Sträckräkning av rovfåglar i Hittarp 2002

Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg. Observatörer dessutom Mårten Müller, Johan Stenlund, Bengt Andersson, Mats Rellmar, Oscar Lindberg samt Patrik Söderberg
 

Sammanställning hela hösten 2002
Klicka på resp. månad för detaljerad sammanställning.
 

             
Månad Augusti
September


Oktober

November
Summa Totalt
år 2000
Bivråk 31 163 0 0 194 708
Brun glada 0 0 0 0 0 1
Röd glada 2 6 10 1 19 32
Havsörn 0 1 0 2 3 1
Brun kärrhök 31 54 2 0 87 99
Blå kärrhök 0 12 44 1 57 52
Obest kärrhök 0 5 1 0 6 0
Ängshök 0 0 0 0 0 0
Duvhök 0 0 3 2 5 3
Sparvhök 12 246 539 19 816 1637
Ormvråk 19 1887 5626 391 7923 8059
Fjällvråk 0 9 19 6 34 60
Kungsörn 0 0 0 0 0 0
Fiskgjuse 13 8 0 0 21 28
Tornfalk 3 13 6 0 22 77
Aftonfalk 0 0 0 0 0 0
Stenfalk 0 16 18 0 34 42
Lärkfalk 0 4 1 0 5 2
Pilgrimsfalk 1 5 1 0 7 5
  112 2429 6270 422 9233 10807
 

Augusti 2002

Datum 15
aug
17
aug
18
aug
19
aug
24
aug
25
aug
Summa  
2000
Tid 06.15-
07.15
  08.00-
13.00
  09.00-
12.00
09.30-
14.00
     
                   
Bivråk     2 7 7 15 31 Bivråk 314
Brun glada               Brun glada 1
Röd glada     1     1 2 Röd glada 8
Havsörn               Havsörn 0
Brun kärrhök 1 1 9 3 6 11 31 Brun kärrhök 44
Blå kärrhök               Blå kärrhök 2
Obest kärrhök               Obest kärrhök 0
Ängshök               Ängshök 0
Duvhök               Duvhök 0
Sparvhök     5   3 4 12 Sparvhök 101
Ormvråk   6 8 3 2   19 Ormvråk 39
Fjällvråk               Fjällvråk 0
Kungsörn               Kungsörn 0
Fiskgjuse   1 2 3 2 5 13 Fiskgjuse 12
Tornfalk           3 3 Tornfalk 11
Aftonfalk               Aftonfalk 0
Stenfalk               Stenfalk 2
Lärkfalk               Lärkfalk 1
Pilgrimsfalk     1       1 Pilgrimsfalk 0
  1 8 28 16 20 39 112   535

September 2002

Datum 1
sep
4
sep
6
sep
8
sep
10
sep
11
sep
12
sep
15
sep
17
sep
18
sep
21
sep
22
sep
23
sep
24
sep
25
sep
26
sep
27
sep
28
sep
Summa   2000
Tid 06.10-
13.50

fm 
12.30-
13.45
11.20-
14.00
10.45-
14.00
10.00-
13.30
07.10-
13.00
06.30-
16.00
08.00-
10.00
08.00-
12.00
08.00-
15.30
08.00-
10.00
07.30-13.00 08.15-
11.00
07.25-16.00 16.00-
17.45
07.35-16.15 09.45-
14.50
     
                                           
Bivråk 2 12 47   41 32 1 20     5 2         1   163 Bivråk 394
Brun glada                                     0 Brun glada 0
Röd glada       1 1 1         2           1   6 Röd glada 14
Havsörn                                 1   1 Havsörn 1
Brun kärrhök 1   1 5 19 5 5 3 1 2 3 3 1       5   54 Brun kärrhök 53
Blå kärrhök 1           1 2         1       7   12 Blå kärrhök 30
Obest kärrhök               1             1   3   5 Obest kärrhök 0
Ängshök                                     0 Ängshök 0
Duvhök                                     0 Duvhök 0
Sparvhök   5 2 8 35 17 4 26 5 3 27 3 16   6 8 69 12 246 Sparvhök 488
Ormvråk     3 5 35 54 6 20 2 45 272 25 63 5 77 265 1000 10 1887 Ormvråk 1017
Fjällvråk                     3 1 2       3   9 Fjällvråk 1
Kungsörn                                     0 Kungsörn 0
Fiskgjuse 1   1 2   1   2   1                 8 Fiskgjuse 15
Tornfalk         4   1 4       1 1   1   1   13 Tornfalk 45
Aftonfalk                                     0 Aftonfalk 0
Stenfalk 2 1   1 2     3     1       2   1 3 16 Stenfalk 18
Lärkfalk       1 2 1                         4 Lärkfalk 1
Pilgrimsfalk 1       1     1           1 1       5 Pilgrimsfalk 4
  8 18 54 23 140 111 18 82 8 51 313 35 84 6 88 273 1092 25 2429   2081

Oktober 2002

Datum 5
okt
6
okt
7
okt
9
okt
11
okt
13
okt
15
okt
16
okt
20
okt
21
okt
25
okt
29
okt
30
okt
Summa   2000
Tid 06.50-16.30 09.00-13.00 08.30-11.30 09.00-10.30 10.00-11.30 09.50-14.00 13.00-14.00 11.30-13.30 11.00-14.30 08.20-15.00 10.10-14.15 12.00-14.00 08.30-12.30      
                                 
Bivråk                           0 Bivråk 0
Brun glada                           0 Brun glada 0
Röd glada 7 1             1 1       10 Röd glada 8
Havsörn                           0 Havsörn 0
Brun kärrhök 2               1         2 Brun kärrhök 2
Blå kärrhök 30 6 3             3 1     44 Blå kärrhök 17
Obest kärrhök 1                         1 Obest kärrhök 0
Ängshök                           0 Ängshök 0
Duvhök 2                     1   3 Duvhök 3
Sparvhök 213 28 9 8 9 10 9 11 42 117 36 21 26 539 Sparvhök 926
Ormvråk 3389 460 125 10 135 21 22 143 152 532 87 314 236 5626 Ormvråk 5424
Fjällvråk 8 3     1     1   5   1   19 Fjällvråk 55
Kungsörn                           0 Kungsörn 0
Fiskgjuse                           0 Fiskgjuse 1
Tornfalk 5   1                     6 Tornfalk 18
Aftonfalk                           0 Aftonfalk 0
Stenfalk 12 1       1       2 1 1   18 Stenfalk 21
Lärkfalk   1                       1 Lärkfalk 0
Pilgrimsfalk 1                         1 Pilgrimsfalk 1
  3670 500 138 18 145 32 31 155 196 660 125 338 262 6270   6477

November 2002

Datum  2
nov
16
nov
Summa   2000
Tid 08.30-
13.30
11.30-13.10      
Bivråk       Bivråk 0
Brun glada       Brun glada 0
Röd glada 1   1 Röd glada 1
Havsörn 2   2 Havsörn 1
Brun kärrhök       Brun kärrhök 0
Blå kärrhök 1   1 Blå kärrhök 3
Obest kärrhök       Obest kärrhök 0
Ängshök       Ängshök 0
Duvhök 2   2 Duvhök 0
Sparvhök 18 1 19 Sparvhök 122
Ormvråk 375 16 391 Ormvråk 1579
Fjällvråk 6   6 Fjällvråk 4
Kungsörn       Kungsörn 0
Fiskgjuse       Fiskgjuse 0
Tornfalk       Tornfalk 3
Aftonfalk       Aftonfalk 0
Stenfalk       Stenfalk 1
Lärkfalk       Lärkfalk 0
Pilgrimsfalk       Pilgrimsfalk 0
  405 17 422   1714


© KOF 2002-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Senast uppdaterad 2019-01-04 av Christer Strid