Hem Forum Kof-forum Kullaberg – ett stycke våldtagen natur Svar till: Kullaberg – ett stycke våldtagen natur

#8598
Gustaf Persson
Deltagare

    Vill med detta inlägg helt ställa mig bakom Ingmar Paulssons inlägg kring de uppskjutna reservatsplanerna på Kullaberg och samtidigt uttrycka min åsikt kring den ökande exploateringen av naturen – inte bara på Kullaberg utan i stort sett överallt. Redan 2004 kom en rapport (5351) från Naturvårdsverket, där de tar upp störningar som påverkar fåglar. I denna nämns alla de “traditionella” störningarna såsom, vindkraft, skogsavverkning, biltrafik etc, men även naturturismen och fågelskådning tas upp som orsaker till störningar.
    Många med mig har säkert också upplevt det störningsmoment som lösa hundar medför. En annan bidragande orsak är det ökade trycket på naturen från förskolebarn och skolklasser. I det ärendet har jag varit i kontakt med Skol- och Fritidsförvaltningen för att uppmana dem att informera lärare och ledare att lära barn vilka regler som gäller i naturen och hur man uppförs sig när man besöker andra levande organismers hem.
    Vill också här passa på att uppmana alla KOF-medlemmar att engagera sig och samarbeta än mer än som görs nu, för att försöka förbättra möjligheterna för naturen att få – som det så vackert heter – en hållbar framtid.

    Gustaf Persson 22 juni 2020