Sträckräkning av rovfåglar i Hittarp 2000

Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg. Observatörer dessutom Mårten Müller, Johan Stenlund, Jan & Aina Persson, Bengt Andersson och Mats Rellmar.

Sammanställning hela hösten 2000

Klicka på resp. månad för detaljerad sammanställning.

           
Månad Augusti
September


Oktober

November
Summa
Bivråk 314 394 0 0 708
Brun glada 1 0 0 0 1
Röd glada 8 14 9 1 32
Havsörn 0 1 0 0 1
Ormörn 0 0 0 0 0
Brun kärrhök 44 53 2 0 99
Stäpphök 0 0 0 0 0
Blå kärrhök 2 30 17 3 52
Ängshök 0 0 0 0 0
Duvhök 0 0 3 0 3
Sparvhök 101 488 926 122 1637
Ormvråk 39 1017 5424 1579 8059
Fjällvråk 0 1 55 4 60
Mindre skrikörn 0 0 0 0 0
Större skrikörn 0 0 0 0 0
Kungsörn 0 0 0 0 0
Fiskgjuse 12 15 1 0 28
Tornfalk 11 45 18 3 77
Aftonfalk 0 0 0 0 0
Stenfalk 2 18 21 1 42
Lärkfalk 1 1 0 0 2
Pilgrimsfalk 0 4 1 0 5
  535 2081 6477 1714 10807

Augusti 2000

Datum 9
aug
13
aug
19
aug
23
aug
25
aug
26
aug
27
aug
Summa  
Tid 12.30-
16.00
10.00-
15.30
13.00-
17.30
  15.00-
16.10
07.30-
16.00
10.40-
14.00
   
                   
Bivråk   31 23 1 10 232 17 314 Bivråk
Brun glada         1     1 Brun glada
Röd glada   5 1     2   8 Röd glada
Havsörn               0 Havsörn
Ormörn               0 Ormörn
Brun kärrhök 1 14 5 1 2 21 1 44 Brun kärrhök
Stäpphök               0 Stäpphök
Blå kärrhök   1       1   2 Blå kärrhök
Ängshök               0 Ängshök
Duvhök               0 Duvhök
Sparvhök   12 12   4 63 10 101 Sparvhök
Ormvråk   14 4     18 3 39 Ormvråk
Fjällvråk               0 Fjällvråk
Mindre skrikörn               0 Mindre skrikörn
Större skrikörn               0 Större skrikörn
Kungsörn               0 Kungsörn
Fiskgjuse   3 5     4   12 Fiskgjuse
Tornfalk   2 3     5 1 11 Tornfalk
Aftonfalk               0 Aftonfalk
Stenfalk           2   2 Stenfalk
Lärkfalk           1   1 Lärkfalk
Pilgrimsfalk               0 Pilgrimsfalk
  1 82 53 2 17 349 32 535  

September 2000

Datum 1
sep
3
sep
4
sep
5
sep
7
sep
9
sep
10
sep
15
sep
16
sep
17
sep
18
sep
19
sep
20
sep
21
sep
22
sep
23
sep
24
sep
30
sep
Summa  
Tid 14.00-
17.30
10.30-
14.30
16.00-
17.00
17.00-
18.00
10.00-
11.00
07.00-
12.40
11.45-
16.15
07.30-
09.00
11.30-
13.00
07.20-
13.20
09.00-
13.00
08.30-
13.00
08.00-
14.00
09.00-
15.10
09.00-
11.45
8.30-
14.15
10.40-
15.15
10.00-
14.50
   
                    15.00-
16.30
16.00-
17.30
                 
Bivråk 180 106 1 3   1 1     53 7 13 14 12     1 2 394 Bivråk
Brun glada                                     0 Brun glada
Röd glada             2     1 2 1 1 3   2   2 14 Röd glada
Havsörn   1                                 1 Havsörn
Ormörn                                     0 Ormörn
Brun kärrhök 2 17         1   1 7   3 2 8 2 6 4   53 Brun kärrhök
Stäpphök                                     0 Stäpphök
Blå kärrhök   1       1 1 1   5 2 2 3 4 2 3 3 2 30 Blå kärrhök
Ängshök                                     0 Ängshök
Duvhök                                     0 Duvhök
Sparvhök 33 119     2 40 7 2 5 91 24 21 20 37 15 22 17 33 488 Sparvhök
Ormvråk 25 67   6 15 7 23     18 11 20 61 102 87 161 107 307 1017 Ormvråk
Fjällvråk                   1                 1 Fjällvråk
Mindre skrikörn                                     0 Mindre skrikörn
Större skrikörn                                     0 Större skrikörn
Kungsörn                                     0 Kungsörn
Fiskgjuse   10         1     1     1     1   1 15 Fiskgjuse
Tornfalk   10         1     8 1 4 5 4 2 1 1 8 45 Tornfalk
Aftonfalk                                     0 Aftonfalk
Stenfalk   3 1     1 4 1   1     1 1   1   4 18 Stenfalk
Lärkfalk             1                       1 Lärkfalk
Pilgrimsfalk         1   3                       4 Pilgrimsfalk
  240 334 2 9 18 50 45 4 6 186 47 64 108 171 108 197 133 359 2081  

Oktober 2000

Datum 1
okt
7
okt
10
okt
11
okt
12
okt
13
okt
14
okt
15
okt
16
okt
22
okt
23
okt
24
okt
26
okt
27
okt
28
okt
29
okt
    Summa  
Tid 08.00-
14.00
07.15-
13.00
14.00-
15.00
13.00-
14.50
11.50-
16.00
08.00-
12.00
08.30-
14.00
11.00-
16.15
9.30-
10.30
09.50-
11.45
11.30-
12.15
10.30-
12.00
12.00-
13.30
13.30-
17.15
08.15-
16.00
15.00-
16.00
       
    14.00-
16.15
            12.00-
14.20
14.30-
16.00
                   
Bivråk                                     0 Bivråk
Brun glada                                     0 Brun glada
Röd glada 2 4   2 1                           9 Röd glada
Havsörn                                     0 Havsörn
Ormörn                                     0 Ormörn
Brun kärrhök 2                                   2 Brun kärrhök
Stäpphök                                     0 Stäpphök
Blå kärrhök   11   1         1         4         17 Blå kärrhök
Ängshök                                     0 Ängshök
Duvhök               1           1 1       3 Duvhök
Sparvhök 31 125 11 9 119 3 7 104 137 67 46 35 5 76 149 2     926 Sparvhök
Ormvråk 257 766 47 132 928   102 753 210 26 153 483 268 529 746 24     5424 Ormvråk
Fjällvråk 2 3     1     1 10 1 2     14 21       55 Fjällvråk
Mindre skrikörn                                     0 Mindre skrikörn
Större skrikörn                                     0 Större skrikörn
Kungsörn                                     0 Kungsörn
Fiskgjuse         1                           1 Fiskgjuse
Tornfalk 5 5     1     1 2 2         2       18 Tornfalk
Aftonfalk                                     0 Aftonfalk
Stenfalk 1 6 1   4 2   1 2 1       3         21 Stenfalk
Lärkfalk                                     0 Lärkfalk
Pilgrimsfalk     1                               1 Pilgrimsfalk
  300 920 60 144 1055 5 109 861 362 97 201 518 273 627 919 26     6477  

November 2000

Datum 3 nov 4 nov 11 nov Summa  
Tid 07.30-
13.30
08.30-
13.30
09.10-
11.45
   
Bivråk       0 Bivråk
Brun glada       0 Brun glada
Röd glada   1   1 Röd glada
Havsörn   1   1 Havsörn
Ormörn       0 Ormörn
Brun kärrhök       0 Brun kärrhök
Stäpphök       0 Stäpphök
Blå kärrhök   2 1 3 Blå kärrhök
Ängshök       0 Ängshök
Duvhök       0 Duvhök
Sparvhök 38 75 9 122 Sparvhök
Ormvråk 670 844 65 1579 Ormvråk
Fjällvråk 3 1   4 Fjällvråk
Mindre skrikörn       0 Mindre skrikörn
Större skrikörn       0 Större skrikörn
Kungsörn       0 Kungsörn
Fiskgjuse       0 Fiskgjuse
Tornfalk 1 2   3 Tornfalk
Aftonfalk       0 Aftonfalk
Stenfalk 1     1 Stenfalk
Lärkfalk       0 Lärkfalk
Pilgrimsfalk       0 Pilgrimsfalk
  713 926 75 1714  


© KOF 2000-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Senast uppdaterad 2019-01-04 av Christer Strid.