Totalsummor i Hasslarp

 

"Topp tre" antalsmässigt genom åren

Kärrsångare, foto: Peder Winding   Rörsångare, foto: Lars Nilsson
Plats 1 - Kärrsångare (foto: Peder Winding)       Plats 2 - Rörsångare (foto: Lars Nilsson)

               Lövångare, foto: Johan Stenlund
               Plats 3 - Lövsångare, 1k och 2k+ (foto: Mårten Müller)

 

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art.

Vill du se fördelningen av märkningarna åren 1995-2018, klicka på denna länk så får du en uppdelning.

   

 

  Summa
År
1995 - 2018
Antal nättimmar 22600 
Kärrsångare 5664 
Rörsångare 5139 
Lövsångare 2309 
Sävsparv 1932 
Törnsångare 1727 
Sävsångare 1375 
Gransångare 1359 
Blåmes 1141 
Talgoxe   922 
Järnsparv 811 
Svarthätta 596 
Trädgårdssångare 469 
Ärtsångare 386 
Rödhake 377 
Grönfink 364 
Rödstjärt 284 
Ladusvala 274 
Trädpiplärka 226 
Näktergal 209 
Koltrast 179 
Gräshoppsångare 174 
Gulärla 133 
Steglits 120 
Härmsångare 108 
Törnskata 92 
Gärdsmyg 77 
Pilfink 70 
Stare 61 
Svartvit flugsnappare 58 
Taltrast 52 
Hämpling 49 
Björktrast 45 
Buskskvätta 40 
Sädesärla 31 
Enkelbeckasin 29 
Gråsparv 22 
Grå flugsnappare 19 
Gråsiska 14 
Pungmes 13 
Bofink   13 
Skogssnäppa   10 
Grönsiska
Gulsparv  
Vattenrall  
Grönsångare
Göktyta
Backsvala  
Kungsfiskare  
Kungsfågel
Gök
Höksångare  
Trastsångare
Skata  
Svart rödstjärt  
Trädkrypare    3 
Grönbena
Rosenfink  
Ringduva  
Bergfink  
Drillsnäppa
Entita
Nötväcka
Större hackspett  
Vassångare
Ängspiplärka  
Blåhake
Citronärla
Flodsångare
Forsärla
Hornuggla
Hussvala
Småfläckig sumphöna
Sparvhök
Stenknäck
Stenskvätta
Sånglärka
Vattensångare
Rör-/Sävsångare
SUMMA 26925 
Antal Arter 77 

 

Kontakta KOF