Totalsummor i Hasslarp

 

"Topp tre" antalsmässigt genom åren

Kärrsångare, foto: Peder Winding   Rörsångare, foto: Lars Nilsson
Plats 1 - Kärrsångare (foto: Peder Winding)       Plats 2 - Rörsångare (foto: Lars Nilsson)

               Lövångare, foto: Johan Stenlund
               Plats 3 - Lövsångare, 1k och 2k+ (foto: Mårten Müller)

 

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art.

Vill du se fördelningen av märkningarna åren 1995-2018, klicka på denna länk så får du en uppdelning.

   

 

  Summa
 År  
1995 - 2019 
 Antal nättimmar 24550 
 Kärrsångare 5782 
 Rörsångare 5314 
 Lövsångare 2451 
 Sävsparv 2015 
 Törnsångare 1826 
 Gransångare 1502 
 Sävsångare 1407 
 Blåmes 1273 
 Talgoxe   970 
 Järnsparv 939 
 Svarthätta 671 
 Trädgårdssångare 508 
 Rödhake   416 
 Ärtsångare 404 
 Grönfink 369 
 Rödstjärt 298 
 Ladusvala 285 
 Trädpiplärka 252 
 Näktergal 216 
 Koltrast 188 
 Gräshoppsångare 186 
 Gulärla 141 
 Steglits 140 
 Gärdsmyg 109 
 Härmsångare 108 
 Törnskata 98 
 Pilfink 75 
 Taltrast 68 
 Stare 64 
 Svartvit flugsnappare 59 
 Hämpling   50 
 Björktrast 46 
 Buskskvätta 42 
 Sädesärla 34 
 Enkelbeckasin   31 
 Gråsparv 22 
 Grå flugsnappare 19 
 Bofink   17 
 Gråsiska 14 
 Gulsparv 14 
 Pungmes 13 
 Grönsiska   12 
 Kungsfågel   11 
 Skogssnäppa   10 
 Göktyta  
 Vattenrall  
 Skäggmes
 Kungsfiskare  
 Backsvala  
 Grönsångare
 Gök
 Skata  
 Höksångare  
 Trastsångare
 Större hackspett  
 Svart rödstjärt  
 Ängspiplärka  
 Trädkrypare
 Grönbena
 Rosenfink  
 Ringduva  
 Bergfink  
 Drillsnäppa
 Entita
 Nötväcka
 Vassångare
 Hussvala
 Blåhake
 Citronärla
 Dvärgbeckasin
 Flodsångare
 Forsärla
 Hornuggla
 Småfläckig sumphöna
 Sparvhök
 Stenknäck
 Stenskvätta
 Sånglärka
 Vattensångare
 Rör-/Sävsångare
 SUMMA 28280 
 Antal Arter 79 

 

Kontakta KOF