foto: Lars Nilsson
Plats 1 - Kärrsångare (foto: Peder Winding)       Plats 2 - Rörsångare (foto: Lars Nilsson)

               Lövångare, foto: Johan Stenlund
               Plats 3 - Lövsångare, 1k och 2k+ (foto: Mårten Müller)

 

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art.

Vill du se fördelningen av märkningarna åren 1995-2018, klicka på denna länk så får du en uppdelning.

   

 

  Summa
 År  
1995 - 2019 
 Antal nättimmar 28307
 Kärrsångare 6145 
 Rörsångare 5751 
 Lövsångare 2645 
 Sävsparv 2010 
 Törnsångare 2022 
 Gransångare 1680 
 Sävsångare 1460 
 Blåmes 1228 
 Järnsparv 1018 
 Talgoxe   1008 
 Svarthätta 754 
 Trädgårdssångare 582 
 Ärtsångare 450 
 Rödhake   422 
 Grönfink 396 
 Rödstjärt 323 
 Trädpiplärka 323 
 Ladusvala 287 
 Näktergal 226 
 Gräshoppsångare 204 
 Koltrast 202 
 Steglits 150 
 Gulärla 140 
 Härmsångare 122 
 Gärdsmyg 121 
 Törnskata 102 
 Stare 84 
 Pilfink 79 
 Taltrast 70 
 Svartvit flugsnappare   65 
 Hämpling   55 
 Björktrast 46 
 Buskskvätta 44 
 Sädesärla 40 
 Enkelbeckasin   37 
 Gulsparv 23 
 Gråsparv 22 
 Grå flugsnappare 21 
 Bofink   17 
 Gråsiska 14 
 Pungmes 13 
 Grönsiska   12 
 Göktyta 12 
 Kungsfågel   11 
 Skogssnäppa  
 Kungsfiskare  
 Vattenrall  
 Skäggmes
 Grönsångare  
 Backsvala  
 Gök
 Skata  
 Svart rödstjärt  
 Höksångare  
 Trastsångare
 Ängspiplärka
 Drillsnäppa
 Ringduva  
 Rosenfink
 Större hackspett  
 Trädkrypare
 Grönbena
 Bergfink  
 Entita
 Nötväcka
 Vassångare
 Hussvala
 Blåhake
 Citronärla
 Dvärgbeckasin
 Flodsångare
 Forsärla
 Hornuggla
 Småfläckig sumphöna
 Sparvhök
 Stenknäck
 Stenskvätta
 Sånglärka
 Vattensångare
 Rör-/Sävsångare (1) 
 SUMMA   30559 
 Antal arter 79(80) 

 

Kontakta KOF