kof-forum

 
Vindkraftsparken Rögle-Vä 10/11-16 10:17
Vindkraftsparken Rögle- Västraby
För att öka kunskaperna och få en inblick i hur många fåglar (med betoning på rovfåglar) som rör sig inom och i anslutning till vindkraftsparken runt Rögle – Västraby, skall en mindre arbetsgrupp i KOF:s regi göra ett försök att dokumentera vad som sker i området.

Området besöks av många skådare - speciellt under vintermånaderna - och därför skulle vi vara mycket tacksamma att få in rapporter på era observationer. Tanken är att ni inledningsvis skickar in iakttagelserna via e-post till någon av nedanstående i arbetsgruppen.

Det är viktigt att ni uppger datum, tidpunkt, givetvis vilka arter samt i möjligast mån även åldersbestämning. Det är också viktigt att notera hur fåglarna beter sig t.ex. födosöker eller passerar genom området.
Upptäcks skadade eller döda fåglar i området skall detta givetvis rapporteras.

I området finns några större dammar där man sätter ut farmade gräsänder för jaktändamål.
Alla iakttagelser av rovfåglar i anslutning till dessa dammar är av stort intresse.

Allemansrätten gäller i området så cykla och gå där är tillåtet. Men man får inte trampa i grödan eller avsiktligt störa pågående jakt.

En hjälpblankett för rapporterna kommer inom kort att finnas tillgänglig på vår hemsida.

I arbetsgruppen ingår:
Bengt Andersson bambosa@telia.com tel. 073 3522231
Christer Strid christer.strid@kof.nu tel. 076 1199552
Karl-Erik Söderqvist
karl-erik.soderqvist@comhem.se tel. 070 3370243

Skrivet av: Bengt Andersson

Webbgruppen: 15/11-16 18:38
Nu finns även möjlighet att rapportera med ett enkelt formulär - via din dator eller din mobil:
http://www.kof.nu/vindkraft/index.html

Bengt Andersson: 1/1-17 22:36
En kort sammanfattning utifrån inkomna rapporter från vindkraftsparken Rögle-Västraby, mellan den 15 november och 31 december 2016. Under perioden har tio olika arter rovfåglar noterats samt bland de större fåglarna har gäss och sångsvan vid flera tillfällen både rastat och passerat genom vindkraftsparken. Bland rovfåglar som setts vid flera tillfällen är bl.a. havsörn med minst fyra olika individer, kungsörn en ungfågel, röd glada, ormvråk och tornfalk ses regelbundet födosöka i området så även en ung och en gammal pilgrimsfalk.
Totalt har 162 observationer rapporterats men tyvärr är antalet rapportörer få. Därför vädjar vi igen till Er att rapportera in era observationer i området. Information och rapportmall hittar ni på startsidan på vår hemsida. Med hopp om bättre uppslutning inför 2017 önskas ett gott nytt fågelår.
Webbgruppen: 21/1-17 12:48
En löpande redovisning av vad som rapporteras in hittar du här: http://www.kof.nu/vindkraft/vindkraftsvar_2016.html
Karl-Erik Söderqvist: 16/2-17 17:31
SVT Helsingborg inslag om åtgärder för att minska fågeldöden vid Rögle/Västraby vindkraftpark
Gå in på:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/
E-post till: Karl-Erik Söderqvist  Skicka E-post till Karl-Erik Söderqvist
Karl-Erik Söderqvist: 18/2-17 20:25
Ny artikel Natursidan:
http://www.natursidan.se/nyheter/atgarder-utlovade-for-nordens-varsta-vindkraftpark-for-rovfaglar/
E-post till: Karl-Erik Söderqvist  Skicka E-post till Karl-Erik Söderqvist
Christer Strid: 23/2-17 19:51
Stora och höga orosmoment - 180 meter höga vindkraftverk, intill ny stor våtmark vid Hyllinge!

http://www.hd.se/2017-02-22/ny-fageldod-befaras-om-vindkraftspark-vid-hyllinge-byggs
E-post till: Christer Strid  Skicka E-post till Christer Strid
Christer Strid: 2/3-17 19:04
Senaste nytt om vindkraftverken:

http://www.hd.se/2017-03-02/efter-rovfageldoden-nu-skarper-kommunen-kraven-vid-vindkraftparken

E-post till: Christer Strid  Skicka E-post till Christer Strid
Webbgruppen: 7/3-17 11:25
Inslag om vindkraftsparken i P1-morgon idag:
http://t.sr.se/2n9hlXa

Peter Bjurenstål: 8/3-17 17:16
Det är bra att vindkraftsparken negativa effekter belyses. Såg också någonstans att en del åtgärder, som stängning vid skörd och plöjning kommer ha kortsiktiga effekter på skador hos främst rovfåglar. Flyttning eller stängning av gräsandsuppfödningen är nog en mer långsiktig vinst. I vilken mån kameraövervakning skulle ha någon effekt ställer jag mig högst tvivlande till. Inventering och rapportering är väl bra men förändrar ju inte faran i sig för våra rovfåglar. Kan möjligen vara bra för eventuella framtida parker. Min allmänna inställning till vindkraft får jag ta någon annan gång, kanske i något annat forum. Lite funderingar om Västraby.
E-post till: Peter Bjurenstål  Skicka E-post till Peter Bjurenstål

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin