Rovfågelräkning i Hittarp 2003

Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg. Observatörer dessutom Mårten Müller, Johan Stenlund, Bengt Andersson, Mats Rellmar, Oscar Lindberg, Patrik Söderberg, Kristian Linde och Henrik Ehrenberg.

Se även sammanställningen av sjöfågelsträcket i Hittarp
 

Sammanställning hela våren 2003 - uppdaterad 2003-09-08
Klicka på resp. månad för detaljerad sammanställning.
 

             
Månad Mars April Maj Summa Totalt
år 2002
Totalt
år 2001
Bivråk     494 494 119 0
Brun glada   1 2 3 0 2
Röd glada 11 14 9 34 11 13
Havsörn 6 2   8 0 3
Brun kärrhök 2 53 13 68 42 32
Blå kärrhök 4 38 4 46 19 44
Obest kärrhök       0 0 0
Ängshök       0 1 0
Duvhök 6 1   7 4 5
Sparvhök 96 418 66 580 480 215
Ormvråk 6348 596 209 7153 1803 2050
Fjällvråk 5 52 1 58 44 55
Kungsörn       0 0 0
Fiskgjuse 5 48 11 64 50 33
Tornfalk 1 5 7 13 9 14
Aftonfalk       0 0 0
Stenfalk 1 15 10 26 14 17
Lärkfalk   6 7 13 15 0
Pilgrimsfalk 2 2   4 3 3
  6487 1251 833 8571 2614 2486

Mars 2003

Datum 12
mars
13
mars
14
mars
15
mars
16
mars
18
mars
20
mars
21
mars
22
mars
23
mars
26
mars
29
mars
30
mars
31
mars
Summa  
Tid 08.00-
11.00
07.00-
12.30
07.00-
18.00
06.30-
16.00
07.30-
14.00
07.30-
12.30
08.00-
11.00
13.00-
15.30
06.15-
13.10
06.00-
13.15
09.00-
16.15
07.00-
16.00
07.10-
19.10
07.10-
19.10
   
                    16.30-
18.40
           
Bivråk                             0 Bivråk
Brun glada                             0 Brun glada
Röd glada       2 6   2               11 Röd glada
Havsörn   1 2 2 1                   6 Havsörn
Brun kärrhök               1     1       2 Brun kärrhök
Blå kärrhök 1     1           1 1       4 Blå kärrhök
Obest kärrhök                             0 Obest kärrhök
Ängshök                             0 Ängshök
Duvhök       1   1   1 1 2         6 Duvhök
Sparvhök 1 3 13 11 10 2 5 4 4 5 12 3 10 13 96 Sparvhök
Ormvråk 109 192 2183 1273 469 174 1582 52 132 84 48 27 14 9 6348 Ormvråk
Fjällvråk     2       1 1     1       5 Fjällvråk
Kungsörn                             0 Kungsörn
Fiskgjuse                   1   1 1 2 5 Fiskgjuse
Tornfalk         1                   1 Tornfalk
Aftonfalk                             0 Aftonfalk
Stenfalk                   1         1 Stenfalk
Lärkfalk                             0 Lärkfalk
Pilgrimsfalk 1                         1 2 Pilgrimsfalk
  112 196 2200 1290 487 177 1590 59 137 94 63 31 25 25 6487  

April 2003

Datum 1
apr
2
apr
3
apr
4
apr
5
apr
7
apr
11
apr
12
apr
13
apr
14
apr
16
apr
17
apr
18
apr
19
apr
20
apr
21
apr
22
apr
23
apr
24
apr
25
apr
26
apr
27
apr
29
apr
Summa  
Tid 06.45-12.15 17.45-19.00 06.30-12.00 07.45-12.00 06.15-12.15 17.50-18.30 06.40-14.00 06.40-14.00 10.30-11.50 06.30-13.00 07.30-10.30 06.00-12.40 05.20-12.20 05.50-14.00 05.50-12.30 06.00-11.15 08.00-09.00 07.30-11.50 14.30-11.50 06.25-11.50 05.55-09.15 12.50-16.10 18.00-20.00    
        17.30-18.00         15.30-19.00   15.00-15.30   17.30-18.30     16.30-19.10 15.20-19.45 16.30-20.15              
Bivråk                                                 Bivråk
Brun glada                                 1             1 Brun glada
Röd glada                   1 1   4 2   2 1 2           14 Röd glada
Havsörn           1                       1           2 Havsörn
Brun kärrhök       1       1   1   4 3 10 3 8 11 5 1 1 2     53 Brun kärrhök
Blå kärrhök               2 1   1 3 2 3 2   6 17     1     38 Blå kärrhök
Obest kärrhök                                                 Obest kärrhök
Ängshök                                                 Ängshök
Duvhök                   1                             Duvhök
Sparvhök     4 18 11     13 8 33 3 14 50 38 32 19 53 83 3 2 3 4 3 418 Sparvhök
Ormvråk 8 2 5 20 14     47 21 31 6 31 68 36 23 30 117 109 3 2       596 Ormvråk
Fjällvråk             1 2 2 1   14 13 6   7 3 3           52 Fjällvråk
Kungsörn                                                 Kungsörn
Fiskgjuse     1   6 1 2 1 2 3 2 2 2 4 1 3 9 6       1 1 48 Fiskgjuse
Tornfalk                       2   1     1 1           5 Tornfalk
Aftonfalk                                               0 Aftonfalk
Stenfalk                   1   1 1   5   5 2           15 Stenfalk
Lärkfalk                               3   2           6 Lärkfalk
Pilgrimsfalk                   1             1             2 Pilgrimsfalk
  8 2 10 39 31 2 3 66 34 73 13 71 143 100 66 72 208 231 7 5 6 5 4 1251  

Maj 2003

Datum 1
maj
2
maj
3
maj
4
maj
5
maj
6
maj
7
maj
8
maj
9
maj
10
maj
12
maj
13
maj
16
maj
17
maj
18
maj
19
maj
20
maj
22
maj
25
maj
26
maj
27
maj
Summa  
Tid 08.00-14.00 05.40-13.50 09.40-13.00 05.30-14.30 05.30-11.20 15.00-17.10 05.30-15.10 05.20-11.45 05.30-13.40 07.15-12.45 05.20-06.10 10.00-11.30 05.30-13.00 05.30-12.20 09.30-10.00 10.30-13.30 14.30-17.00 08.15-10.40 09.50-17.00 05.40-15.45 05.45-10.30    
      15.20-17.00   12.40-15.15           11.15-15.10     16.40-17.30                  
Bivråk         1 1         5 1   25 1 104 26 5 107 215 3 494 Bivråk
Brun glada   1       1                               2 Brun glada
Röd glada         2 1     3     1   1           1   9 Röd glada
Havsörn                                           0 Havsörn
Brun kärrhök   1   1 3 1   1 1 2     1     1     1     13 Brun kärrhök
Blå kärrhök     1   1   1       1                     4 Blå kärrhök
Obest kärrhök                                           0 Obest kärrhök
Ängshök                                           0 Ängshök
Duvhök                                           0 Duvhök
Sparvhök   3 4 3 27 2 4 2 5 2 2     2       2 5 2 1 66 Sparvhök
Ormvråk   6 52 33 17 16 31 8 6 9 3   2 6     2 1 12 4 1 209 Ormvråk
Fjällvråk     1                                     1 Fjällvråk
Kungsörn                                           0 Kungsörn
Fiskgjuse 2 1     3 2           1   1           1   11 Fiskgjuse
Tornfalk 1     1     1       2               1 1   7 Tornfalk
Aftonfalk                                           0 Aftonfalk
Stenfalk 1   2 1 2   2           1             1   10 Stenfalk
Lärkfalk     1         1     1     1   1       2   7 Lärkfalk
Pilgrimsfalk                                           0 Pilgrimsfalk
  4 12 61 39 56 24 39 12 15 13 14 3 4 36 1 106 28 8 126 227 5 833  

Se även sammanställningen av sjöfågelsträcket i Hittarp


© KOF 2003-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Senast uppdaterad 2019-01-04 av Christer Strid.