kof-forum

 
Torn/plattform Farhult 31/8-17 11:14
Vid ett möte med länsstyrelsen och Höganäs kommun den 29.8 framkom att drömmen om ett fågeltorn/en plattform med några meters höjd i Farhult kanske förblir en dröm ännu en tid.

Saneringen av vallen försenas av skenande kostnader, varför en plattform föreslås placeras vid sidan av vallen tills vidare. Tiden är knapp eftersom projektet måste vara färdigt sista november enligt avtalet, men en flyttbar plattform på vallen finns ännu med som ett alternativ. Av hänsyn till landskapsbilden får en plattform på heden högst ha den svindlande golvhöjden av en halvmeter över marknivån.

För att en sådan plattform ska ha något att erbjuda som heden inte har inriktar vi oss på att få vind- och regnskydd, samt sittmöjligheter, om plattformen byggs i markplan. Dessa tillägg till den upphandling som gjorts ska kunna rymmas inom de juridiska och ekonomiska ramar som finns, enligt länsstyrelsens representant.

Styrelsen
Skrivet av: Hans Nordius

Henrik Johansson: 1/9-17 07:02
Tack Hans för information. Lite synd dock att det inte verkar bli något ordentligt torn inom sk överskådlig framtid. Bara att gilla läget och fortsätta drömma. En halvmeterhög plattform med bänkar, vind- och regnskydd låter mer som ett skämt och något jag tycker KOF starkt ska ta avstånd ifrån. Finns behovet överhuvudtaget? Mvh Henrik
Johan Stenlund: 3/9-17 21:07
Enig med Henrik. Inget behov av vind/regnskydd i markplan uppe vid skjutbanevallen. Däremot borde en obsplats beredas närmre viken så att fågellivet kan bevakas/avnjutas. Den gamla obsplatsen ca 100 m innanför nuvarande reservatsgräns eller annan punkt längre in i viken. Den kunde markeras med ett lågt staket och tydlig stig. Tillträdesförbud utanför obsplatsen och utanför stigen dit.
Idag känns Farhult som en "förlorad" fågellokal under vår/sommar och ett angeläget ärende för KOF att ta ställning till.
Peter Bjurenstal: 5/9-17 16:02
Vad jag förstår kommer saneringen av skjutvallen inte ske inom överskådlig framtid. En plattform i markplan riskerar då bli permanent till ingen nytta för fågelskådning. Är det inte bättre att man bygger detta provisorium på skjutvallen? Ut mot viken har ju inte särskilt mycket bly tagit sig genom vallen och det borde därför vara tämligen riskfritt för de smärre schaktningsarbeten som krävs för ett antal fundament. Här har man också en betongvall som man kan använda till förankring av bänkar och tak. Hux flux har man en enkel lösning. I och för sig lite långt från viken men en betydligt bättre lösning än en plattform i markplan.
Lars Ahlgren: 25/9-17 17:37
Tack fågeltorns-kommittén!
Jag håller med tidigare så bra formulerade inlägg om att en plattform på en halvmeter inte är en bra lösning. Det verkar mera som ett gömsle som saknar utsikts- eller skådar-möjligheter!

Utan att ha ta del av alla detaljer verkar det som LS och HK inte vill ha något skådartorn. Det baserar jag på 1. det dåliga förslag som kommit fram som LS vet inte uppfyller några vettiga krav 2. att man dragit benen efter sig och nu bara har dryga två månader kvar och 3. att skylla på landskapsbilden.

Det är så att LS har en skyldighet med naturreservat att göra områden tillgängliga för allmänheten. Detta är reglerat i skötselplanen för området där beslutet 2014 reglerar att det ska finnas två observationsplattformar eller gömslen.

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/hoganas/Jonstorp_Vegeåns%20mynning/Beslut%20SP%20JonVege%20webversion%201.pdf

Man ska ta hänsyn till markägare och natur när det gäller det rörliga friluftslivet och vid nya "anläggningar". Nu finns det redan en fast anläggning som kan utnyttjas och som dessutom är en del av den befintliga landskapsbilden - skjutvallen! Därför är Peters förslag bra och högst relevant. Landskapsbildsargumentet är irrelevant som argument mot ett torn eller högre placerad plattform.

Jag hoppas därför att fågeltorns-kommittén kan snarast gå tillbaka till LS och HK och 1. påminna om LS skyldigheter med naturreservat i allmänhet och nödvändigheten för bra lösning i Farhult för det rörliga friluftslivet i synnerhet (till HK) och 2. framföra att en låg plattform snarare påfrestar naturen mera (se HKs naturvårdsplan för området där HK skriver att det är som störningskänsligast är de lägre liggande områdena) samt 3. hänvisa till beslutet och beakta våra konstruktiva lösningar som bättre följer riktlinjerna.

Vad hände med den andra plattformen på Jonstorps-sidan om ån som ska etableras enligt skötselplanen? Följer inte HK och LS beslutet kan man bli anmäld, vilket vi inte vill naturligtvis. För ALLAS bästa, inte minst fåglarnas.
E-post till: Lars Ahlgren  Skicka E-post till Lars Ahlgren
Henrik Johansson: 27/7-18 16:40
Sedan skutbanvallen sanerades och jämnades med marken under vårvintern vill jag påstå att överblicken över och tillgängligheten kring Farhultsviken är sämre än någonsin. Synd, med tanke på att det är en av inre Skäldervikens mest fågelrika och ur ornitologisk synvinkel mest spännande platser. Är någon inom föreningen insatt i eller har information om vad som kan tänkas hända framöver i fråga om fågeltorn, observationsplattform, spänger eller annat?
Karl G Nilsson: 27/7-18 17:49
Vid ett samtal med Daniel Åberg i våras berättade han att en plattform/torn skall byggas under detta budgetåret. Pengar skall vara avsatta till ändamålet, allt enligt honom. Dessutom skall ett sjöstaket sättas upp, tyvärr hann länsstyrelsen inte innan beträdnadsförbudet trädde i kraft. Om strandzonen åter blir betad kommer du inte missa några rariteter på sandrevlarna!
Olof Strand: 8/9-18 16:51
Besökte f.d. skjutbanevallen idag och blev överraskad av att där nu står en plattform på plats. Lite låg i mitt tycke men klart bättre än innan, tack för den! 👍
E-post till: Olof Strand  Skicka E-post till Olof Strand

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin