kof-forum

 
Lite intressant. 9/5-11 23:50
http://www.jordbruksverket.se/download/18.e01569712f24e2ca09800011188/vindkraft+och+sm%C3%A5biotoper_A4_w.pdf

Lite intressant i den stora debatten
Skrivet av: Lars Unger  Skicka E-post till Lars Unger

Börje Löfblad: 12/5-11 22:40
Lars,

Lite intressant sa Du.

Bättre är väl mycket lite intressant !

Jag tycer väl, att som både du och jag tidigare antytt, att energidebatten inte hör hemma här.

Det är ju fåglarna vi skall skriva om

Varken jag eller du , kanske ingen annan heller kan bedöma vad som är bra eller dåligt i det långa loppet.

Varför inte avstå från debatten i denna svåra fråga.

Börje
Lars Unger: 13/5-11 11:49
Nä nu är du ju helt fel på det Börje.
Detta var ju inget inlägg i energidebatten, utan ett inlägg för att lyfta fram de markområden som inte tas i anspråk för direkt odling i jordbrukslandskapet. Dessa markers värde för flora och fauna.
I denna fauna ingår fåglar Börje.
I dessa marker ingår ju i och för sig också vindkraftsholmar och vägar ut till desamma, men detta är inte tänkt som ett direkt inlägg i energidebatten, utan för vikten av att bryta utav den monotona jordbruksmarken.

O sedan så är det ju absolut inte alls läge i att avstå från debatter o absolut inte de debatter som gäller vår framtida energiframställning. Tvärtom tycker jag att det är varje medborgares plikt att fundera och tycka till i så framtidsavgörande fråga för oss alla. Energiframställningsmetoder berör hela mänskligheten och inte minst djur o natur.
Det får stå för dig själv, att tycka att den debatten "är så svår".
O blanda inte in mig i bedömningsfrågan "bra eller dåligt i långa loppet".
Vi har vad jag förstått, skilda åsikter i vad som är "bra eller dåligt" och att ha den möjligheten respekterar jag.
"Långa loppet" är ju inte alltid så lätt att uttala sig kring och förändringar kommer alltid att ske i framtiden. Förhoppningsvis har vårt sätt att se på saker och ting, då inte ställt till det alltför mycket för kommande generationer.
Kul att du är på hugget som en Svart Mamba Börje.
E-post till: Lars Unger  Skicka E-post till Lars Unger
Lars Unger: 14/5-11 09:05
Får väl också lägga till att jag håller med dig om att energidebatten inte direkt bör hållas på detta forum Börje. Där är vi helt överens. Att det glider in lite, som i fallet med "Rögle" och "Örnarundan" är väl ofrånkomligt. Det kan väl inte vara helt och hållet ett tabu-ämne och i våra debatterade fall, så sammanfaller ju fågelskydd o energiframställningsvärderingar i högsta grad.
Finale från Mölle.
E-post till: Lars Unger  Skicka E-post till Lars Unger
Thomas Svanberg: 15/5-11 20:52
Referat från vindkraftsseminarium finns att läsa på SOF:s hemsida http://www.sofnet.org/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=6517
E-post till: Thomas Svanberg  Skicka E-post till Thomas Svanberg
Lars Unger: 17/5-11 11:17
Intressant läsning Thomas.
Mycket att beakta och det är mycket bra att SOF, Skof och KOF har ögonen på frågan om vindkraftsetablering och håller debatten på en hög nivå, med fåglarnas bästa för ögonen.
Ofrånkomligt att vindkraftverk inte skall påverka och kanske då särskilt fågelfaunan och särskilt då vissa arter/grupper av fåglar.
Jag har alltid tyckt att man i första hand ska försöka skona "det orörda" och komprimera på redan "utnyttjad mark". Hur man än vänder och vrider på steken, så kommer mänsklig påverkan alltid på något vis, förändra livsförutsättningarna för fauna och flora runt omkring oss. Det gäller här att minimera "det negativa" så långt som det är möjligt och vara beredd att verkligen satsa, för att uppnå denna minimering. Det är ju också här samråd och många kloka fördiskussioner kommer in i bilden, innan besluten tages.

En artikel i HD 2011-05-15 slog fast att "människan är naturens lieman". Det behöver man ju nu inte vara så särskilt klok för att kunna förutspå tycker jag :-).
Men ändå- två amerikanska biologer har kommit fram till att människan är den viktigaste evolutionära kraften i de flesta ekosystem. De absolut största dödsorsakerna för djur är någon form av jakt följt av trafikdöden. I mer tätbebyggda områden tog trafikdöden ledarplats då följd av jaktdöden. De enda platser där "en normal naturlig död" låg i täten, var nationalparker och reservat.
Vad detta får för konsekvenser på sikt, kan vi bara gissa oss till. Vi har satt de naturliga urvalssystemen ur spel, säger en svensk viltekolog. Vi petar (petar är egentligen ett alldeles för svagt ord. min egen komm.) i de naturliga systemen med konsekvenser som ingen kan förutse säger viltekologen.

Nu börjar ju diskussioner ta form på UN-nivå, att mänsklighetens negativa påverkan på vår lilla planet är med råge överskriden och måste bromsas upp. Hur detta skall gå till, blir väl en svår nöt att knäcka, men det prekära läget skyndar nog, tack o lov, på diskussionerna.
Huggsexan om det smältande Arktisk börjar nu ta form och jag läste någonstans igår, att svenska företag redan gjort avstamp, för att få vara med och prospektera oljeutvinning i området, trots att det rekommenderas återhållsamhet från regeringshåll. Spel för gallerierna kanske?
Med hopp om global hänsyn för ett ekologiskt hållbart samhälle med bevarandet av den biologiska mångfalden framför ögonen vid beslut.
/Lasse U
E-post till: Lars Unger  Skicka E-post till Lars Unger
Lars Unger: 17/5-11 12:56
Lite purfärsk skrift från de som bestämmer och beslutar.
Inte så lättsam läsning men det syns ju en insikt kring problematiken i horisonten.
Insikten om att vi är på fel kurs och nu är det bara fråga om hur kursändringen ska gå till. Det är ju ingen lätt match att vända på en skenande oljetanker

http://www.expressen.se/ledare/1.2438677/ar-en-annan-varld-mojlig
E-post till: Lars Unger  Skicka E-post till Lars Unger

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin