kof-forum

 
Försiktighet vid Farhult 10/4-16 22:02
De svarthakade busksvättorna vid Farhult har setts flyga med bomateriel på heden nära skjutbanevallen. Vi ber därför alla att visa hänsyn genom att inte gå längs staketet bort mot vallen utan hålla ett avstånd på minst 75m till det staket som går längs vasskanten, så att häckningen inte riskerar att spolieras.

De nya skyltarna om beträdnadsförbud sitter vid staketet, men är felplacerade. Av länsstyrelsens kartor framgår att skyltningen skulle ha suttit minst 75m ut på heden SSO om staketet. I praktiken råder alltså beträdnadsförbud i denna zon från 1 april till 15 juli, eftersom kartor går föra skyltning juridiskt sett. Helt nära skjutvallen på havssidan är alltså det närmaste staketet man får gå nu.

En ensam hanne av samma art håller till längre bort mot de gamla skjutbanebyggnaderna. Även han bör visas respekt, men han är kanske lite mindre störningskänslig än paret.
Vänligen!

Styrelsen
Skrivet av: Hans Nordius

Hans Nordius: 11/4-16 18:48
Skvättorna födosöker frekvent även runt flaggstången vid bortre delen av skjutvallen. Andra änden av vallen rekommenderas därför som obsplats. Där kan man följa deras förehavanden utan att de märkbart störs.
Peter Bjurenstål : 12/4-16 18:27
Det är jättebra att man är försiktig och är observant så att man inte stör fåglarna i onödan. Personligen kan jag tycka att det blir lite överdriven välvilja mot fåglarna. Vi som läser denna sida blir ju väl informerade. Jag har stått och njutit av våra buskskvättor dagligen sedan i lördags. Här ställer sig frågan. Vad gör vi åt vandrare som inte är fågelskådare, utan kanske bara hundägare som ärn ute på promenad? De ser säkert skyltarna och följer instruktionerna. Vanligt omdöme från oss skådare räcker lågt. Vem ondgör sig över fiskarna som traskar runt Rönnen? De stör ju bara " vanliga" fåglar gubevars.
Hans Nordius: 13/4-16 19:47
Jag förstår dina tankar och håller delvis med. Djur och natur måste tåla störningar, ja störningar av olika slag ingår i livet för allt levande. Ibland kan störningen vändas till en fördel, som för fåglar i rondeller där de slipper fyrfotadjur tack vare den ”störande” trafiken. Det speciella vid skjutbanan just nu är att så många människor lockas dit och gärna stannar länge. Det bör väl ändå ses som en fördel att vi då använder vår kunskap till att informera så att de intresserade inte av okunskap går eller står på mindre lämpliga ställen. Att just den här arten ännu är ovanlig gör den inte i sig värdefullare än andra arter, men det ska väl inte heller vara en nackdel att vara ovanlig – att man störs mer än andra.

Angående Rönnen och de fiskare som rör sig där respekterar de flesta de regler om avstånd till stranden som gäller. Man kan också se att sjöfåglarna efter ett tag, när de vant sig vid dem, rör sig ganska nära de fiskande. Ibland sker övertramp och då hjälps vi åt att informera om vad som gäller. I de flesta fall räcker det för att störningen ska upphöra, men i några fall har polis tillkallats.

Eftersom placeringen av skyltarna om beträdnadsförbud inte stämmer med kartorna i reservatsbeslutet har länsstyrelsen meddelat att de undersöker vad som blivit fel. Att det förmodligen råder beträdnadsförbud där det aktuella paret svarthakade buskskvättor häckar ser jag som rimligt att informera om. Det handlar alltså inte om att gulla med rara arter, utan om att det är olyckligt om vi inte efter bästa förstånd hjälper till för att de nya reservatsbesluten ska gynna allt liv i området så långt som möjligt.
Rolf Helmersson: 13/4-16 20:20
Vill bara klargöra att den svarthakade buskskvättan som hamnat på KOFs förstasida inte är en av årets tre fåglar. Bilden togs 2009 och är en yngre hanne som fanns på samma fält i Farhult en dag.
Hans Nordius: 20/4-16 07:27
Nu har vi fått besked om att skyltarnas placering är tillfällig, i väntan på stolpar som ska stå ute på heden. Beträdnadsförbud råder alltså så som beskrivs i det första inlägget i den här tråden.
Johan Stenlund: 20/4-16 11:47
Bra med info om hur vi kan respektera fåglarna. Avvägningen skydd/möjlighet att observera kan ibland bli svår. Kring Farhult tycker jag våra möjligheter att studera fågellivet har blivit allt för begränsade. Markerade stigar och fasta obsplatser tolereras väl av fåglar med många exempel i andra naturreservat. Svarthakad busk har ju tidigare genomfört en häckning på Örby Ängar mycket nära en väg med mycket bilar och människor.

Jag hoppas KOF agerar för bra observationsmöjligheter utan att störa vid Farhult. Dessutom hoppas jag KOF kan agera för att ev bomärkning av buskskvättorna ej genomförs!
Hans Nordius: 22/4-16 20:06
Angående obsplatser i Farhultsviken har vi i länge försökt få till ett möte med länsstyrelsens lokala företrädare, och utlovats ett sådant, men det har ännu inte blivit av. Vi beslutade därför på styrelsemötet i onsdags att torn-/obsplatsgruppen ska träffas inom kort för att se hur vi bättre ska nå fram med våra önskemål till länsstyrelsen.

Eftersom vi fått besked om att årets reservatsbudget i hög grad har öronmärkts till eftersatt underhåll kanske en plattform av liknande modell som vid Stureholm skulle vara mer realistisk än ett kostsamt torn. KOF skulle i så fall kunna stå för materielkostnaden. Kommer man upp ett par meter förbättras överblicken över viken avsevärt, om plattformen placeras tillräckligt nära havet.

Tyvärr verkar det i Farhult liksom vid Ranarpsstrand finnas svårigheter för länsstyrelsen att helt komma överens med alla markägare, men vi i KOF jobbar för att hitta lösningar som alla kan acceptera – och hoppas på det bästa. Om vi tillfrågas om bomärkning av ungar har jag personligen samma uppfattning som Johan Stenlund.
Lars Ahlgren: 22/4-16 22:30
Håller med alla inlägg om försiktighet som balanseras mot en rimligt tillgång till obs-platser. Det gäller ju att styra och vägleda oss alla så vi kan få en fin naturupplevelse och som kan återupprepas om vi iakttar varsamhet. Vad jag förstår så ligger de föreslagna obs-platserna väl inom naturreservatets gränser. Så jag gick till beslutet och läste följande om vad som gäller för anläggande av ev. utkiksplatser.

" B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång....4.anläggning och underhåll av anordningar för friluftslivet t ex
parkeringsplatser, utkiksplatser, genomgångar och markerade stigar,..."
Läs hela beslutet här:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/hoganas/Jonstorp_Vegeåns%20mynning/Beslut%20JonVege%20webversion%201.pdf

Så jag anser att vi inte ska köpa ursäkten att det är markägaren som bestämmer vad som får uppföras. Det är bra om alla blir nöjda, men här finns ett demokratiskt fattat beslut om att man ska kunna möjliggöra sådana saker som utkiksplatser. Vi har ju dessutom prejudikat med Kullaleden som går genom området med vissa fasta anläggningar. Tycker nog att vi har grund för att flytta fram positionerna lite och trycka på Länsstyrelsen och be dem läsa sitt egna beslut och sedan agera därefter.

Heja KOF!

MVH,
Lars Ahlgren, Arild och England
E-post till: Lars Ahlgren  Skicka E-post till Lars Ahlgren
Hans Nordius: 25/4-16 10:25
Tack Lars A. för dina tips, som vi följer upp.
/Hans N.

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin