kof-forum

 
Artdata WANTED 2018 22/3-18 20:05
Under 2018 inleder ArtDatabanken (där de iakttagelser du rapportera via Artprotalen samlas upp) det stora arbetet med att ta fram 2020 års rödlista för hotade arter. De preliminära bedömningarna planeras vara färdiga tidigt under 2019.

Man efterlyser nu observationer som inte tidigare blivit inrapporterade för att om möjligt få ett bättre underlag för en bedömning. Mer därom kan du läsa här: https://www.artdatabanken.se/aktuellt/artdatabankens-nyheter/artdata-wanted-2018/

Jag vill dessutom passa på att slå ett extra slag för just vikten av att rapportera in via Artportalen - och det gäller givetvis allt som ses i naturen, inte bara fåglar - eftersom denna databas i många fall fungerar som "en instans" när t.ex. olika myndigheter ska göra bedömningar i olika naturvårdsfrågor.

Låt mig ta ett dagsaktuellt exempel:
I samband med att Länsstyrelsen tittar på den kommande utbyggnad av dubbelspårssträckningen förbi (genom?) naturreservatet Väla skog, har man konstaterat (?) att det nog inte finns några hackspettar på denna lokal. Hur har man nu kunnat komma fram till denna slutsats? Jo, motiveringen är att rapporter saknas i Artportalen som skulle tyda på annat!

Vi som har besökt Väla skog har ju kunnat konstatera annat. Men, har vi rapporterat? Jag tror att vi kan bli bättre på detta.

För min egen del har det varit en ganska "lång startsträcka" för att bli bekväm med Artportalen, men det går bättre och bättre, tycker jag.
Skrivet av: Christer Strid  Skicka E-post till Christer Strid

Det finns inga svar på detta inlägg.

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin