Sträckräkning av rovfåglar i Hittarp våren 2001


Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg. Observatörer dessutom Mårten Müller, Bengt Andersson, Johan Stenlund, Patrik Söderberg, Jan & Aina Persson, Peter Bjurenståhl samt Peter Svensson.


Datum 10 feb 3 mar 4 mar 13 mar 16 mar 17 mar 18 mar 20 mar 22 mar 27 mar 28 mar 29 mar 30 mar 31 mar 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 7 apr 8 apr 10 apr 11 apr 14 apr 16 apr 19 apr 20 apr 21 apr 22 apr Summa
Tid 12.50-13.20 14.00-16.00 12.00-13.00 08.15-12.10 07.45-14.00 06.30-15.45 08.30-13.50 14.30-16.10 08.00-11.00 07.45-18.00 09.00-12.00 10.50-15.20 07.30-14.00 12.45-18.30 07.15-12.00 15.10-20.00 07.00-16.40 06.40-11.00 14.5-19.30 08.20-17.20 18.05-20.00 07.15-12.10 09.00-12.45 08.00-13.00 17.20-19.40 14.50-19.30 07.30-18.30 06.30-17.25  
16.20-17.45 14.30-18.00 17.20-19.10  
Bivråk 0 Bivråk
Brun glada                                                     2   2 Brun glada
Röd glada 1 2 3 2 1 1 1 2 13 Röd glada
Havsörn           1       1 1                                   3 Havsörn
Ormörn 0 Ormörn
Brun kärrhök           1       1 1       1   2       1 4     2 4 7 8 32 Brun kärrhök
Stäpphök 0 Stäpphök
Blå kärrhök                           1           1 2 3     16 2 9 10 44 Blå kärrhök
Ängshök 0 Ängshök
Duvhök     1 1                             1   1           1   5 Duvhök
Sparvhök 1 2 1 4 6 2 8 5 2 39 2 6 12 10 2 4 21 53 35 215 Sparvhök
Ormvråk 7 2 1 294 39 195 226 26 15 290 12 14 11 174 326 1 255 6 9 15 2 30 12 4 7 10 46 21 2050 Ormvråk
Fjällvråk 1 1 3 1 1 4 21 23 55 Fjällvråk
Mindre skrikörn                                                         0 Mindre skrikörn
Större skrikörn 0 Större skrikörn
Kungsörn                                                         0 Kungsörn
Fiskgjuse 1 1 3 1 3 3 1 5 5 7 3 33 Fiskgjuse
Tornfalk                   3     2 1           1   1   1     1 4 14 Tornfalk
Aftonfalk 0 Aftonfalk
Stenfalk                     1                   1     1   8 2 4 17 Stenfalk
Lärkfalk 0 Lärkfalk
Pilgrimsfalk         1         1                                   1 3 Pilgrimsfalk
  7 2 2 295 41 200 228 27 15 303 15 22 15 187 336 3 296 8 12 23 9 56 26 10 34 54 151 109 2486© KOF 2001-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Senast uppdaterad 2019-01-04 av Christer Strid