Hem Forum Kof-forum Avverkningar i Stureholm och Tursköp

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #6724
  Per Muhr
  Deltagare

  Information om planerade avverkningar vid Stureholm och Tursköpsskogen
  Skogen bortom diket vid Stureholmstornet

  Denna avverkningsanmälan kom in till Skogsstyrelsen den 10:e oktober. Se karta. Området ägs av Rögle säteri. Vi (Karl Erik Söderqvist och Per Muhr) har gått en runda i området i förra veckan. Området är avgränsat i söder och väster av ganska stora diken. Längs dessa växer rätt många halvstora ekar, aspar och andra lövträd samt för fåglar viktiga buskage som slån mm på en remsa av ca tjugo meter. Större delen av skogen består av ganska klen björkskog. Enstaka björkar är grövre. Anmälan gäller slutavverkning och därefter självföryngring. I våra ögon verkar inte den här skogen avverkningsmogen.

  Även ett mindre granbestånd strax norr om björket är anmält för avverkning. Detta område ska planteras efter avverkning.

  Avverkningstillstånd kommer att gälla automatiskt sex veckor efter anmälan om inte Skogsstyrelsen beslutar annat. Vi har varit i kontakt med Johanna Schroeder på Skogsstyrelsen som säger att björkskog med medelålder större än 35 år anses avverkningmogen. I anmälan anger man att ekar inte kommer att avverkas. Johanna Schroeder ska försöka besöka området för att titta på området längs dikena.

  Karl Erik och jag anser att man åtminstone ska bevara en remsa på tjugo till trettio meter längs de båda diken samt att all död ved liggande eller stående blir kvar i avverkningsområdet.


  Rött och gult område är avverkningsanmälda.

  Tursköpsskogen

  Avverkningsanmälan som gäller Turköpsskogen kom in till Skogsstyrelsen den nionde oktober. Den kom från Sydved som är ombud för ägaren (Västraby gård). Den avser ”Avverkning för annat ändamål”. I ansökan anges att detta betyder att man tänker låta området bli skogsbete. Området ska alltså inte planteras eller förnyas genom naturlig föryngring.

  Eftersom skogen är en ädellövskog är detta en ansökan som alltså måste godkännas av Skogsstyrelsen. De har då mer än sex veckor på sig. Det godkänner förmodligen ansökan om inte länsstyrelsen eller Helsingborgs kommun säger annat enligt Johanna Schroeder.

  Enligt Widar Narvelo, kommunekolog på Helsingborgs kommun, som Karl-Erik pratat med är skogen mycket värdefull och innehåller bla över tjugo rödlistade arter. Han anser att skogen absolut inte bör bli skogsbete och att den bör skyddas som naturreservat. Ekologgruppen har gjort inventeringar i skogen. Widar Narvelo, Ekologgruppen och Skogsstyrelsen har kontaktat länsstyrelsen i detta ärende.

  Vi känner inte till några fågelinventeringar av skogen. Har någon i KOF inventerat området eller känner till någon fågelinventering?

  Har ni synpunkter hör av er till någon av oss närmsta veckan.
  Karl Erik Söderkvist (0703 370243) och Per Muhr (0723 242133)

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.