kof-forum

 
Mindre flugen i Pålsjö 22/5-12 16:47
Tänkte att en närmare beskrivning av hur man hittar till den mindre flugsnapparen i Pålsjö skog kunde vara på sin plats! Utgå från järnvägsbron inne i skogen. Gå 50 m norrut tills stigen klyvs. Håll höger, gå in på grön/gul stig. Efter nästföljande grön/gula stolpe kommer strax en sten på marken - ta in till höger på stigen och gå 30 m. Nu hör du förhoppningsvis fågeln. När fågeln lämnades var fågeln ordentligt igång och sjöng aktivt, kunde höras från stora stigen. Men precis som med fågeln i Christinelund uppmanas alla att visa respekt för fågeln och inte "spela sönder" den eller traska efter den i terrängen alltför mycket.
Skrivet av: Peder Winding Skicka E-post till Peder Winding

Nick Gräntz: 24/5-12 14:03
Det vore lämpligt om du utvecklade vad du menar med att mindre flugsnapparen vid Christinelund "spelades sönder".
Anders Persson: 24/5-12 14:54
Det står faktiskt "spela sönder" i Peders rader och inte "spelades sönder". I sammanhanget är det en stor skillnad.
Nick Gräntz: 24/5-12 17:51
Med anledning av att fågeln försvunnit från lokalen,kan man på goda grunder anta att den just "spelats sönder" av besökande ornitologer.Eftersom Peder Winding har omnämt detta otyg,så har det säkert hänt när det gäller mindre flugsnapparen i vid Christinelund.Ingen rök-utan eld,som bekant.Peder,jag väntar på ett klargörande från din sida,om fågeln blivit störd och bortskrämd från lokalen och en eventuell häckning har blivit spolierad av detta skäl.
Börje Löfblad: 24/5-12 18:16
Peder´s varningsord avseende störningar i en häckningssituation är mycket befogade.
Låt fåglarna vara ostörda. Dom finns på bild också.
E-post till: Börje Löfblad Skicka E-post till Börje Löfblad
Börje Löfblad: 24/5-12 19:21
Kloka ord - Nick.
Raritetsrapportering inte alltid bra.
E-post till: Börje Löfblad Skicka E-post till Börje Löfblad
Nick Gräntz: 24/5-12 21:54
Börje.Vi får båda avvakta och se om det har beordrats "locket på" eller om Peder ger oss något klargörande om vad han menar med "spelar sönder".Uteblir något klargörande eller svar,tolkar jag detta som att något skall tystas ner.
Paul Tufvesson: 24/5-12 22:01
Nu får ni väl ändå ge er! Är den förste att hålla med om att inte störa djur- och fågelliv, raritet eller ej. Men som jag tolkar Peder så syftar han på vår ordförandes, i förebyggande syfte, uppmaning om att gå varsamt fram, och inte på att SÅ nödvändigtvis har skett. Kan ha fel förstås men läser man bara innantill blir det mycket svårt att tolka på annat sätt. Så; all heder åt Peder! (fniss, blev ju ett kul rim!) Vad gäller fågeln jag och P hittade i förrgår var den väldigt rörlig inom ett tämligen stort, men begränsat område, stundtals riktigt flitigt sjungande. Jag var där igår morse också men den sjöng ivf inte under tiden jag var där. Då den upptäcktes sent dagen innan är den knappast "sönderspelad", om ens alls. Som sagt - håller i sak med inläggen ovan men man kanske ska läsa innantill ordentligt innan man blir alldeles för konfliktbenägen och aggressiv i tonen. På det sättet blir det mesta, även dialogen i vårt forum, mer saklig och konstruktiv, det tjänar fåglarna och resten av naturen mer på vill jag tro. Har ni några frågor som inte är av allmänintresse går det bra att dra iväg ett mejl.
E-post till: Paul Tufvesson Skicka E-post till Paul Tufvesson
Paul Tufvesson: 24/5-12 23:29
Ett förtydligande: vår eminenta ordförandes uppmaning som jag åsyftade ovan, finns att läsa dels här i forumet under rubriken "Christinelund", dels utskickad till samtliga användare i "Nordvästlarm". Bra initiativ, tycker i alla fall jag, både det och Peders.
E-post till: Paul Tufvesson Skicka E-post till Paul Tufvesson
Nick Gräntz: 25/5-12 17:10
Flugsnapparen försvinner från Christinelund på ett märkligt sätt,efter flera dagars flitigt revirhävdande sång.Skall det verkligen behövas att medlemmar i KOF,uppmanas att inte störa fåglar med bandspelare och modernare tekniska prylar ? Paul T,nu handlar detta inte om fågeln i Pålsjö,utan om individen i Christinelund,så försök inte blanda bort korten.Jag misstänker att Peder personligen sett eller fått information om att mindre flugsnapparen vid Christinelund skrämts bort av fågelskådare på ett eller annat sätt.Windings tystnad är lika märklig,som flugsnapparens försvinnande.
Paul Tufvesson: 25/5-12 19:22
Vilket skämt Nibk, helt sanslösa konspirationsteorier. Jag tar det igen då du återigen inte verkar ha läst ordentligt vad vare sig jag eller Peder skrev: Peder hänvisade till, och spann vidare på, vad vår ordförande Thomas Svanberg skrev, inget annat, så prata med honom istället. Tro mig Nick, jag försöker inte blanda bort korten, det finns nämligen inga kort att blanda bort utan det är helt och hållet ett fantasifoster från din sida. Vad gäller dina likaledes konspiratoriska och insinuanta teorier om Peders tystnad kan jag upplysa dig om att A: Peder har slitit häcken av sig med att inventera fåglar i södra Skåne och sedan suttit på tåget i timmar på väg uppåt landet,. för att vara helt upptagen med ett annat projekt hela helgen, således ont om både dator och tid. B: Då dina teorier dessutom är tagna ur luften så finns det ju inget han kan tillägga ändå i ämnet. Håller helt och hållet med dig att, i den bästa av världar, borde man inte behöva uppmana till sådana självklarheter men du vet lika väl som jag att det finns gott om dårar "där ute". Skådare eller ej. Har personligen både upplevt och hört talas om övertramp lite här och var i landet, sorgligt men sant. Tror inte heller att Thomas uppmaning riktade sig specifikt till KOF:s medlemmar utan till skådare i allmänhet. Det är ju allmän tillgång till hemsidor och annan information och KOF:s dito är inget undantag, tvärtom verkar den vara väldigt välbesökt.
E-post till: Paul Tufvesson Skicka E-post till Paul Tufvesson
Börje Löfblad: 25/5-12 20:33
Hela denna diskussion är viktig. Störningar måste minskas.

Jag gillar Nick´s engaemang i frågan, även om hans personliga sätt att angripa ärendet är provocerande.

Men, det ligger må hända i hans personlighet. Något vi skall acceptera och inte tysta ner.

Grundläggande är budskapet som genpmsyrar vad alla skrivit här.

Kämpa på Nick, du har mitt stöd. Förstår kanske bättre än en del andra vad du uttrycker.

Döda inte vad Nick skriver, då vill jag inte vara med här längre.

Börje
E-post till: Börje Löfblad Skicka E-post till Börje Löfblad
Nick Gräntz: 25/5-12 22:35
Paul T,jag skämtar inte om att fåglar skräms bort av fågelskådare som spelar upp deras sång på olika tekniska apparater.Vidare är du ingen talesman för Peder Winding,han får själv redogöra för om han känner till att någon har uppträtt olämpligt vid Christinelund eller inte.Om mina teorier är tagna ur luften,återstår fortfarande att bevisa.Börje,jag har inte för avsikt att ändra på mitt högst personliga sätt att ta upp ärendet,inte ens när jag ser Paul T:s smått hysteriska skrivelse.Jag förväntar mig att Peder W släpper fram vad han vet om någon brutit mot hur man uppträder i fält.
Paul Tufvesson: 25/5-12 22:59
Håller absolut med dig Börje, om att ämnet är av yttersta vikt. Dock; insinuanta påhopp och falska anklagelser mot en tonåring, som dessutom är väldigt engagerad och kunnig i ämnet, finner jag direkt osmakligt och stötande! I värsta fall kanske det bidrar till att "döda" vad HAN skriver och hans engagemang. Nu är vi helt utanför ämnet så låt oss istället dra åt samma håll och kämpa för fåglarnas och miljöns bästa! Det är förhoppningsvis det sista jag har att säga i denna tråd. I all välmening // Paul
E-post till: Paul Tufvesson Skicka E-post till Paul Tufvesson
Wilmer Tell: 25/5-12 23:40
Jag gör ett försök att summera diskussionen om ”sönder spelning” av den mindre flugsnapparen i Christinelund (som fortfarande är kvar på platsen): Det är någon som läser ”Forumet” som fan läser bibeln, gör en höna av en fjäder och möjligen hoppades på en karriär som ordningsman i skolan och att vi som läser skall tycka att det provocerande sättet att angripa ärendet är acceptabelt. Kanske läge för dom som vill fortsätta diskussionen att göra det på ett annat forum (eller med varandra)? KOFs utmärkta hemsida och ”Forum” är inte bekänt av denna diskussion, som visar sig vara baserad på antaganden helt tagna ur luften.
Paul Tufvesson: 25/5-12 23:45
Suck, det blir visst ett inlägg till... Nick, då fågeln i Christinekund de facto är kvar, tar jag för givet att du minst lika högljutt tar tillbaka dina plumpa uttalanden. Samt lär dig att ha fakta på bordet, INNAN du går på i ullstrumporna. Fridens
E-post till: Paul Tufvesson Skicka E-post till Paul Tufvesson
Nick Gräntz: 26/5-12 17:34
Herr Tufvesson.Jag skall inte med ett ord nämna vad jag tycker är osmakligt och stötande,men att du är inblandad tänker jag nämna i varje fall.Det har inte skett några "påhopp eller falska anklagelser" mot någon person som Tufvesson har fräckheten att påpeka.Jag kräver en offentlig ursäkt på detta forum av vederbörande för detta.I denna fråga drar definitivt inte du och jag åt samma håll,den saken är 100 % klar.Du skall inte komma och hålla några fagra tal om "miljöns bästa",är det miljön du tänker på när du åker runt i dessa miljövidriga bilar och kollar på fåglar.Jag har tagit mitt miljöansvar(till skillnad från dig) och tagit mig runt med cykel under minst 20-års fågelskådande och åker kollektivt.Nu försöker en ny aktör på banan(Wilmer Tell) göra sig till ordningsman för forumet och visar prov på ett bristande demokratiskt sinnelag,men det får stå för honom.Det enda råd du får,är att har du några problem med att acceptera det fria ordet,så undvik att läsa vad som skrives på forumet.Det är just fakta på bordet,som inte kommit fram.Det skall informeras på detta forum och i detta ämne,om det förekommit att någon medlem i KOF har stört flugsnapparen vid Christinelund med uppspelningar av artens sång och denna information skall komma från Winding,då det är han som antytt att så skett.Några springpojkar godtar jag inte om vad som skett eller inte skett vid Christinelund.Nu väntar alla med spänning på om Herr Tufvesson håller sitt löfte,om att inte skriva fler inlägg,jag tillåter mig att tvivla på detta löfte.
Börje Löfblad: 26/5-12 21:56
Nick,

Låt oss hoppas för ditt och allas bästa , att någon framträder och berättar om att något otillbörligt ägt rum.

Om så ej sker så kan det bero på, att något otillbörligt inte skett.'

Antagligen kommer din misstanke ändå att kvarleva.

Jag förstår ditt tankesätt, men vill inte försvara ditt sätt att argumentera kring något som är helt obekräftat..

Betänk, att du kan ha helt fel !
E-post till: Börje Löfblad Skicka E-post till Börje Löfblad
Börje Löfblad: 26/5-12 22:45
Nick,

Med risk för att förarga dig vill jag säga.
Kanske var din fråga från början irrelevant,

Då finns det inget svar.
Köp det, även om det kan vara svårt.
Börje
E-post till: Börje Löfblad Skicka E-post till Börje Löfblad
Peder Winding: 29/5-12 15:12
Hej. Och förlåt för att jag inte besvarat den fråga som uppstod. Jag har själv inte varit på plats i Christinelund och har inte heller några uppgifter om att den mindre flugsnapparen ska ha "spelats sönder". Så är det klargjort. Däremot är fallet att just en mindre flug uppe i norra Halland spelades sönder och samman under flertal år. Den verkar aldrig haft lugn och ro, och kan mycket väl ha dukat under på grund av all press. Det var mot denna bakgrund som jag tänkte höja ett varningens finger för att spela fram häckande fåglar i allmänhet, och mindre flug i synnerhet. Ursäkta att jag orsakat så mycket oklarhet.
Nick Gräntz: 30/5-12 20:49
Peder. Bra att du bringade klarhet i ärendet om den mindre flugsnapparen vid Christinelund.Så som du formulerade det,kunde man fatta misstankar om att denna fågel störts på ett liknande sätt,som du beskriver från Halland.Det var bra att du skrev detta i förebyggande syfte,men samtidigt helt oacepptabelt att fågelskådare håller på med denna styggelse i fågelmarkerna.Du har inget att be om ursäkt för,dina avsikter med detta har varit med omtanke om fågellivet.

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin