kof-forum

 
Störning på Rönnen 27/6-10 23:21
När jag/vi kom ut till Rönnen imorse vid 6-tiden fick jag se en fotograf stå och packa ihop sitt gömsle mitt ute på revlarna på västra sidan, förmodligen efter att ha fotograferat tereksnäppan på nära håll. Vi alla som skådar på Rönnen vet ju att det är förbjudet hela året att gå utanför de markerade skyltarna, som numera dessutom är tydligt utsatta. Dessutom är området ju ytterligt störningskänsligt under häckningstid.
Det får inte vara så viktigt att fotografera en fågel att man medvetet bryter mot dessa regler! Hoppas att du som gjorde detta läser inlägget och tar åt dig, så får det bara inte gå till!

Ulf Ståhle och Alf Petersson
Skrivet av: Ulf Ståhle  Skicka E-post till Ulf Ståhle

Lars Unger: 28/6-10 01:31
POLIS!
Ropa på polis!
Brottet blir en kaliber värre, om det är en ur våra egna skaror som överträder.
Instämmer fullt ut i Ulfs och Alfs slutkommentar.
E-post till: Lars Unger  Skicka E-post till Lars Unger
Martin Hadmyr: 28/6-10 15:15
Känner att jag måste svara då det här annars kan bli fel.

Helt klart har jag fotograferat Tereksnäppan vid Rönnen men inte ute på själva Rönnen där det ju som ni säger råder beträdnadsförbud året om. Däremot finns det inget beträdnadsförbud för viken väster om Rönnen där Tereksnäppan gick. Detta framgår av de uppsatta kartorna och kan bekräftas av Länsstyrelsen. Om det finns outtalade regler så har jag tyvärr missat dem….

Jag har dock noterat att det flesta fåglar inte påverkas av kortsiktiga störningar eller skräms av gömslen utan snabbt återgår till sina naturliga beteenden. Däremot kan de bli rejält störda då mängder av skådare under lång tid står helt öppet i känsliga områden. Detta blev fallet med den Amerikanska Krickan på Rönnen mitt under pågående häckning för Tofsvipa och Skärfläcka. Givetvis skall man inte störa djurlivet i onödan men det måste väl gälla för både fotografer och skådare?

Med hopp om att våra intressen kan kombineras.

Martin Hadmyr
Lars Unger: 28/6-10 22:06
Självklart måste det gälla för både skådande fotografer, skådare utan kamera och medborgare i största allmänhet, helt utan något personligt fågelintresse.
Vi vet väl vid det här laget att "rariteter" ofta ställer till det och gör den lugnaste skådare till en dito med horn i pannan. Det finns många exempel på detta.
Man har ett ansvar som medborgare att följa lagar och uppsatta regler. Annars får man vara beredd på följder. Det finns en god tanke med det förbud som är deklarerat för t.ex. Rönnen och det måste då efterlevas. Annars faller den goda tanken ihop som ett korthus.
E-post till: Lars Unger  Skicka E-post till Lars Unger
KARL G NILSSON: 29/6-10 10:57
Är samlandet ett hot mot fågelvärlden?

Det mänskliga samlandet är kanske ett av de största hoten mot vår omvärld, säkerligen har vi behövt göra detta tidigare för att överleva. Men att samla på artlistor, foton, ägg, uppstoppade fåglar, kapsyler m.m är väl snarare en brist på sysselsättning. Men att någon anna reagerar på ditt beteende betyder att ditt uppförande ej är gott, sen må det vara beträdnadsförbud eller ej. Håller helt med Lars inlägg ovan, det är DU själv som har ansvaret. Tar inte du det, så kan det kanske gå som i veckans dystra auktionsnyhet.

EN (1) stjärtfjäder från Huian såldes på auktion på Nya Zeeland, man trodde priset skulle bli 4 500 kr slutbud 45 000 kr, m a o världens dyraste fjäder. Arten utrotades i början av 1900-talet!!
Henrik Johansson: 30/6-10 19:56
Tyvärr inte första gången detta inträffar. Bevittnade till min förvåning för någon månad sedan två fotogömslen på sandrevlarna på Rönnens västra sida. På beträdnadsförbjudet område eller ej är egentligen ointressant. Man måste väl tänka längre än så och fråga sig om ens eget intresse går före fåglarnas möjligheter till en lyckad häckningssäsong! Om ett område bedöms så pass störningskänsligt att det råder beträdnadsförbud året runt anser inte jag att det är försvarbart att ens befinna sig alldeles inpå gränsen. Detta gäller naturligtvis såväl naturfotografer som andra natur- och fågelintresserade.

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin