kof-forum

 
Tranor i nordvästra Skåne 26/7-18 23:55
I senaste medlemsbladet (2018-1) - som kanske kommit till dig i brevlådan under de senaste dagarna - gjorde jag en sammanställning med lite funderingar över tranornas sträck i nordvästra Skåne 2018. Sedan denna sammanställning gjordes har jag fått fram ytterligare lite data för komplettering.

En iakttagelse som “stack ut” lite extra, var en rapport från Hallands Väderö, 2018-04-07, på 2 400 rapporterade tranor. En teori som växte fram var att dessa tranor haft ett västligare utsträck från vårt grannland Danmark, företrädesvis norra Själland.

Med Karl-Göran Nilssons (tack Kalle!) hjälp har jag fått del av danska skådares iakttagelse bl.a. från just den 7 april. Utan att dra för stora slutsatser så vill jag nog påstå att min teori kan hålla. Dagen sammanfaller väl med toppnoteringen från Hallands Väderö.

Från lokalerna på Norra Själland; Gilbjerg Hoved, Hellebeacksomårdet och Gribskov midt, redovisas denna dag 11 flockar som är innehåller mer än 500 individer, eller totalt ca 11 500 tranor, vilket får betraktas som toppdagen. Tiyyat man enbart på delsumman från den nordligast lokal – Gilbjerg Hoved (ligger i höjd med Viken ungefär och väster om Gilleleje) – sågs där ca 7 700 ex.

Samtliga flockar hade en nordöst eller östlig riktning vid utsträck.

Tidsperioden dess för innan - 20180330–0404 - räknades sammanlagt in ca 12 700 tranor (flockar över 500 individer) från det aktuella området.

Säkerligen förekommen dock här en ganska betydande del dubbelräkningar. Men oavsett detta, tyder ändå den antalsmässiga storleksordning på att det passerar ut ett betydligt större antal tranor över denna del av Danmark än som vi ser på insträck på Kulla- och/eller Bjärehalvön och Hallands Väderö.

Kanske är det så att tranorna fortsätter i en nordostliga riktning och att de “missar oss” och kommer in över svensk fastland längre norrut, kanske på Hallandskusten för sin vidare färd?
Skrivet av: Christer Strid  Skicka E-post till Christer Strid

Det finns inga svar på detta inlägg.

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin