kof-forum

 
Ny våtmark i Helsingborg 27/7-16 10:25
I Sydsvenskan den 26/7 finns en artikel om anlagda våtmarker. I artikeln nämns att en ny våtmark ska anläggas i Helsingborgs kommun, i området Kropp-Hyllinge. Den ska bli 12 hektar stor, vilket betyder en mindre sjö! Någon inom KOF som vet mer om detta? Tider? Liten ö för häckande fågel? Obsplats? Någonstans att ställa en bil? (Rubriken på artikeln är "Renande våtmarker får starkt stöd i vetenskapen" om någon vill söka efter den)
Skrivet av: Martin Gierow

Christer Strid: 29/7-16 13:14
Hej! Detta är inte svar på dina frågor, utan en komplettering till vad som är på gång. I Pålsjö-området, Helsingborg, kommer under sensommaren och hösten skapas ytterligare fem våtmarksområden, ytmässigt från små vattenhål till lite större. Den största blir i anslutning till cykelvägen mellan Mariastaden och Sofiero/Laröd, alltså strax norr om Sofieroskogen. Arbetet är i full gång med två stor schaktmaskiner som flyttar jordmassorna.
Peder Winding: 1/8-16 20:48
Mer om våtmarkerna i Pålsjö-området går att läsa om på Helsingborgs stads hemsida där även en karta finns: http://www.helsingborg.se/startsida/trafik-och-stadsplanering/trafik-och-byggprojekt/trafik-och-stadsmiljo/nya-vatmarker-i-palsjo-skog-for-renare-vatten-och-rikare-vaxt-och-djurliv/
E-post till: Peder Winding  Skicka E-post till Peder Winding
Hans Nordius: 2/8-16 10:51
Det är mycket glädjande att flera nya våtmarker är på gång i våra marker. Vi har inte fått någon remiss eller annan direkt information till KOF om våtmarken vid Rosendal, men Mark- och miljödomstolen har godkänt projektet som utförs av Helsingborgs stad på privat mark. Marken upplåts till ändamålet under en 20-årsperiod till att börja med. Söder om våtmarken finns en liten väg med en skogsdunge som buffert mot E4:an. Därifrån bör det kunna bli goda obs-möjligheter. Så även från Rosendalsvägen öster om våtmarken. Arbetet planeras starta det närmaste halvåret och kontakt kommer att tas med Helsingborgs stad om utformning, p-platser och obsplatser.
Hans Nordus: 2/8-16 11:05
Tilläggas kan att Mark- och miljödomstolen i Växjö i sin dom skriver:
Området år inte intressant för rekreation och friluftsliv. Våtmarken blir synlig från omgivande vägar. Upplevelsen av landskapet blir troligen övervägande positiv för förbipasserande.

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin