Hem Forum Kof-forum FÅGLAR I NORDVÄSTSKÅNE Svar till: FÅGLAR I NORDVÄSTSKÅNE

#13568
Thomas Terne
Deltagare

    Redaktionen tackar för de uppmuntrande orden. Vi ska försöka hålla samma nivå på innehåll och artiklar i kommande KOF-blad. Vi ser gärna att fler medlemmar engageras i ”medlemsbladsgruppen” och/eller lämnar bidrag till artiklar. Detta gäller inte minst våra kvinnliga medlemmar./Redaktionen genom Thomas Terne.