kof-forum

 
havssulor 18/5-05 13:22
Vi ser havssulor som aldrig förr vid den här tiden på året – vare sig det blåser hårt eller inte. Gamla sulor dessutom, som borde befinna sig på sina häckplatser ute i Atlanten. Är det någon som har någon förklaring? Har födan minskat drastiskt någonstans i likhet med vad som hände lunnefåglarna för ett antal år sedan?
Skrivet av: Thomas Wallin

Christer Strid: 18/5-05 13:38
Håller med dig att det skulle vara mycket intressant att ta reda på en möjlig förklaring till detta uppträdande. Vi vet ju att tillgången på föda styr mycket i fågelvärlden. Nu tror jag väl inte att havssulan är så hårt bunden till en typ av fiskart som t.ex. lunnefågeln, men samtidigt en helt rimlig förklaring som jag kan tänka mig.
Mats Peterz: 20/5-05 10:05
Visst ser vi fler havssulor vid den har tiden på året och inte bara nu utan även under andra tider på året. Det finns säkert flera anledningar till detta, men en är säkert den exceptionella beståndsökning som arten presterat under de senaste årtiondena. På brittiska öarna, som har ca 60% av världspopulationen, har antalet häckande sulor ökat från 137.700 par 1970 till 259.300 par 2000. Antalet kolonier har ökat från 15 till 21. Den årliga ökningstakten har varit ca 2%. Det är alltså inte så konstigt om vi ser fler sulor numera.

När det gäller åldern på fåglarna den senaste tiden har jag också reagerat på att det är så många äldre fåglar. Jag tror dock att det kan röra sig om förstagångshäckare. Flera av fåglarna som först bedömdes som adulta har vid närmare granskning visat sig ha en eller annan mörk hand- eller stjärtpenna (vilket är svårt att se på långt håll). Detta pekar på en ålder av ca 4-6 år, dvs ungefär när de skrider till häckning första gången. Eftersom de befintliga kolonierna börjar lida av platsbrist är det naturligt att häckningsmogna fåglar börjar söka nya boplatser, t.ex. i Kattegatt. Kanske har får vi vår första havssulehäckning på Kullaberg snart?

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin